Main Menu
User Menu
Reklama

Bojkotující z BDS aneb duch nacismu ZNOVU ožívá

Autor : 🕔09.07.2014 📕9.839
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

BDS? Kdo jsou lidé, skrývající se za značkou BDS? B jako boycott (bojkot), D jako divestment (stažení investic), S jako sanctions (sankce). Čemu vlastně tito lidé věří? V jejich iracionálním myšlení je Stát Izrael zakotven jako démon Blízkého východu, rasistický stát snažící se zavést politiku apartheidu, palestinské Araby přirovnává k Židům ve varšavském ghettu a Izraelce k nacistům provádějícím „genocidu palestinského národa“.

Je to opravdu skutečnost? Opravdu je Izrael „nádorem na Blízkém východě“, který je třeba odstranit a nahradit ho jednotnou arabskou Palestinou, kde by Židé nesměli žít?

Reklama

BDS používá taktiku dvojího metru. Na Izrael se nahlíží jinak než na okolní arabské země. Po Izraeli se vyžadují vyšší nároky nežli na jiné. Zatímco např. islamistické vraždy ze cti, ženská obřízka, kamenování „bezvěrců“, polévání kyselinou, vypalování kostelů lidé BDS blahosklonně přecházejí, domnělé a údajné přestupky Izraelců zveličují a propagandisticky zkreslují. BDS Izrael démonizuje, to znamená, že izraelské Židy vykresluje jako válečné zločince, štváče, zloděje půdy a vodních zdrojů a vede masivní mediální kampaň proti Izraeli. Pak je už snadné připojovat požadavek: je-li Izrael horší než všechny země světa, pak nemá právo na existenci a musí zaniknout (delegitimizace). Je zajímavé, že se na podobné argumentaci shodnou nacisté, komunisté, islamisté a někteří falešní stoupenci Ježíše Krista.

Aktivisté požadují po Izraeli dalekosáhlé ústupky, ovšem zapomínají, že k dosažení míru je nutný kompromis, ustoupit musí obě strany, a vyvíjet nátlak jen na Izrael a po Palestincích nic nepožadovat není zrovna vyvážený postoj. Kdo si vzpomene na vyvraždění rodiny Fogelových? V mysli pseudohumanistů a pseudointelektuálů to byli přece jen „osadníci“ a „osadník“ nemá na palestinských územích co pohledávat, takže z jejich hlediska jsou hony pořádané na „osadníky“ ospravedlnitelné. Zajímavé je, že v Izraeli žije 1,5 milionu Arabů naprosto v klidu, nikdo je nepronásleduje, mohou studovat na univerzitách, zastávat politické úřady, nikde nevidíme oddělené lavičky, školy, koupaliště, místa v divadlech, kina pro Araby či pro Židy. Jak tedy může být Izrael státem apartheidu, když se arabští občané těší stejným právům jako jejich židovští spoluobčané? Zkrátka aktivisté z BDS mají vymytý mozek nenávistí ke všemu izraelskému. Antisionismus se stal jejich náboženstvím.

Bojkotéři odmítají izraelsko-egyptskou mírovou smlouvu uzavřenou roku 1979. Považují ji za nespravedlivou k palestinským občanům, odmítají dvojstátní řešení, chtějí vytvořit jakýsi mýtický objekt „jednoho státu pro dva národy“, což není nic jiného než jakási tichá a nenásilná genocida židovského obyvatelstva v Izraeli, protože Židé by se časem stali menšinou ve své zemi, národní idea by se zhroutila - a jak by situace pak mohla skončit? Izraelcům by nezbylo nic jiného,než opustit Svatou zemi , čekal by je NOVÝexodus, o čemž básnila Helene Thomasová, bývalá blízká spolupracovnice pana prezidenta Obamy. Váženou osobností pro tyto „spravedlivé bojovníky za mír“ je usvědčený masový vrah a terorista Omar Bargouti, který žádá bojkot všech izraelských univerzit, výrobků i veškeré technologie, které se v Izraeli vyrobí.

To už zde přece jednou bylo, nacisté hlásali „nekupujte u Židů!“, představitelé BDS chtějí spolu s antisemity všech barev (náboženskými antijudaisty ať už křesťanskými či islámskými, rasistickými antisemity a levicovými antisionisty) bojkot všeho izraelského, zákaz vstupu izraelských vědců, sportovců a umělců do evropských zemí, Spojených států a Kanady. BDS zapustila kořeny i na mnohých univerzitách, na jejichž kampusech hlásá otevřenou protiizraelskou propagandu, její ideologie často dělá rovnítko mezi Davidovou hvězdou (Magen David) a hákovým křížem - a jak již bylo řečeno, Izrael přirovnávají k rasistickému apartheidu Jihoafrické republiky, nosí transparenty, na kterých jsou vyobrazeni izraelští politici v uniformách SS, a karikují politiku i činnost Izraele. Popírají Izraeli právo na sebeobranu: zatímco palestinský terorismus je líčen těmito „lidskoprávními aktivisty“ jako naprosto ospravedlnitelný, izraelská protiopatření jsou komentována jako „nepřiměřené užití síly“.

Proterorističtí aktivisté z BDS přejímají slepě palestinskou verzi příběhu, jinými slovy legendu o „ukradené zemi“, a Izraelce činí zodpovědné za údajné páchání etnických čistek . Snaží se o politické zrušení Státu Izrael. Holocaust považují za „mrtvou floskuli“ mající za cíl ospravedlnění „loupeže Palestiny“. Vznik Izraele chápou jako jakýsi koloniální projekt, který absolutně nemá právo na život. Jak ušlechtilé, jak spravedlivé, jak mírumilovné, že? Nabízí se OTÁZKA, kdo je tedy nacistou? Izraelci či „bojovníci za mír“ z BDS a nevládních organizací? Nechť každý posoudí sám.

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔09.07.2014 📕9.839