Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 7. Seznam literatury

Autor : 🕔14.12.2011 📕2.870

Seriál

 1. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století
 2. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: Úvod
 3. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 2. Období let 1930 – 1933
 4. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 3. Období let 1934 – 1937
 5. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 4. Období let 1938 – 1939
 6. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 5. Analytický rozbor
 7. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 6. Závěr
 8. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 7. Seznam literatury

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět

7 Použité prameny a odborná literatura

7.1 Prameny

34.1.1 Vydané

Davies, R. W., Khlevniuk, O. V., Rees, E. A., Kosheleva, L. P., and Rogovaya L. A., The Stalin – Kaganovich Correspondence, 1931 – 1936, Yale University Press, New Heaven 2003

Degras, J., Soviet Documents on Foreign Policy 1917 – 1941, Vol. III, 1933 – 1941, Oxford University Press, London, New York, Toronto, 1953

Degras, J., The Communist International Documents 1919 – 1943, Vol. III, 1929 – 1943, Frank Cass & Co., London 1971

Lih, L. T., Naumov, O. V., and Khlevniuk O. V., Stalin’s Letters to Molotov 1925 – 1936, Yale University Press, New Heaven and London, 1995

Stalin, J. V., Works, Vol. 12, April 1929 – June 1930, Foreign Languages Publishing House, Moscow 1954

Stalin, J. V., Works, Vol. 13, July 1930 – January 1934, Foreign Languages Publishing House, Moscow 1954

Stalin, J. V., Works, Vol. 14, 1934 – 1940, Red Star Press Ltd., London 1978

35.1.1 Nevydané

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, IV. sekce, národohospodářská, 342

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, IV. sekce, národohospodářská, 398

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, IV. sekce, národohospodářská, 463

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, IV. sekce, národohospodářská, 649

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, IV. sekce 1918 – 1939, národohospodářská, 1110

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, IV. sekce 1918 – 1939, národohospodářská, 1131

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Londýn 1930, Politické zprávy č. 1 – 43, Jan Masaryk

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Londýn 1931, Politické zprávy č. 1 – 50, Jan Masaryk

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Londýn 1931, Politické zprávy č. 51 – 72, Jan Masaryk

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Londýn 1932, Politické zprávy č. 1 – 24, Jan Masaryk

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Londýn 1932, Politické zprávy č. 25 – 42, Jan Masaryk

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Londýn 1933, Politické zprávy č. 1 – 36, Jan Masaryk

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Moskva 1931, Politické zprávy č. 1 – 149, Dr. Josef Girsa, Josef Košek

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Moskva 1931, Politické zprávy č. 150 – 223, Josef Košek

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Moskva 1931, Politické zprávy č. 224 – 287, Josef Košek

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Moskva 1932, Politické zprávy č. 1 – 93, Josef Košek

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Moskva 1932, Politické zprávy č. 94 – 141, Josef Košek

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Moskva 1933, Politické zprávy č. 1 – 43, Josef Košek

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Moskva 1935, Politické zprávy č. 1 – 24, Bohdan Pavlů

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Moskva 1935, Politické zprávy č. 25 – 35, Bohdan Pavlů

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Moskva 1936, Politické zprávy č. 1 – 62, Josef Šust

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Moskva 1937, Politické zprávy č. 1 – 39, Bohdan Pavlů, Josef Šust

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Moskva 1937, Politické zprávy č. 40 – 62

Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Moskva 1938, Politické zprávy č. 1 – 21

7.2 Odborná literatura

Abrams, M., Britain and her Export Trade, Pilot Press, 1946

Baykov, A. M., Soviet Foreign Trade, Princeton University Press, New Jersey 1946

Britain and the Soviets, The Congress of Peace and Friendship with the U.S.S.R, Martin Lawrence Ltd., London 1936

Carr, E. H., and Davies, R. W., Foundations of a Planned Economy 1926 – 1929, Vol. one – I, MacMillan and Co. Ltd., London 1969

Carr, E. H., and Davies, R. W., Foundations of a Planned Economy 1926 – 1929, Vol. one – II, MacMillan and Co. Ltd., London 1969

Conquest, R., The Great Terror: Stalin’s Purge of the Thirties, MacMillan and Co. Ltd. Company, London 1968

Constantine, S., Social Conditions in Britain, 1918 – 1939, Florence, KY, USA: Routledge, 1984

Davies, R. W., The Industrialization of the Soviet Russia: 1, The Socialist Offensive, The Collectivisation of Soviet Agriculture, 1929 – 1930, The MacMillan Press Ltd., London 1989

Davies, R. W., The Industrialization of Soviet Russia: 3, The Soviet Economy in Turmoil, 1929 – 1930, The MacMillan Press Ltd., London 1989

Dronin, N. M., Bellinger, E. G., Climate Dependence and Food Problems in Russia, 1900 – 1990, Central European University Press, New York 2005

Dullinová, S., Stalinovi diplomaté v Evropě 1930 – 1939, Themis, Praha 2004

Holman, R., a kol., Dějiny ekonomického myšlení, 3. vydání, C. H. Beck, Praha 2005

Hodgson, G. M., Recent Developments in Institutional Economics, International Library of Critical Writings in Economics, Edward Elgar, Cheltenham, 2003

Chamberlin, W. H., World Order or Chaos, Duckworth, 3 Henrietta Street, London, W. C. 2

Kahn, A. E., Great Britain in the World Economy, Columbia University Press, New York 1946

Kotek, L., Dějiny zahraniční politiky SSSR 1917 – 1945 (přeloženo z ruského originálu Istorija vněšnej politiki SSSR), Svoboda, Praha 1981

Lee, S. J., Aspects of British Political History, 1914 – 1995, Florence, KY, USA: Routledge, 1996

Mlčoch, L., Institucionální ekonomie, Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, Praha 2005

Morrell, G. W., Britain Confronts the Stalin Revolution: Anglo – Soviet Relations and the Metro – Vickers Crisis, Wilfrid Laurier University Press, 1995

Morton, W. A, British Finance 1930 – 1940, The University of Wisconsin Press, 1943

Mowat, Ch. L., Britain between the Wars 1918 – 1940, Methuen & Co. LTD, 36 Essex Street, London, W. C. 2

Muggeridge, M., The Thirties in Great Britain, Hamish Hamilton, London 1951

Nálevka, V., Světová politika ve 20. století, nakladatelství Aleš Skřivan ml., Praha 2000

Nove, A., An Economic History of the USSR, Allen Lane The Penguin Press, London 1969

Polian, P., Against Their Will: The History and Geography of Forced Migrations in the USSR, Central European University Press, New York 2003

Smith, G. A., Soviet Foreign Trade: Organization, Operations and Policy, 1918 – 1971, Praeger Publishers, United states of America, 1973

Tucker R. C., Stalin u moci: Revoluce shora, 1928 – 1941, Dialog 1995

Wanner, J., Pevnost Amerika: Spojené státy a evropská válka 1939 – 1945, I. díl, Dokořán, Praha 2001

Zaleski, E., Stalinist Planning for Economic Growth, 1933 – 1952, The University of North Carolina Press, 1980

7.3 Odborné časopisecké studie

Eaton, J., Ekonomika míru a války: Rozbor ekonomických problémů Británnie, Státní nakladatelství politické literatury, svazek 22, Praha 1954

Marquit, E., Political and Economic Consequences of the Attempted Socialization of Agriculture in the Soviet Union, Nature, Society and Thought, Vol. 19, No. 4 (2006), pp. 389 – 415

National Institute of Economic and Social Research, Economic and Social Studies III, Trade Regulations & Commercial Policy of the United Kingdom, Cambridge University Press 1943

Suny, R. G., The Cambridge History of Russia, Vol. III, The Twentieth century, Cambridge University Press 2006

7.4 Internetové zdroje

Allen, R. C., The Rise and Decline of the Soviet Economy, online databáze, The Canadian Journal of Economics, Vol. 34, No. 4 (Nov., 2001), pp. 859 – 881, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/3131928

Baykov, A., The Economic Development of Russia, online databáze, The Economic History Review, New Series, Vol. 7, No. 2 (1954), pp. 137 – 149, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/2591618

Birn, D. S., The League of Nations Union and Collective Security, online databáze, Journal of Contemporary History, Vol. 9, No. 3 (Jul., 1974), pp. 131 – 159, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/260027

Booth, A., Britain in the 1930s: A Managed Economy?, online databáze, The Economic History Review, New Series, Vol. 40., No. 4 (Nov., 1987), pp. 499 – 522, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/2596390 .

Davies, R. W., Harrison, M., The Soviet Military – Economic Effort during the Second Five – Year Plan (1933 – 1937), online databáze, Europe – Asia Studies, Vol. 49, No. 3 (May, 1997), pp. 369 – 406, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/153632

Davies, R. W., Wheatcroft, S. G., Stalin and the Soviet Famine of 1932 – 1933: A Reply to Ellman, online databáze, Europe – Asia Studies, Vol. 58, No. 4 (Jun., 2006), pp. 625 – 633, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/20451229

Dohan, M. R., The Economic Origins of Soviet Autarky 1927/28 – 1934, online databáze, Slavic Review, Vol. 35, No. 4 (Dec., 1976), pp. 603 – 635, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/2495654 .

Dodgson, J. S., Multi – criteria analysis: a manual, Department for Communities and Local Government: London, January 2009, dostupné z: www.communities.gov.uk

Doubravová, H., Více kriteriální analýza variant a její aplikace v praxi, diplomová práce, České Budějovice 2009, dostupné z: https://theses.cz/id/6citbe

Hazard, J. N., The Soviet Union and the United Nations, online databáze, The Yale Law Journal, Vol. 55, No. 5, (Aug., 1946), pp. 1016 – 1035, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/792751

Howard, R. A., Decision Analysis: Applied Decision Theory, Proceedings of the Fourth International Conference on Operational Research, Wiley – Interscience, New York, 1966, pp. 55 – 71, dostupné z: https://www.mendeley.com/research/decision-analysis-applied-decision-theory/

Hubbard, L. E., A Capitalist Appraisal of the Soviet Union, online databáze, Pacific Affairs, Vol. 11, No. 2 (Jun., 1938), pp. 171 – 185, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/2750850

Jasny, N., International Organizations and Soviet Statistics, online databáze, Journal of the American Statistical Association, Vol. 45, No. 249 (Mar., 1950), pp. 48 – 64, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/2280427

Johnson, G., British Policy towards Europe, 1919 – 1939, online databáze, The Historical Journal, Vol. 46, No. 2 (Jun., 2003), pp. 479 – 492, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/3133521

Ladejinsky, W., Collectivization of Agriculture in the Soviet Union I, online databáze, Political Science Quarterly, Vol. 49, No. 1 (Mar., 1934), pp. 1 – 43, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/2143326 .

Large, J. A., The Origins of Soviet Collective Security Policy, 1930 – 1932, online databáze, Soviet Studies, Vol. 30, No. 2 (Apr., 1978), pp. 212 – 236, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/150262 .

Manne, R., The Foreign Office and the Failure of Anglo – Soviet Rapprochement, online databáze, Journal of Contemporary History, Vol. 16, No. 4 (Oct., 1981), pp. 725 – 755, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/260344 .

Narizny, K., The Political Economy of Alignment: Great Britain’s Commitments to Europe, 1905 – 1939, online databáze, International Security, Vol. 27, No. 4 (Spring, 2003), pp. 184 – 219, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/4137608

North, D. C., Institutions, The Journal of Economic Perspectives, online databáze, Vol. 5, No. 1 (Winter, 1991), pp. 97 – 112, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/1942704

Owen, G. L., The Metro – Vickers Crisis: Anglo – Soviet Relations between Trade Agreements, 1932 – 1934, online databáze, The Slavonic and East European Review, Vol. 49, No. 114, (Jan., 1971), pp. 92 – 112, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/4206324

Roberts, G., The Soviet Decision for a Pact with Nazi Germany, online databáze, Soviet Studies, Vol. 44, No. 1 (1992), pp. 57 – 78, dostupné z https://www.jstor.org/stable/152247

Thiel, E., The Power Industry in the Soviet Union, online databáze, Economic Geography, Vol. 27, No. 2 (Apr., 1951), pp. 107 – 122, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/141173

Trotsky, L., How Long Can Hitler Stay?, The American Mercury, Vol. 31 No. 1, January 1934, pp. 1 – 17, dostupné z:

https://www.marxists.org/archive/trotsky/germany/1933/330622.htm

Trotsky, L., My Life, 1930, dostupné z:

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1930/mylife/1930-lif.pdf

Trotsky, L., Social Patriotic – Sophistry: The Question of the Defense of Czechoslovakia’s „National Independence“, The New International, Vol. 4 No. 11, November 1938, p. 328, dostupné z: https://www.marxists.org/archive/trotsky/1938/10/czech01.htm

Trotsky, L., Stalin as a Theoretician, The New International, Vol. VII, No. 10, November 1941, pp. 280 – 283, dostupné z: https://www.marxists.org/archive/trotsky/1930/03/stalin.htm

Trotsky, L., The New Constitution of the USSR, The New Militant, 9. May 1936, dostupné z: https://www.marxists.org/archive/trotsky/1936/04/ussrconst.htm

Trotsky, L., The USSR in War, The New International, Vol. 5 No. 11, November 1939, pp. 325 – 332, https://www.marxists.org/archive/trotsky/1939/09/ussr-war.htm

Unger, A. L., Stalin’s Renewal of the Leading Stratum: A Note on the Great Purge, online databáze, Soviet Studies, Vol. 20, No. 3 (Jan., 1969), pp. 321 – 330, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/149486

Seriál

 1. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století
 2. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: Úvod
 3. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 2. Období let 1930 – 1933
 4. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 3. Období let 1934 – 1937
 5. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 4. Období let 1938 – 1939
 6. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 5. Analytický rozbor
 7. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 6. Závěr
 8. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 7. Seznam literatury

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔14.12.2011 📕2.870

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Poslední komentáře

 • Štefan Sotak Zaujímavé je, že keď sa hovorí o špiónoch Západu, tak sa o nich píše ako o hrdinoch. A keď sa hovorí o špiónoch Západu, tak sú to zradcovia (Jidášske dolary a podobné frázy).

  Co pudí špiony · 4 days ago

 • Tomáš Koty Kotačka Jenže pak to dopadá tak, že lidi řvou jak byla F-15 skvělý letadlo... a už se nikdo nezmiňuje, že prakticky žádný z těch sestřelů nebyl jen za účasti F-15tek - a že vlastně šlo o kooperaci několika různých strojů.

  F-15A Baz versus MiG-25 - Past jako z učebnice · 2 weeks ago

 • Radek Novák Pěkně popsáno,akorát mi tam chybí ta bitva v Itálii :-) Docela pozdní koment,ale nikdo to tu ještě nepochválil :D

  Vojenská organizace Slovanů v časně slovanském období · 2 weeks ago

 • 3,14ranha Budiž, slovo svobodné jsem měl napsat s uvozovkami... přesto to jsou volby a o překvapení(z pohledu globálních elit) není nouze (Brexit, D. Trump , polská vláda... ), nic podobného tady za bolševika nebylo ani náhodou ! A když už to umírnění...

  Bratři Mašínové - fakta · 2 weeks ago

 • Miloš Fabián Článek je dobrý, ale chtělo by to si jej po sobě přečíst a zapracovat na elementární gramatice. Takhle je ostuda publikovat jej na tomhle portálu.

  Regia Aeronautica v severní Africe · 2 weeks ago

 • Radek Novák Tak to máte velmi naivní představu o světě :-) Volby svobodné nejsou,jsou zmanipulované a nahrávají velkým stranám,už jen systémem.NATO po nás nechce žádnou gentlemanskou pomoc,manipuluje s myšlením lidí skrz média a vojákům nabízí různé mise...

  Bratři Mašínové - fakta · 2 weeks ago

 • Wally Dobrý den,

  Mě by zajímalo kde a jak se mužů přihlásit do kurzu?

  Předem děkuji.

  el_capitan@centrum.cz

  Nudíte se? Jeďte na výcvik SOG Defence!  · 2 weeks ago

 • ABC Pravda. Jenže i kdyby Německo nezaútočilo na Polsko a byl pořád mír, tak by si nás stejně ponechali jako Protetorát a situace z doby březen až srpen 1939 by trvala ještě hodně let a bez války by Mnichov nebyl oduznán. V tom případě by přežití...

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • Letusak Na druhou stranu se ani nevedelo, ze Hitler chysta nacistickou svetovladu, vyhlazovaci tabory a vystehovani/vyhlazeni nenemecke populace Evropy. Takhle s odstupem vice jak sedmdesati let s tim vsim, co vime, se to samozrejme posuzuje mnohem snaze.

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • ABC Kdyby Nacisté vyhráli, mohli by si s českým národem dělat, co by chtěli, klidně čtvrtinu povraždit, čtvrtinu poněmčit a zbytek odvézt do Ruska na otrockou práci. A Čecha by už víc nebylo v české zemi! Beneš několikrát hazardoval s osudem...

  Benešova Sofiina volba · 3 weeks ago