Zpět na úvodní stránku

Přehled článků autora

Bezpečnostní strategie EU a USA a jejich aktualizace do konce roku 2008

📕5.714 🕔17.09.2010

Hlavním cílem této práce je analýza bezpečnostních strategií Evropské unie a Spojených států amerických vycházející z rozboru příslušných dokumentů. Práce se rovněž zaměřuje na nastínění vývoje strategií těchto dvou významných celků do konce roku 2008 využitím aktualizovaných verzí obou dokumentů.

Zobrazit celý článek

Bezpečnostní strategie EU a USA a jejich aktualizace do konce roku 2008: Úvod

📕10.945 🕔17.09.2010

Hlavním cílem této práce je analýza bezpečnostních strategií Evropské unie a Spojených států amerických vycházející z rozboru příslušných dokumentů. Práce se rovněž zaměřuje na nastínění vývoje strategií těchto dvou významných celků do konce roku 2008 využitím aktualizovaných verzí obou dokumentů. Srovnání obou bezpečnostních strategií je obzvláště zajímavé uvědomíme-li si, že EU a USA jsou velice těsnými spojenci. Většinu členských států EU váže k USA jejich členství v Severoatlantické alianci. Přesto však jsou EU a USA subjekty značně odlišnými, což se odráží i na některých rysech jejich strategií.

Zobrazit celý článek

Bezpečnostní strategie EU a USA a jejich aktualizace do konce roku 2008: Závěr

📕9.815 🕔17.09.2010

Aktualizace obou strategických dokumentů sice přichází s dílčími inovacemi, základní linie již dříve stanovaných strategií se však ani v roce 2008 viditelněji nemění.

Zobrazit celý článek

Bezpečnostní strategie EU a USA a jejich aktualizace do konce roku 2008: Zdroje

📕10.779 🕔17.09.2010

Literatura, dokumenty, internetové zdroje.

Zobrazit celý článek

Bezpečnostní strategie EU a USA: I. Charakteristika, společné prvky a zásadní rozdíly

📕14.571 🕔17.09.2010

Vnímání povahy bezpečnostních rizik a výčet jednotlivých hrozeb jsou hlavními společnými prvky obou strategií. Z drtivé většiny se v této oblasti oba dokumenty shodují. V případě EBS je pouze vhodné upozornit na nepatrně vzrůstající význam hrozeb pocházejících zevnitř, tedy vznikajících přímo na území EU. Toto lze dokumentovat například ve zmínce o buňkách teroristických organizací přímo na území členských států EU či v krátkém oddíle o organizovaném zločinu často majícím své pevné kořeny na evropské půdě.

Zobrazit celý článek

Bezpečnostní strategie EU a USA: II. Implementace strategických dok. do politik EU a USA

📕11.826 🕔17.09.2010

Při popisu a hodnocení implementace EBS je nutno vzít do úvahy podstatný fakt, že EBS je dokumentem strategickým, nikoliv operačním. Z hlediska evropské bezpečnosti udává především její dlouhodobé orientace. Jen stěží lze v uvádění strategie do praxe očekávat krátkodobé výsledky v horizontu měsíců.

Zobrazit celý článek

Bezpečnostní strategie EU a USA: III. Aktualizace bezpečnostních strategií

📕12.418 🕔17.09.2010

Zpráva o provádění Evropské bezpečnostní strategie byla přijata v prosinci 2008 a je prozatím jediným dokumentem, který se konkrétně soustřeďuje na zhodnocení naplňování EBS v politikách EU a reviduje některé části původní strategie tak, aby strategie odpovídala aktuálnímu stavu mezinárodního bezpečnostního prostředí ke konci roku 2008. V samotném dokumentu je uvedeno, že jeho účelem není nahradit původní EBS z roku 2003, nicméně Zpráva v některých ohledech přichází s určitými inovacemi, a tím de facto mění platné znění EBS.

Zobrazit celý článek

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře