EU v mírovém procesu na Blízkém východě: Seznam literatury

Autor: Ing. Jan Špiler 🕔︎︎ 👁︎ 13.293
Základní literatura

ČEJKA, M. Izrael a Palestina: Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu. 2. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2007, 324 s., ISBN 978-80-87029-16-9

DOSENRODE, S., STUBKJAER, A. The European Union and the Middle East. London: Sheffield Academic Press, 2002, 179 s., ISBN 0-8264-6089-7

DUBSKÝ, Z. Bezpečnostní a politická dimenze integračního procesu (Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU). Praha: Nakladatelství Oeconomica 2006, 163 s., ISBN 80-245-1152-5

FAWCETT, L. (ed.) International Relations of the Middle East. Oxford: Oxford University Press, 2005, 362 s., ISBN 978-0-19-926963-1

GILBERT, M. IZRAEL – Dějiny. Přel. Josef Orel. 1. vyd. Praha: Jiří Buchal – BB art, 2002, 668 s., přel. z: Izrael – A History. ISBN 80-7257-740-9

HINDLSOVÁ, L. Dlouhá cesta k míru (Bill Clinton a Blízký východ). 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2004, 159 s., ISBN 80-86419-72-X

JOHNSON, P. Dějiny židovského národa. Přel. Věra a Jan Lamperovi. Praha: Rozmluvy, 1996, 592 s., přel. z: A History of the Jews. ISBN 80-85336-31-6

KREUTZ, A. Russia in the Middle East: Friend or Foe? Westport: Praeger Security International, 2007, 226 s., ISBN 0-275-99328-0

LESCH, D. W. (ed.) The Middle East and the United States: A Historical and Political Reassessment. 4. vyd. Boulder: Westview Press, 2007, 576 s., ISBN 978-0-81334349-5

LEWIS, B. Dějiny Blízkého východu. Přel. Milena Pellarová a Zuzana Rousová. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997, 384 s., přel. z: The Middle East: 2000 years of History from the Rise of Christianity to the Present Day. ISBN 80-7106-191-3

PŠEJA, P. (ed.) Zahraniční politika České republiky vůči zemím Blízkého východu, Zakavkazska a Střední Asie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, 114 s., ISBN 80-210-2740-1

QUANDT, W. B. Peace Process: American Diplomacy and the Arab-Israeli Conflict Since 1967. 3. vyd. Washington, DC: Brookings Institution Press, 2005, 540 s., ISBN 978-0-520-24631-7

SAID, E. W. The End of the Peace Process: Oslo and After. New York: Vintage Books, 2003, 414 s., ISBN 0-375-72574-1

SHLAIM, A. The Protocol of Sevres, 1956: Anatomy of a War Plot. International Affairs, Vol. 73, No. 3, Globalization and International Relations (Jul., 1997), str. 509530

YAMBERT, K. (ed.) The Contemporary Middle East. Boulder: Westview Press, 2006, 308 s., ISBN 978-0-8133-4339-6
Doplňkové zdroje

A Performance-Based Roadmap to a Permanent Two-State Solution to the Israeli- Palestinian Conflict. U.S. Department of State, dostupné z: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2003/20062.htm , (stav k 7. 5. 2008)

A Secure Europe in a Better World - European Security Strategy. Rada EU, dostupné z: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf , (stav k 17.5.2008)

Arab media reports on Sharon’s health. Ynetnews, dostupné z: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3196245,00.html , (stav k 7.5.2008)

Brussels European Council 13/14 March 2008, Presidency Conclusions. Rada Evropské unie, dostupné z: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/99410.pdf , (stavk 20.5.2008)

Ehud Olmert: Corruption Allegations. BBC News, dostupné z: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7035526.stm , (stav k 17.7.2008)

European Neighbourhood and Partnership Instrument – Israel; Strategy Paper 2007 – 2013 & Indicative Programme 2007 – 2010. Evropská komise, dostupné z: http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_csp_nip_israel_en.pdf , (stav k 17.5.2008)

EU/Israel Action Plan. Evropská komise, dostupné z: http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/israel_enp_ap_final_en.pdf , (stav k 19.5.2008)

EU/Palestinian Authority Action Plan. Evropská komise, dostupné z: http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/pa_enp_ap_final_en.pdf , (stav k 19.5.2008)

Evropská unie a blízkovýchodní mírový proces. EUROPEUM, dostupné z: http://www.integrace.cz/integrace/clanek.asp?id=848 , (stav k 19.5.2008)

Francie navázala kontakty s Hamásem. Novinky.cz, dostupné z: http://www.novinky.cz/clanek/140242-francie-navazala-kontakty-s-hamasem.html , (stavk 19.5.2008)

HAMAS (Islamic Resistance Movement), Federation of American Scientists, dostupné z: http://www.fas.org/irp/world/para/hamas.htm, (stav k 7.5.2008)

Hamas Charter (1988), Palestine Center, dostupné z: http://www.palestinecenter.org/cpap/documents/charter.html , (stav k 7.5.2008)

Israel and Palestine: A Brief History. MidEast Web for Coexistence, dostupné z: http://www.mideastweb.org/briefhistory.htm , (stav k 7.5.2008)

Joint Understanding Read by President Bush at Annapolis Conference. Bílý dům, dostupné z: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/11/20071127.html , (stav k 19. 5. 2008)

Last minute Bush, Rice interventions salvage Annapolis conference. International Herald Tribune, dostupné z: http://www.iht.com/articles/ap/2007/11/28/america/NAGEN- US-Mideast-Summit-Scramble.php , (stav k 7.5.2008)

President Bush’s Letter to Prime Minister Sharon. Jewish Virtual Library, dostupné z: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US-Israel/bushletter.html ; CNN, dostupné z: http://edition.cnn.com/2004/WORLD/meast/04/14/bush.letter/ , (obojí stav k 7.5.2008)

Robertson suggests God smote Sharon. CNN, dostupné z: http://edition.cnn.com/2006/US/01/05/robertson.sharon/ , (stav k 7.5.2008)

Suez Cisis: Key Players. BBC News, dostupné z: http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/5195582.stm , (stav k 19.5.2008)

Summit schválil vznik Unie pro Středomoří.Měsíčník EU aktualit, Česká spořitelna, číslo 55, duben 2008, strana 6, dostupné z: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/Mesicnik_2008_04.pdf , (stav k 19.5.2008)

The Arab League "Peace Plan". Jewish Virtual Library, dostupné z: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Peace/arabplan.html , (stav k 7.5.2008)

The EU and the Middle East Peace Process, Volume I: Report. House of Lords: European Union Committee, 26th Report of Session 2006-07, Londýn: The Stationery Office Limited, 2007, 71 str., dostupné z: http://www.parliament.the-stationeryoffice. co.uk/pa/ld200607/ldselect/ldeucom/132/132i.pdf , (stav k 19.5.2008)

The National Security Strategy of the United States of America. The White House, dostupné z: http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/nss2006.pdf , (stav k 19.5.2008)

The Palestinian National Charter: July 1-17, 1968. MidEast Web for Coexistence, dostupné z: http://www.mideastweb.org/plocha.htm , (stav k 7.5.2008)

The Policy: What is the European Neighbourhood Policy? Evropská komise, dostupné z: http://ec.europa.eu/world/enp/policy_en.htm , (stav k 19.7.2008)

Thousands in Gaza protest Annapolis talks. USA Today, dostupné z: http://www.usatoday.com/news/world/2007-11-27-gaza-protest_N.htm , (stav k 7.5. 2008)

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. října 2007 o humanitární situaci v Gaze. Evropský parlament, dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA2007-0430+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS , (stav k 19.7.2008)

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. července 2007 o situaci na Blízkém východě. Evropský parlament, dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-20070350&language=CS , (stav k 19.7.2008)

Who are Hamas?, BBC News World Edition, 19. října 2000, dostupné z: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/978626.stm , (stav k 7.5.2008)

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více