Main Menu
User Menu

19. sbor [1914-1918]

19. Korpskommando / 19th Corps

     
Název:
Name:
19. sbor
Originální název:
Original Name:
19. Korpskommando
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.01.1915
Předchůdce:
Predecessor:
Kombinovaný sbor
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1918
Nástupce:
Successor:
Armádní skupina Albánie
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.01.1915-14.02.1915 3. armáda
15.02.1915-24.09.1915 2. armáda
10.10.1915-14.09.1918 3. armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.01.1915-DD.01.1915 Balkánské válčiště
DD.01.1915-DD.09.1915 Východoevropske válčište
DD.09.1915-DD.09.1918 Balkánské válčiště

Velitel:
Commander:
DD.01.1915-DD.10.1917 Trollmann von Lovcenberg, Ignaz (Feldmarschalleutnant)
DD.10.1917-DD.07.1918 Koennen-Horák von Höhenkampf, Ludwig (General der Infanterie)
DD.07.1918-DD.11.1918 Pflanzer-Baltin, Karl von (Generaloberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.01.1915-DD.03.1916 Günste, Karl (Oberst)
DD.03.1916-DD.08.1916 Lustig-Prean von Preanfeld, Julius (Oberst)
DD.08.1916-DD.11.1917 Schattel, Stefan (Oberstleutenant)
DD.11.1917-DD.09.1918 Schneider, Josef (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.04.1917-DD.07.1918 Skupina I/XIX
DD.07.1918-DD.11.1918 81. pěší divize

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.austro-hungarian-army.co.uk
www.weltkriege.at
URL : https://www.valka.cz/19-sbor-1914-1918-t56354#380897Verze : 0
MOD