Technické prostředky služby PHM v ČSLA

Autor: Jaromír Vykoukal 🕔︎︎ 👁︎ 44.552

Na základě velmi zajímavého materiálu, který se pokouší zmapovat veškerou techniku kterou ve své historii používala ČSLA, jsem nabyl dojmu, že materiálová třída 15, tedy třída služby PHM, je zpracována neúplně a s chybami. Po konzultaci s patřičnými členy z vedení tohoto fóra jsem tedy tuto třídu zpracoval tak, jak jsem ji učil na dvou vojenských školách na tuto problematiku zaměřených a jak jsem s tímto materiálem pracoval až do roku 1995 na různých postech u 31. roty letištního a radiotechnického zabezpečení v Bechyni, u 51. letištního praporu v Prostějově, u 2. zpravodajské brigády a 2. oddílu PVO tamtéž.
Služba PHM byla mojí velkou láskou a dosáhl jsem ní postavení zkušebního komisaře materiální třídy 15.

Proto doufám, že i když uplynula dost dlouhá doba, nebude můj příspěvek obsahovat moc chyb a že bude přínosem.

Reklama

Technické prostředky služby PHM   tedy materiálové třídy 15 se rozdělovaly na:
A. Cisternové prostředky
B. Prostředky pro přečerpávání PHM
C. Prostředky pro skladování  PHM
D. Prostředky pro hromadné doplňování PHM
E. Prostředky pro potrubní dopravu PHM
F. Polní skladové soupravy armádního frontového typu
G. Prostředky pro usnadnění mechanické manipulace
H. Prostředky pro kontrolu kvality PHM

CAP-6

A.Cisternové prostředky
Základní dělení cisternových prostředků bylo na
- cisternové automobily
- cisternové přívěsy
- cisternové návěsy

Další dělení bylo na:
- přepravníky PHM
- plniče PHM a to:
- plniče leteckých PHM
- plniče automobilních PHM

Reklama

Oba druhy plničů se nakonec dělily na:
- plniče pohonných hmot
- plniče olejů
- plniče speciálních kapalin

Cisternové automobily - plniče

 

Typ Objem cisterny Poznámka
P-V3S C 3 000 l Cisternový automobil
P-V3S CR 3 000 l Cisternový automobil odlišný výdejním Ramenem
T-111 C 7 000 l Cisternový automobil
T-138 CL a T-138 PPT 11 000 l Cisternový automobil pro Letecký provoz
a cisternový automobil Plnič Pozemní Techniky
T-148 CL a T-148 PPT 11 000 l Cisternový automobil pro Letecký provoz
a cisternový automobil Plnič Pozemní Techniky
T-148 CAPL-15 14 500 l Cisternový Automobil - Plnič Letadel
T-815 CAPL-16 16 000 l Cisternový Automobil - Plnič Letadel
T-815 CAPPT-6
(CAP-6)
kombinovaná na 6 000 l nafty
a 1 400 l tankového oleje
s možným ohřevem při nízkých teplotách
 

 

Cisternové automobily plniče jsou tvořeny těmito částmi:
- automobilní podvozek
- nádrž na pohonné hmoty s příslušenstvím - samotná nádrž, vlnolamy, ochrana proti přetlaku podtlaku, průlezy a ochrana proti elektrostatickému náboji a odkalovací potrubí
- čerpací skupina - čerpadlo s náhonem klínovými řemeny, řetězové převodovky a v posledních verzích i pomocí hydromotorů, sítovým filtrem na ochranu čerpadla před hrubými nečistotami a přepouštěcím ventilem a měřícími manovakuometry
- měrná skupina - průtokoměr, odlučovač plynů a par, skleněné průhledítko
- filtrační a výdejová skupina  - velkopovrchový filtr, otáčivé bubny s výdejními hadicemi a výdejními pistolemi


CAPL-15

 

Cisternové automobily - přepravníky

 

Typ Objem
cisterny
Poznámka
T-128 C 3 000 l Cisternový, pro přepravu PHM, s možností výdeje pomocí ručního čerpadla.
T-111RC 9 000 l V armádě pouze ve vojskových zkouškách, bližší význam označení neznám.
T-148 CAP-17 17 000 l Cisternový Automobil Přepravník.
T-815 CA-18 18 000 l Cisternový Automobil. Někdy byl označený i jako CAP, pokaždé ale šlo o přepravník.
Reklama

Cisternové automobily přepravníky jsou tvořeny těmito částmi:
- automobilní podvozek
- nádrž na pohonné hmoty s příslušenstvím - samotná nádrž, vlnolamy, ochrana proti přetlaku podtlaku, průlezy a ochrana proti elektrostatickému náboji a odkalovací potrubí
- čerpací skupina - čerpadlo s náhonem klínovými řemeny, řetězové převodovky a v posledních verzích i pomocí hydromotorů, sítovým filtrem na ochranu čerpadla před hrubými nečistotami
- poslední verze pak mají i měrnou skupinu s průtokoměr, odlučovač plynů a par, skleněné průhledítko


Mezi přepravníky lze zařadit i převozné nádrže na PHM. Po umístění na odpovídající vozidlo nebo přívěs a s doplněním malého čerpadla mohla vzniknout náhradní cisterna - přepravník. Šlo o tato zařízení: (číslo znamená přepravní kapacitu v metrech krychlových)
NP-3
NP-5
NP-7 
Šlo o náhradní řešení, protože se v sedmdesátých letech nepodařilo zabezpečit dostatek cisternových automobilů pro prudký nárůst potřeby přepravní  kapacity u přezbrojovaných vševojskových útvarů.

Cisternové automobily pro oleje a speciální kapaliny

 

Typ Poznámka
T-805 C 800 MO Plnič leteckých olejů do pístových motorů letounů Il-14 všech verzí
a vrtulníků Mi-1 a Mi-4. Ohřev byl zajištěn pomocí nezávislého topení.
GAZ 66 PLPK Plnič Leteckých Provozních Kapalin, celkem 4 druhy po 200 litrech a s ohřevem.
Ohřev byl zajištěn pomocí stlačování pří čerpání hydrostatickými čerpadly.

 

 

Cisternové přívěsy
ČSLA provozovala celkem tři druhy přívěsů. Byly to pouze přepravníky a v soupravě s cisternovým automobilem-tahačem tvořily velkokapacitní plnič nebo přepravník PHM. Takto se užívali hlavně u leteckých technických útvarů, v mobilizovaných cisternových rotách, divizních praporů materiálního zabezpečení a brigád materiálního zabezpečení armád.

 

Typ Objem cisterny Poznámka
CP-3 3 000 l Cisternový Přívěs, tento solidní prostředek byl tažen původně T-111C
a ve výzbroji armády se nacházel až do jejího přerodu na AČR.
CP-11 11 000 l Cisternový Přívěs, byl tažen původně T-138,148 CL
a ve výzbroji armády se nacházel až do jejího přerodu na AČR.
Byl to solidní prostředek a vzhledem k nadčasové konstrukci
a mechanické odolnosti je v AČR doposud.
CP-14 14 000 l Cisternový Přívěs, byl tažen  T-815 CA-18 a CAPL-16.
Jeho rozšíření v armádě bylo poměrně málé. Jednalo se o solidní výrobek ale to,
že byl vyhotoven z laminátu ho činilo v mírovém provozu obtížně
použitelným - vysoké riziko těžké ropné havárie v případě dopravní
nehody. Jestli je v AČR  trochu rozumu, tak se jich zbavila.

Přívěs CP-11


Cisternové návěsy
Existoval jen jeden typ pro letectvo, a to CNPL-45: Cisternový Návěs - Plnič Letadel s objemem 45 000 litrů a třemi čerpadly. Návěs byl určen pouze pro službu na stálých letištích, tahačem byla T-815 6x6. Jeden kus se nachází v leteckém muzeu ve Vyškově na Moravě. Druhý a poslední byl asi zrušen nebo někde stojí v kopřivách.


B. Prostředky pro přečerpávání PHM
Manuální zařízení:
Ruční křídlová čerpadla K-1, K-2 a K-3
Polní přečerpávací souprava číslo 1 - pro praporní výdejny PHM
Polní přečerpávací souprava číslo 2 - pro plukovní sklady PHM

Motorové prostředky malého výkonu
Čerpací soustrojí NEM 2 1/2  pro pohonné hmoty
Čerpací soustrojí ZOG  2 1/2 pro přečerpávání olejů

Motorové prostředky velkého výkonu pro pohonné hmoty
Čerpací soustrojí 100-GEM -  podávací čerpadlo v potrubní dopravě
Čerpací soustrojí PD-34 - podávací čerpadlo v potrubní dopravě a čerpadlo v polních skladech PHM vyšších stupňů
Čerpací soustrojí PD-36 - podávací čerpadlo v potrubní dopravě a čerpadlo v polních skladech PHM vyšších stupňů
Čerpací soustrojí PNU-35/70 - mezilehlé čerpadlo v potrubní dopravě
Čerpací soustrojí PD-48-150 -  mezilehlé čerpadlo pro potrubní dopravu nového typu o světlosti 150 mm

Motorové prostředky velkého výkonu pro oleje
Čerpací soustrojí ZUN-12 - čerpadlo pro přečerpávání olejů ve skaldech vyšších stupňů

 

C. Prostředky pro skladování  PHM

Typ Kapacita Poznámka Kanistr na olej 5 l Sloužil pro vytvoření vezené zásoby motorových olejů
pro každý motorový prostředek mimo pásové techniky. Kanistr na PHM 20 l Sloužil pro vytvoření předepsané pohyblivé zásoby - dávky PHM
pro jednotlivou techniku ve smyslu předpisu PHM 1-2, příloha číslo 1.
Byly tedy přímo u vozidel. Jinak to byly skladové obaly pro pohyblivé zásoby,
v praporních výdejnách a plukovních skladech. Sud na PHM 200 l Základní skladový prostředek pro skladování, přepravu a výdej PHM
všech druhů,tedy paliv mimo leteckých, všech druhů olejů a provozních
kapalin. Dále pak sloužily pro vytváření zvýšených zásob paliva pro
těžkou pásovou techniku, která si je vezla na integrálních závěsnících a
bylo je možno propojit s palivovým systémem. Sud na PHM 1,4 m3 Byl to sovětský skladovací prostředek, v naší armádě se používal jako
skladová kapacita vybraných druhů PHM. Byly obtížně
manipulovatelné a sloužily spíše jako skladové kapacity, s jejich
dopravou jsem se já osobně nikdy nesetkal. Nádoba na tuk 10 kg Prostředek pro skladování a dopravu všech druhů
plastických maziv užívaných v ČSLA. Nádoba na tuk 50 kg Prostředek pro skladování a přepravu
plastických maziv užívaných ve větších objemech.

 

Nádrž nadzemní ocelová 10m3
Nádrž nadzemní ocelová 20 m3
Nádrž nadzemní ocelová RGS-25
Tyto nádrže se používaly jako skladové kapacity všech druhů pohonných hmot. Užívaly se jako materiál v mírových posádkách a bylo uvažováno i o jejich využívání v polních podmínkách. Například do zavedení pružných nádrží se používaly jako vyrovnávací kapacity v potrubní dopravě.
Nadrž RGS-25 sovětského původu byla spíše polní prostředek a byla dokonce v terénu posunovatelná na kratší vzdálenost po speciálních lyžinách.

Pružné nádrže na pohonné hmoty, někdy také nazývané pružné vaky. Šlo o typy:
V-3
V-5
V-10
V-25
V-50
V-100
Do objemu 10 m3 se daly přepravovat na vozidlech a přívěsech. Pak sloužily jako náhradní cisternová kapacita.
Nad objem 25 m3 včetně se používaly jako skladové kapacity armádních a frontových skladů a vyrovnávací kapacity v potrubní dopravě.

CA-18 s přívěsem CP-11

D. Prostředky pro hromadné doplňování PHM
T-815 CAHD PHM - šlo o cisternový automobil pro 16 000 l paliva určený pro jeho hromadné doplňování. Fungoval dobře. Byl postaven pouze v jednom prototypu, jeho další osud mi není znám. Dokázal najednou doplňovat 6 až 10 kusů vozidel.

SHD-PHM - souprava hromadného doplňování PHM. Šlo o jednoosý přívěs, který po rozvinutí dokázal vytvořit linku pro doplňování až 10 kusů jakékoliv techniky. Velmi dobrý prostředek. Jako zdroje paliva sloužily právě přepravníky paliva, byl v sestavách skladů PHM od pluku výše.

DPH - nešlo přímo o hromadné doplňování, ale o dispenzer leteckých PHM do letounů pokud nebyl dispozici plnič letecké techniky. Viděl jsem jej na letišti v Českých Budějovicích a považuji jej spíše za improvizaci, ke které došlo po postupném vyřazování stacionárních zařízení pro letecké PHM na stálých letištích, než byla ČSLA vybavena potřebným množstvím plničů PHM. Podle mě se jednalo o krok zpět.

 

E. Prostředky pro potrubní dopravu PHM
ČSLA měla ve výzbroji soupravu polního dálkového potrubí o světlosti 100 mm. Byla označena SPR PDP 150 a byla umístěna u brigády potrubní dopravy. Ta měla tři potrubní prapory. Bylo z ní možno postavit 150 kilometrů jednolinkového potrubí pro dálkové přečerpávání PHM nebo 75 kilometrů dvoulinky pro přečerpávání dvou druhů paliva.

Od roku 1988 bylo zahájeno její přezbrojování na potrubní soupravu o světlosti 150 mm, ale to nebylo dokončeno a brigáda byla poměrně rychle zrušena jako nebezpečný ofenzivní prvek armády.

CAPL-16, povšimněte si nakřivo umístěného znaku na dveřích

F. Polní skladové soupravy armádního a frontového typu
Základní skladová souprava pro pohonné hmoty - ZSSPH
Skladová souprava pro příjem a  výdej pohonných hmot – SSPVPH
Skladová souprava pro příjem pohonných hmot ze železničních přepravních kapacit - SSPŽPH

 

G. Prostředky pro usnadnění mechanické manipulace ve skladech a při rychlém vývozu  pohyblivých zásob
Nakladač sudů TRASUD - motorový prostředek pro zvedání sudů ze země na plošiny vozidel
Paleta BANPA - speciální paleta na 14 kusů 20 litrových kanistrů 
Paleta na sudy - speciální paleta na stohování a manipulaci sudů o objemu 200 l
Kontejner na PHM 1 m3
Kontejner na PHM 4 m3 - viděl jsem jich pouze několik kusů a nevím, zda vůbec byly do ČSLA zavedeny ve významnějším množství
Nakládací plošina NP-3500 -  sloužila pro naložení a skladovaní až 3,5 tuny materiálu, například pohyblivých zásob; Jednalo se o široce rozšířený prostředek pro všechny druhy materiálu

 

H. Prostředky pro kontrolu kvality PHM
Souprava PL- 2 - polní laboratoř leteckých polních praporů
Souprava APL-3 - polní laboratoř armádních frontových skladů a polních velkoskladů leteckých PHM. Byla vestavěna do skříňového automobilu s přívěsem.

 

Takže tolik vše, co jsem byl schopen uvést  technice služby PHM. Seznam techniky tak, jak jej velká skupina lidí z fóra sestavuje je velmi cenný. Myslím si ale, že tak, jak je koncipovaný je nepřehledný a jsou smíchány prostředky všech druhů vojsk a služeb. Myslím, že jejich členění podle materiálních tříd by bylo v hodnější a lépe by se v nich potom vyhledávali objekty podle zájmů jednotlivých čtenářů.

To je ale pouze můj názor, který samozřejmě nikomu nevnucuji a pokud zjistím, že je možno něco doplnit, tak to rád udělám.

 

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více