Bezpečnostní strategie EU a USA a jejich aktualizace do konce roku 2008

Autor: Bc. Miroslav Benáček 🕔︎︎ 👁︎ 12.227

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů

Bezpečnostní strategie EU a USA a jejich aktualizace do konce roku 2008

 

Reklama

Autor: Miroslav Benáček
Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D.
Praha 2009

 

Úvod

I. Evropská bezpečnostní strategie (2003) a Národní bezpečnostní strategie USA (2002) – jejich charakteristika, společné prvky a zásadní rozdíly

1. Charakteristika EBS (2003), její obsah a klíčové rysy

1.1 Globální výzvy a klíčové hrozby pro EU

1.2 Strategické bezpečnostní cíle EU

1.3 Význam strategie pro politiku EU

2. NBS (2002) – důležité prvky a směřování strategie

2.1 Cíle stanovené NBS a vymezení hlavních hrozeb

Reklama

2.2 Koncepce NBS v boji proti hrozbám

3. Shodné prvky a zásadní odlišnosti obou strategií

3.1 Společné hrozby – podobné přístupy EBS a NBS

3.2 Rozdílné přístupy čelení hrozbám v USA a EU

II. Implementace strategických dokumentů do politik EU a USA

4. Odraz EBS v politikách EU

4.1 ENP – naplňování strategického cíle

4.2 EBOP – platforma pro implementaci EBS

4.3 Spolupráce EU a USA

5. Naplňování NBS – odkaz strategie v zahraniční politice USA po roce 2002

Reklama

5.1 Unilateralismus a globální válka proti teroru

5.2 Preempce vs. prevence, regime change policy

5.3 Irácká svoboda

III. Aktualizace bezpečnostních strategií

6. Zpráva o provádění Evropské bezpečnostní strategie

6.1 Bezpečnostní hrozby pro EU na konci roku 2008

6.2 Aktuální výzvy v budování stability za hranicemi EU

6.3 Evropa v měnícím se světě –některé aktuální zahraničně-politické úkoly EU

7. Národní bezpečnostní strategie USA (2006)

7.1 Idea strategie a úspěchy dosažené po roce 2002

7.2 Priority do budoucna a nové prvky strategie

Závěr

Zdroje

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více