Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 7. Seznam literatury

Autor : 🕔14.12.2011 📕2.555

Seriál

 1. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století
 2. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: Úvod
 3. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 2. Období let 1930 – 1933
 4. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 3. Období let 1934 – 1937
 5. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 4. Období let 1938 – 1939
 6. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 5. Analytický rozbor
 7. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 6. Závěr
 8. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 7. Seznam literatury

Podobné články

Další články autora

7 Použité prameny a odborná literatura

7.1 Prameny

34.1.1 Vydané

Davies, R. W., Khlevniuk, O. V., Rees, E. A., Kosheleva, L. P., and Rogovaya L. A., The Stalin – Kaganovich Correspondence, 1931 – 1936, Yale University Press, New Heaven 2003

Degras, J., Soviet Documents on Foreign Policy 1917 – 1941, Vol. III, 1933 – 1941, Oxford University Press, London, New York, Toronto, 1953

Degras, J., The Communist International Documents 1919 – 1943, Vol. III, 1929 – 1943, Frank Cass & Co., London 1971

Lih, L. T., Naumov, O. V., and Khlevniuk O. V., Stalin’s Letters to Molotov 1925 – 1936, Yale University Press, New Heaven and London, 1995

Stalin, J. V., Works, Vol. 12, April 1929 – June 1930, Foreign Languages Publishing House, Moscow 1954

Stalin, J. V., Works, Vol. 13, July 1930 – January 1934, Foreign Languages Publishing House, Moscow 1954

Stalin, J. V., Works, Vol. 14, 1934 – 1940, Red Star Press Ltd., London 1978

35.1.1 Nevydané

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, IV. sekce, národohospodářská, 342

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, IV. sekce, národohospodářská, 398

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, IV. sekce, národohospodářská, 463

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, IV. sekce, národohospodářská, 649

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, IV. sekce 1918 – 1939, národohospodářská, 1110

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, IV. sekce 1918 – 1939, národohospodářská, 1131

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Londýn 1930, Politické zprávy č. 1 – 43, Jan Masaryk

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Londýn 1931, Politické zprávy č. 1 – 50, Jan Masaryk

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Londýn 1931, Politické zprávy č. 51 – 72, Jan Masaryk

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Londýn 1932, Politické zprávy č. 1 – 24, Jan Masaryk

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Londýn 1932, Politické zprávy č. 25 – 42, Jan Masaryk

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Londýn 1933, Politické zprávy č. 1 – 36, Jan Masaryk

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Moskva 1931, Politické zprávy č. 1 – 149, Dr. Josef Girsa, Josef Košek

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Moskva 1931, Politické zprávy č. 150 – 223, Josef Košek

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Moskva 1931, Politické zprávy č. 224 – 287, Josef Košek

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Moskva 1932, Politické zprávy č. 1 – 93, Josef Košek

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Moskva 1932, Politické zprávy č. 94 – 141, Josef Košek

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Moskva 1933, Politické zprávy č. 1 – 43, Josef Košek

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Moskva 1935, Politické zprávy č. 1 – 24, Bohdan Pavlů

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Moskva 1935, Politické zprávy č. 25 – 35, Bohdan Pavlů

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Moskva 1936, Politické zprávy č. 1 – 62, Josef Šust

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Moskva 1937, Politické zprávy č. 1 – 39, Bohdan Pavlů, Josef Šust

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Moskva 1937, Politické zprávy č. 40 – 62

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Moskva 1938, Politické zprávy č. 1 – 21

7.2 Odborná literatura

Abrams, M., Britain and her Export Trade, Pilot Press, 1946

Baykov, A. M., Soviet Foreign Trade, Princeton University Press, New Jersey 1946

Britain and the Soviets, The Congress of Peace and Friendship with the U.S.S.R, Martin Lawrence Ltd., London 1936

Carr, E. H., and Davies, R. W., Foundations of a Planned Economy 1926 – 1929, Vol. one – I, MacMillan and Co. Ltd., London 1969

Carr, E. H., and Davies, R. W., Foundations of a Planned Economy 1926 – 1929, Vol. one – II, MacMillan and Co. Ltd., London 1969

Conquest, R., The Great Terror: Stalin’s Purge of the Thirties, MacMillan and Co. Ltd. Company, London 1968

Constantine, S., Social Conditions in Britain, 1918 – 1939, Florence, KY, USA: Routledge, 1984

Davies, R. W., The Industrialization of the Soviet Russia: 1, The Socialist Offensive, The Collectivisation of Soviet Agriculture, 1929 – 1930, The MacMillan Press Ltd., London 1989

Davies, R. W., The Industrialization of Soviet Russia: 3, The Soviet Economy in Turmoil, 1929 – 1930, The MacMillan Press Ltd., London 1989

Dronin, N. M., Bellinger, E. G., Climate Dependence and Food Problems in Russia, 1900 – 1990, Central European University Press, New York 2005

Dullinová, S., Stalinovi diplomaté v Evropě 1930 – 1939, Themis, Praha 2004

Holman, R., a kol., Dějiny ekonomického myšlení, 3. vydání, C. H. Beck, Praha 2005

Hodgson, G. M., Recent Developments in Institutional Economics, International Library of Critical Writings in Economics, Edward Elgar, Cheltenham, 2003

Chamberlin, W. H., World Order or Chaos, Duckworth, 3 Henrietta Street, London, W. C. 2

Kahn, A. E., Great Britain in the World Economy, Columbia University Press, New York 1946

Kotek, L., Dějiny zahraniční politiky SSSR 1917 – 1945 (přeloženo z ruského originálu Istorija vněšnej politiki SSSR), Svoboda, Praha 1981

Lee, S. J., Aspects of British Political History, 1914 – 1995, Florence, KY, USA: Routledge, 1996

Mlčoch, L., Institucionální ekonomie, Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, Praha 2005

Morrell, G. W., Britain Confronts the Stalin Revolution: Anglo – Soviet Relations and the Metro – Vickers Crisis, Wilfrid Laurier University Press, 1995

Morton, W. A, British Finance 1930 – 1940, The University of Wisconsin Press, 1943

Mowat, Ch. L., Britain between the Wars 1918 – 1940, Methuen & Co. LTD, 36 Essex Street, London, W. C. 2

Muggeridge, M., The Thirties in Great Britain, Hamish Hamilton, London 1951

Nálevka, V., Světová politika ve 20. století, nakladatelství Aleš Skřivan ml., Praha 2000

Nove, A., An Economic History of the USSR, Allen Lane The Penguin Press, London 1969

Polian, P., Against Their Will: The History and Geography of Forced Migrations in the USSR, Central European University Press, New York 2003

Smith, G. A., Soviet Foreign Trade: Organization, Operations and Policy, 1918 – 1971, Praeger Publishers, United states of America, 1973

Tucker R. C., Stalin u moci: Revoluce shora, 1928 – 1941, Dialog 1995

Wanner, J., Pevnost Amerika: Spojené státy a evropská válka 1939 – 1945, I. díl, Dokořán, Praha 2001

Zaleski, E., Stalinist Planning for Economic Growth, 1933 – 1952, The University of North Carolina Press, 1980

7.3 Odborné časopisecké studie

Eaton, J., Ekonomika míru a války: Rozbor ekonomických problémů Británnie, Státní nakladatelství politické literatury, svazek 22, Praha 1954

Marquit, E., Political and Economic Consequences of the Attempted Socialization of Agriculture in the Soviet Union, Nature, Society and Thought, Vol. 19, No. 4 (2006), pp. 389 – 415

National Institute of Economic and Social Research, Economic and Social Studies III, Trade Regulations & Commercial Policy of the United Kingdom, Cambridge University Press 1943

Suny, R. G., The Cambridge History of Russia, Vol. III, The Twentieth century, Cambridge University Press 2006

7.4 Internetové zdroje

Allen, R. C., The Rise and Decline of the Soviet Economy, online databáze, The Canadian Journal of Economics, Vol. 34, No. 4 (Nov., 2001), pp. 859 – 881, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/3131928

Baykov, A., The Economic Development of Russia, online databáze, The Economic History Review, New Series, Vol. 7, No. 2 (1954), pp. 137 – 149, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/2591618

Birn, D. S., The League of Nations Union and Collective Security, online databáze, Journal of Contemporary History, Vol. 9, No. 3 (Jul., 1974), pp. 131 – 159, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/260027

Booth, A., Britain in the 1930s: A Managed Economy?, online databáze, The Economic History Review, New Series, Vol. 40., No. 4 (Nov., 1987), pp. 499 – 522, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/2596390 .

Davies, R. W., Harrison, M., The Soviet Military – Economic Effort during the Second Five – Year Plan (1933 – 1937), online databáze, Europe – Asia Studies, Vol. 49, No. 3 (May, 1997), pp. 369 – 406, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/153632

Davies, R. W., Wheatcroft, S. G., Stalin and the Soviet Famine of 1932 – 1933: A Reply to Ellman, online databáze, Europe – Asia Studies, Vol. 58, No. 4 (Jun., 2006), pp. 625 – 633, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/20451229

Dohan, M. R., The Economic Origins of Soviet Autarky 1927/28 – 1934, online databáze, Slavic Review, Vol. 35, No. 4 (Dec., 1976), pp. 603 – 635, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/2495654 .

Dodgson, J. S., Multi – criteria analysis: a manual, Department for Communities and Local Government: London, January 2009, dostupné z: www.communities.gov.uk

Doubravová, H., Více kriteriální analýza variant a její aplikace v praxi, diplomová práce, České Budějovice 2009, dostupné z: https://theses.cz/id/6citbe

Hazard, J. N., The Soviet Union and the United Nations, online databáze, The Yale Law Journal, Vol. 55, No. 5, (Aug., 1946), pp. 1016 – 1035, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/792751

Howard, R. A., Decision Analysis: Applied Decision Theory, Proceedings of the Fourth International Conference on Operational Research, Wiley – Interscience, New York, 1966, pp. 55 – 71, dostupné z: https://www.mendeley.com/research/decision-analysis-applied-decision-theory/

Hubbard, L. E., A Capitalist Appraisal of the Soviet Union, online databáze, Pacific Affairs, Vol. 11, No. 2 (Jun., 1938), pp. 171 – 185, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/2750850

Jasny, N., International Organizations and Soviet Statistics, online databáze, Journal of the American Statistical Association, Vol. 45, No. 249 (Mar., 1950), pp. 48 – 64, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/2280427

Johnson, G., British Policy towards Europe, 1919 – 1939, online databáze, The Historical Journal, Vol. 46, No. 2 (Jun., 2003), pp. 479 – 492, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/3133521

Ladejinsky, W., Collectivization of Agriculture in the Soviet Union I, online databáze, Political Science Quarterly, Vol. 49, No. 1 (Mar., 1934), pp. 1 – 43, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/2143326 .

Large, J. A., The Origins of Soviet Collective Security Policy, 1930 – 1932, online databáze, Soviet Studies, Vol. 30, No. 2 (Apr., 1978), pp. 212 – 236, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/150262 .

Manne, R., The Foreign Office and the Failure of Anglo – Soviet Rapprochement, online databáze, Journal of Contemporary History, Vol. 16, No. 4 (Oct., 1981), pp. 725 – 755, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/260344 .

Narizny, K., The Political Economy of Alignment: Great Britain’s Commitments to Europe, 1905 – 1939, online databáze, International Security, Vol. 27, No. 4 (Spring, 2003), pp. 184 – 219, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/4137608

North, D. C., Institutions, The Journal of Economic Perspectives, online databáze, Vol. 5, No. 1 (Winter, 1991), pp. 97 – 112, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/1942704

Owen, G. L., The Metro – Vickers Crisis: Anglo – Soviet Relations between Trade Agreements, 1932 – 1934, online databáze, The Slavonic and East European Review, Vol. 49, No. 114, (Jan., 1971), pp. 92 – 112, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/4206324

Roberts, G., The Soviet Decision for a Pact with Nazi Germany, online databáze, Soviet Studies, Vol. 44, No. 1 (1992), pp. 57 – 78, dostupné z https://www.jstor.org/stable/152247

Thiel, E., The Power Industry in the Soviet Union, online databáze, Economic Geography, Vol. 27, No. 2 (Apr., 1951), pp. 107 – 122, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/141173

Trotsky, L., How Long Can Hitler Stay?, The American Mercury, Vol. 31 No. 1, January 1934, pp. 1 – 17, dostupné z:

https://www.marxists.org/archive/trotsky/germany/1933/330622.htm

Trotsky, L., My Life, 1930, dostupné z:

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1930/mylife/1930-lif.pdf

Trotsky, L., Social Patriotic – Sophistry: The Question of the Defense of Czechoslovakia’s „National Independence“, The New International, Vol. 4 No. 11, November 1938, p. 328, dostupné z: https://www.marxists.org/archive/trotsky/1938/10/czech01.htm

Trotsky, L., Stalin as a Theoretician, The New International, Vol. VII, No. 10, November 1941, pp. 280 – 283, dostupné z: https://www.marxists.org/archive/trotsky/1930/03/stalin.htm

Trotsky, L., The New Constitution of the USSR, The New Militant, 9. May 1936, dostupné z: https://www.marxists.org/archive/trotsky/1936/04/ussrconst.htm

Trotsky, L., The USSR in War, The New International, Vol. 5 No. 11, November 1939, pp. 325 – 332, https://www.marxists.org/archive/trotsky/1939/09/ussr-war.htm

Unger, A. L., Stalin’s Renewal of the Leading Stratum: A Note on the Great Purge, online databáze, Soviet Studies, Vol. 20, No. 3 (Jan., 1969), pp. 321 – 330, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/149486

Seriál

 1. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století
 2. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: Úvod
 3. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 2. Období let 1930 – 1933
 4. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 3. Období let 1934 – 1937
 5. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 4. Období let 1938 – 1939
 6. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 5. Analytický rozbor
 7. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 6. Závěr
 8. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 7. Seznam literatury

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔14.12.2011 📕2.555

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Kohy

  Ano spoustu příslušníků policie jen dělalo svojí práci nehledě na ideologii ale spoustu znich bohužel viděli na ideologii i své obohacení a nezdráhali se mučit nevinné popřípadě je střílet mlátit atd . v této situaci je to těžké říct kdo a nebo...

  Bratři Mašínové - fakta · 4 days ago

 • RaS

  Doporučuji knihu pana Karla Pacnera Atomoví špioni. Je tam velmi podrobně a fundovaně popsáno, jak se ten který stát dobral své jaderné bomby a jak se tomu světové společenství snažilo (neúspěšně) zabránit.

  Operace Opera – předehra · 1 week ago

 • CZjak

  radiostanice byly však nee v takovém počtu jakým si žádalprolém byl v tom, že v roce 1941 měli pouze velitelské však od Prosince při protiofenzívě měl výhradně každý v 1942 byly již z 82% kvůli i dodávkám spojenců zjisti si informace pro příště a...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 1 week ago

 • jikjik

  Pokud je mi známo, maršál G.I. Kulik byl náčelníkem správy DRRA dělostřelectva, ne tanků.

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 week ago

 • volado1

  Sprosti vrahovia,nic ine

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • jikjik

  25. ledna 1935 ... V zemi zuřil hlad organizovaný soudruhem Stalinem a jinými soudruhy. - a tím jsem skončil. Dál to nemá cenu číst. 1) Hladomor byl v roce 1933. 2) Stalin se jako jeden z mála staral ten hlad zlikvidovat. 3) Většina zemřelých na...

  Výcvik sovětských letců pro 2. světovou válku · 1 week ago

 • jikjik

  Ano, autor má naprostou pravdu. Sovětská armáda převyšovala německou početně i kvalitou výzbroje. Například tank T34 byl tak dobře pancéřován, že velitel neviděl ven a ani neměl radiostanici. podobně ta skvělá letadla, která sice dosahovala...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 2 weeks ago

 • R

  Dobrý den, nevím zda to již někomu dnes pomůže, ale připojím svůj názor. Igor byl veselý a hodný kluk. Osudnou se mu stala láska k jeho psímu kamarádovi, který byl vystrašený pod buňkou a Igor se pro něj vracel z již nastartovaného OT-64. Provádět...

  Úmrtia vojakov OS SR v zahraničných operáciách · 4 weeks ago

 • seky

  Článek ucházející, ale je tu jeden obrovský, vemi podstatný nesmysl. Motor V2 rozhodně nevychází z Liberty ani omylem. Nemá ani podobnou koncepci a ani podobný design dílů. Jsou to dva naprosto odlišné motory v každém směru. Ve zkratce:...

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 month ago

 • Patrik Novák

  Velice poučné čtení. Děkuji

  Českoslovenští letci v polské kampani 1939  · 1 month ago