Bezpečnostní strategie EU a USA a jejich aktualizace do konce roku 2008: Úvod

Autor : 🕔17.09.2010 📕8.807

Seriál

 1. Bezpečnostní strategie EU a USA a jejich aktualizace do konce roku 2008
 2. Bezpečnostní strategie EU a USA a jejich aktualizace do konce roku 2008: Úvod
 3. Bezpečnostní strategie EU a USA: I. Charakteristika, společné prvky a zásadní rozdíly
 4. Bezpečnostní strategie EU a USA: II. Implementace strategických dok. do politik EU a USA
 5. Bezpečnostní strategie EU a USA: III. Aktualizace bezpečnostních strategií
 6. Bezpečnostní strategie EU a USA a jejich aktualizace do konce roku 2008: Závěr
 7. Bezpečnostní strategie EU a USA a jejich aktualizace do konce roku 2008: Zdroje

Podobné články

Další články autora

Hlavním cílem této práce je analýza bezpečnostních strategií Evropské unie a Spojených států amerických vycházející z rozboru příslušných dokumentů. Práce se rovněž zaměřuje na nastínění vývoje strategií těchto dvou významných celků do konce roku 2008 využitím aktualizovaných verzí obou dokumentů. Srovnání obou bezpečnostních strategií je obzvláště zajímavé uvědomíme-li si, že EU a USA jsou velice těsnými spojenci. Většinu členských států EU váže k USA jejich členství v Severoatlantické alianci. Přesto však jsou EU a USA subjekty značně odlišnými, což se odráží i na některých rysech jejich strategií. V případě USA je třeba uvědomit si jejich roli ekonomického, ale především vojenského hegemona, což tuto zemi z hlediska mezinárodní bezpečnosti staví do zcela unikátní pozice. EU naopak postrádá onen rys národního státu a její strategie je do jisté míry společným jmenovatelem strategií všech členských států. EU rovněž není primárně bezpečnostní organizací a v politickobezpečnostních otázkách vystupuje mnohdy značně nejednotně. Toto jsou bezpochyby hlavní příčiny odlišného strategického uvažování EU a USA a právě toto odlišné uvažování si práce klade zacíl zkoumat. Co do struktury je práce rozdělena do třech základních oddílů.

První se zabývá charakteristikou Evropské bezpečnostní strategie z roku 2003 (EBS 2003) a Národní bezpečnostní strategie USA z roku 2002 (NBS 2002). Kapitola si všímá především hlavních linií bezpečnostních strategií, identifikuje stanovené bezpečnostní hrozby a hovořío postupech v boji proti těmto hrozbám tak, jak je charakterizují ony strategické dokumenty. Součástí prvního oddílu je rovněž komparace obou dokumentů, která si všímá jak shodných, tak i rozdílných prvků vpřístupu k zajišťování bezpečnosti z pohledu EU a USA. Obě strategie se vyznačují velmi podobným viděním světa, což se odráží především na vnímání nejzávažnějších bezpečnostních hrozeb. Na druhou stranu citelný rozkol v konceptech řešení bezpečnostních problémů dává šanci popsat zásadní odlišnosti evropského a amerického přístupu.

Druhá rozsáhlejší kapitola sleduje převádění strategických dokumentů do praxe a jejich odraz v zahraničně-politických aktivitách EU a USA v období do konce roku 2008. Implementace EBS se zaměřuje především na snahy EU o naplňování stanovených strategických cílů. V tomto ohledu se práce zabývá především významem Evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP) a Evropské politiky sousedství (ENP), které jsou stěžejními platformami pro implementaci EBS. Rovněž efektivní spolupráce EU a USA je považována za důležitý prvek pro naplňování bezpečnostní strategie a roli EU jako globálního aktéra vůbec. Implementace NBS (2002) do zahraniční politiky USA si všímá unikátních prvků strategie a jejich užití v praxi. Jde především o preemptivní zásahy čivůli USA jednat unilaterálně. Zajímavý je rovněž faktor tzv. regime change policy charakterictické právě pro neokonzervativní administrativu George W. Bushe.

Třetí oddíl se zabývá samotnou aktualizací bezpečnostních dokumentů. Konkrétně pracuje vpřípadě EU se Zprávou o provádění Evropské bezpečnostní strategie z prosince 2008, která hodnotí aktuální bezpečnostní prostředí z pohledu EU, reviduje některé hrozby a zdůrazňuje priority evropské bezpečnostní politiky stále vycházející především z principů EBS. V případě USA se práce zabývá Národní bezpečnostní strategií z roku 2006 (NBS 2006), která rovněž pouze upravuje a aktualizuje původní americký strategický dokument, nepřichází tedy s vlastním novým přístupem, jak čelit bezpečnostním hrozbám. Faktor války proti teroru a vojenská angažovanost USA ve světě jsou hlavními inovativními prvky této zatím poslední americké bezpečnostní strategie.

Hlavnimi zdroji pro napsání této práce byly samotné strategické dokumenty. Dále bylo využito řady titulůčeských, ale především zahraničních autorů. Řada významných publikací vztahujících se k EBS byla iniciována ze samotné EU, nicméně výrazně k analýze tématu rovněžpřispěly práce vydané v Královském institutu mezinárodních vztahů v Bruselu. Vpřípadě americké bezpečnostní strategie bylo hledání zdrojů poněkud složitější. Využita byla hlavněřada článků převážně amerických autorů. V tomto směru byly elektronické databáze významným zdrojem informací.

Seriál

 1. Bezpečnostní strategie EU a USA a jejich aktualizace do konce roku 2008
 2. Bezpečnostní strategie EU a USA a jejich aktualizace do konce roku 2008: Úvod
 3. Bezpečnostní strategie EU a USA: I. Charakteristika, společné prvky a zásadní rozdíly
 4. Bezpečnostní strategie EU a USA: II. Implementace strategických dok. do politik EU a USA
 5. Bezpečnostní strategie EU a USA: III. Aktualizace bezpečnostních strategií
 6. Bezpečnostní strategie EU a USA a jejich aktualizace do konce roku 2008: Závěr
 7. Bezpečnostní strategie EU a USA a jejich aktualizace do konce roku 2008: Zdroje

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔17.09.2010 📕8.807

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Kohy

  Ano spoustu příslušníků policie jen dělalo svojí práci nehledě na ideologii ale spoustu znich bohužel viděli na ideologii i své obohacení a nezdráhali se mučit nevinné popřípadě je střílet mlátit atd . v této situaci je to těžké říct kdo a nebo...

  Bratři Mašínové - fakta · 4 days ago

 • RaS

  Doporučuji knihu pana Karla Pacnera Atomoví špioni. Je tam velmi podrobně a fundovaně popsáno, jak se ten který stát dobral své jaderné bomby a jak se tomu světové společenství snažilo (neúspěšně) zabránit.

  Operace Opera – předehra · 1 week ago

 • CZjak

  radiostanice byly však nee v takovém počtu jakým si žádalprolém byl v tom, že v roce 1941 měli pouze velitelské však od Prosince při protiofenzívě měl výhradně každý v 1942 byly již z 82% kvůli i dodávkám spojenců zjisti si informace pro příště a...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 1 week ago

 • jikjik

  Pokud je mi známo, maršál G.I. Kulik byl náčelníkem správy DRRA dělostřelectva, ne tanků.

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 week ago

 • volado1

  Sprosti vrahovia,nic ine

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • jikjik

  25. ledna 1935 ... V zemi zuřil hlad organizovaný soudruhem Stalinem a jinými soudruhy. - a tím jsem skončil. Dál to nemá cenu číst. 1) Hladomor byl v roce 1933. 2) Stalin se jako jeden z mála staral ten hlad zlikvidovat. 3) Většina zemřelých na...

  Výcvik sovětských letců pro 2. světovou válku · 1 week ago

 • jikjik

  Ano, autor má naprostou pravdu. Sovětská armáda převyšovala německou početně i kvalitou výzbroje. Například tank T34 byl tak dobře pancéřován, že velitel neviděl ven a ani neměl radiostanici. podobně ta skvělá letadla, která sice dosahovala...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 2 weeks ago

 • R

  Dobrý den, nevím zda to již někomu dnes pomůže, ale připojím svůj názor. Igor byl veselý a hodný kluk. Osudnou se mu stala láska k jeho psímu kamarádovi, který byl vystrašený pod buňkou a Igor se pro něj vracel z již nastartovaného OT-64. Provádět...

  Úmrtia vojakov OS SR v zahraničných operáciách · 4 weeks ago

 • seky

  Článek ucházející, ale je tu jeden obrovský, vemi podstatný nesmysl. Motor V2 rozhodně nevychází z Liberty ani omylem. Nemá ani podobnou koncepci a ani podobný design dílů. Jsou to dva naprosto odlišné motory v každém směru. Ve zkratce:...

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 month ago

 • Patrik Novák

  Velice poučné čtení. Děkuji

  Českoslovenští letci v polské kampani 1939  · 1 month ago