Main Menu
User Menu
Reklama

15. divize [1905-1925]

15th Division / 第十五師団

     
Název:
Name:
15. divize
Originální název:
Original Name:
第十五師団
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1905
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.05.1925
Nástupce:
Successor:
15. divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
01.04.1905-DD.MM.RRRR ?, Tojohaši /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ? /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ? /

Velitel:
Commander:
17.07.1905-06.07.1906 Okihara, Kófu (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
06.07.1906-28.01.1901 Hirasa, Rjózó (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
28.01.1901-29.12.1908 Nakamura, Satoru (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
29.12.1908-14.01.1909 ?, ? ( ? )
14.01.1909-27.11.1912 Učijama, Kodžiró (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
27.11.1912-25.01.1915 Iguči, Seigo (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
25.01.1915-06.08.1917 Juhi, Micue (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
06.08.1917-09.08.1918 Kunijóši, - (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
09.08.1918-25.11.1919 Ono, Minobu (Rikugun Tajšó / Rikugun Taisho)
25.11.1919-15.08.1922 Ičikawa, Kentaró (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
15.08.1922-01.05.1925 Tanaka, Kunišige (Rikugun Tajšó / Rikugun Taisho)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
30.11.1910-05.03.1912 Machida, Keiu (Rikugun Taisa / 陸軍大佐)
05.03.1912-31.08.1913 Suzuki, Chōshi (Rikugun Taisa / 陸軍大佐)
31.08.1913-10.08.1914 Asakuno, Kanjūrō (Rikugun Taisa / 陸軍大佐)
10.08.1914-18.08.1916 ?
18.08.1916-03.10.1918 Yamada, Guntaro (Rikugun Taisa / 陸軍大佐)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
17.07.1905-DD.10.1907 58. pěší pluk

Ručně vyplněné položky:
01.04.1905-01.05.1925 Štáb divízie
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 17. brigáda pechoty
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 29. brigáda pechoty
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 4. brigáda kavalerie
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. brigáda ťažkého delostrelectva
01.04.1905-01.05.1925 15. ženijný prapor
01.04.1905-01.05.1925 15. logistický prapor
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- bojová sila cca 25.000 mužov
Zdroje:
Sources:
ja.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/15-divize-1905-1925-t124060#422460Verze : 3
MOD
15. divízia bola jednou zo štyroch divízii, ktoré boli vytvorené v konečných fázach Rusko – Japonskej vojny (1904-1905).


Koncom vojny boli skoro vyčerpané Japonksé vojnové zdroje a celá Japonská armada bola nútená bojovať v Manchurii, bez toho, aby nechala jedinú divíziu na ostrovoch, aby tieto bránila v prípade invázie.


15. divízia sa vytvára z mužov z oblasti Nagoya a divízia sídli zpoćiatku v Toyohashi, prfektúre Aichi.


Po nadobudnutí platnosti dohody z Portsmouth, je divízia vyslaná do Korei, ako posádkové sily.


Počas úradovania ministra vojny Ugaki Kazushige, je v rámci šetriacich opatrení divízia rozpustená. Znovu je zostavená v 1937.

zdroj
ja.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/15-divize-1905-1925-t124060#423883Verze : 0
MOD

Jednotka Unit
17. brigáda pechoty
18. pluk pechoty
60. pluk pechoty
17th infantry Brigade
18th Infantry Regiment
60th Infantry Regiment
歩兵第17旅団
歩兵第18連隊
歩兵第60連隊
29. brigáda pechoty
34. pluk pechoty
67. pluk pechoty
29th Infantry Brigade
34th Infantry Regiment
67th Infantry Regiment
歩兵第29旅団
歩兵第34連隊
歩兵第67連隊
4. brigáda kavalerie
• 19. pluk kavalerie
• 25. pluk kavalerie
• 26. pluk kavalerie
4th Cavalry Brigade
• 19th Cavalry Regiment
• 25th Cavalry Regiment
• 26th Cavalry Regiment
騎兵第4旅団
• 騎兵第19連隊
• 騎兵第25連隊
• 騎兵第26連隊
1. brigáda ťažkého delostrelectva
• 2. pluk ťažkého delostrelectva
• 3. pluk ťažkého delostrelectva
• 21. pluk polného delostrelectva
1st Heavy Artillery Brigade
• 2nd Heavy Artillery Regiment
• 3rd Heavy Artillery Regiment
• 21st Field Artillery Regiment
野戦重砲兵1旅団
• 野戦重砲兵第2連隊
• 野戦重砲兵第3連隊
• 野砲兵第21連隊
15. ženijný prapor15th Engineer Battalion工兵第15大隊
15. logistický prapor15th Logistic Battalion輜重兵第15大隊zdroj
ja.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/15-divize-1905-1925-t124060#423884Verze : 0
MOD