Zpět na úvodní stránku

Přehled článků autora

(Nejen) Pravěké fortifikace na našem území, část 2

📕13.037 🕔20.10.2011

V této další části se musíme odklonit od čistě pravěkých fortifikací. Je to dáno tím, že lokality které byly doposud na našem území identifikovány jako sídla pravěkých kultur byly zhusta využívána i v době příchodu Slovanů na naše území a častokrát byly znovu na pozůstatcích hradišť pravěkých kultur vztyčeny nové fortifikace kmenů Slovanů patřících například do svazku Velké Moravy, stály na nich první knížecí i královské hrady v podobě hradišť a na mnoha z nich stojí hrady nebo jejich opuštěné trosky dodnes. A tak se pokusíme přenést do hluboké minulosti a pokud to bude možné, propojíme ji se současností.

Zobrazit celý článek

Československo a jeho vojenská pomoc státu Izrael v prvním období jeho samostatné existence I

📕20.257 🕔13.11.2011

Vyhlášení státu Izrael 14. května 1948 bylo důsledkem druhé světové války, ve které se Židé stali terčem bezprecedentní konečné likvidace ze strany nacistů. Touha Židů po vlastní zemi nebyla jen výsledkem holocaustu, jedná se především o duchovní záležitost judaismu, související především s exody, kterými byli Židé ve své dlouhé historii několikrát podrobeni. Holocaust to jen urychlil. 

Zobrazit celý článek

Československo a jeho vojenská pomoc státu Izrael v prvním období jeho samostatné existence II

📕22.631 🕔13.11.2011

Naše země po válce zjistila, že naprostá většina jejích občanů židovské národnosti byla okupační správou v Protektorátu a zvláštním chováním politického vedení Slovenského štátu odeslána do vyhlazovacích koncentračních táborů a zlikvidována. Z tohoto vědomí potom vzešla jistá míra pocitu potřeby toto alespoň nějak napravit. To byl jeden faktor, který se stal podhoubím pro vznik pomoci novému státu.

Zobrazit celý článek

Československo a jeho vojenská pomoc státu Izrael v prvním období jeho samostatné existence III

📕18.879 🕔15.11.2011

Izraelské ozbrojené síly vždy trpěly nedostatkem zbraní. Pokud se vrátíme k prvnímu dílu, je tam uvedeno, že na konci roku 1947 měla Hagana 900 kvalitních pušek, 900 lehkých kulometů a munici na tři dny boje. Chaim Herzog dokonce ve své knize o arabsko-izraelských válkách uvádí, že kulometů bylo 700 lehkých a 200 univerzálních. Já to zjednodušil a kulomety sečetl. Myslím si, že v dané době kategorie zbraní „univerzální kulomet“ neexistovala.

Zobrazit celý článek

Československo a jeho vojenská pomoc státu Izrael v prvním období jeho samostatné existence IV

📕15.411 🕔18.11.2011

V této kapitole se pokusím podle dostupných pramenů zrekonstruovat, co vlastně tyto dodávky obsahovaly. Bohužel řízená a živelná likvidace velkého množství dokumentů spojených těmito událostmi je hlavní příčinou toho, že se nelze dopracovat opravdu relevantních výsledků. Přesto i to, co je doložitelné, představuje úctyhodnou práci. Je ale potřeba vědět, že vše, co je zde uvedeno, bylo dodáno mimo jakoukoliv pochybnost.

Zobrazit celý článek

Československo a jeho vojenská pomoc státu Izrael v prvním období jeho samostatné existence IX

📕10.680 🕔08.01.2012

Položení základů izraelského výsadkového vojska a výcvik budoucích izraelských tankistů

Zobrazit celý článek

Československo a jeho vojenská pomoc státu Izrael v prvním období jeho samostatné existence V

📕13.992 🕔19.11.2011

Urputně bojující právě se rodící izraelské vojenské síly měly i svoji leteckou složku. Byla nazývána Cheyl Ha Avir, a vznikla oficiálně 27. května 1948 z letecké složky Hagany, nazývané Šerut Avir.

Zobrazit celý článek

Československo a jeho vojenská pomoc státu Izrael v prvním období jeho samostatné existence VI

📕12.523 🕔20.11.2011

Zájem o širší spektrum vojenského materiálu se objevil až v roce 1949.

Zobrazit celý článek

Československo a jeho vojenská pomoc státu Izrael v prvním období jeho samostatné existence VII

📕14.580 🕔08.01.2012

Československý podíl na výcviku izraelských vojáků

Židovské ozbrojené síly, které od samého počátku musely čelit přesile svých protivníků, bojovaly z rozhodností odsouzenců k smrti. Od samého počátku všem bojovníkům bylo jasné, že nebojují jen o svůj nový stát, ale že možná čelí možnému vyhlazení všech Židů v jejich části Palestiny. Naštěstí na tom nebyli úplně špatně. Do služby okamžitě nastoupili všichni zdraví muži, kteří v řadách spojenců absolvovali boje proti německým armádám a jejich spojencům. A nebylo jich málo. Chaim Herzog ve své knize o arabsko-izraelských válkách uvádí, že válečné zkušenosti u různých zbraní mělo asi 30 000 izraelských mužů a žen. I poválečná imigrace, která pozůstávala i z mnoha zkušených vojáků, nezaváhala a zařadila se, kam bylo potřeba. Ale pořád to bylo málo. Arabské armády byly zezadu řízeny zkušenými profesionály z armád Velké Británie, Francie a dokonce i poraženého Německa.

Zobrazit celý článek

Československo a jeho vojenská pomoc státu Izrael v prvním období jeho samostatné existence VIII

📕12.920 🕔08.01.2012

Třetí pilotní kurz

Byl zahájen 7. července 1948 a probíhal v Leteckém učilišti v Prostějově, u Pilotní školy III. Olomouc. Velitelem školní letky v té době byl štábní kapitán Antonín Ocelka.

Zobrazit celý článek

Československo a jeho vojenská pomoc státu Izrael v prvním období jeho samostatné existence X

📕12.463 🕔08.01.2012

Vyhlášení samostatného izraelského státu vyvolalo v naší společnosti vlnu sympatií. Tato vlna sympatií šla napříč všemi skupinami obyvatelstva a velký ohlas tato skutečnost vyvolala mezi válečnými veterány ze Svobodova sboru. Zde je potřeba si uvědomit, že velká část jednotek Svobodovy armády, hlavně dokud to byl samostatný prapor a potom brigáda, byla tvořena vojáky židovského původu.

Zobrazit celý článek

Československo a jeho vojenská pomoc státu Izrael v prvním období jeho samostatné existence: Zdroje

📕7.228 🕔08.01.2012

Použitá literatura

Zobrazit celý článek

ČSLA - I. díl

📕29.980 🕔03.09.2007

ČSLA, tedy Československá lidová armáda, je fenomén našich dějin, který se svého objektivního posouzení dočká asi až za mnoho let. Jde o to, že tento ozbrojený sbor vyrostl na troskách buržoazní Československé armády a jejího pohrobka vládního vojska Protektorátu Čechy a Morava s návazností na účastníky ozbrojeného boje proti Německu a jeho satelitům, tedy na útvarech a jednotkách 1. Československého armádního zboru a jednotkách, které dorazily do vlasti z území Západní Evropy, hlavně tedy z Velké Británie.

Zobrazit celý článek

ČSLA - II. díl

📕17.362 🕔06.09.2007

Zobrazit celý článek

ČSLA v obraně (1. část)

📕13.262 🕔11.09.2011

Pro ČSLA byla za mojí kariéry v ní podle platných bojových řádů obrana považována za jeden z hlavních druhů boje. Bylo stanoveno, že je to jediný způsob, jak způsobit protivníkovi rozhodující ztráty a pokud máte obrannou politickou doktrínu, jak přenést boj zpět na jeho území poté, co jeho agresi, tedy lépe útočný nápor správně vedenou obranou vyčerpáme.

Zobrazit celý článek

ČSLA v obraně (2. část)

📕13.327 🕔11.09.2011

Pro ČSLA byla za mojí kariéry v ní podle platných bojových řádů obrana považována za jeden z hlavních druhů boje. Bylo stanoveno, že je to jediný způsob, jak způsobit protivníkovi rozhodující ztráty a pokud máte obrannou politickou doktrínu, jak přenést boj zpět na jeho území poté, co jeho agresi, tedy lépe útočný nápor správně vedenou obranou vyčerpáme.

Zobrazit celý článek

ČSLA v obraně (3. část)

📕12.541 🕔11.09.2011

Vševojsková divize v obraně.

Zobrazit celý článek

ČSLA v útoku (1. část)

📕14.879 🕔22.08.2011

Pro ČSLA  byl – tedy  za mojí kariéry v ní -  platných bojových řádů útok považován za hlavní druh boje. Bylo stanoveno, že je to jediný způsob jak způsobit protivníkovi rozhodující ztráty a pokud máte obranou politickou doktrínu, jak přenést boj zpět na jeho území.

Zobrazit celý článek

ČSLA v útoku (2. část)

📕10.751 🕔22.08.2011

Pro ČSLA  byl – tedy  za mojí kariéry v ní -  platných bojových řádů útok považován za hlavní druh boje. Bylo stanoveno, že je to jediný způsob jak způsobit protivníkovi rozhodující ztráty a pokud máte obranou politickou doktrínu, jak přenést boj zpět na jeho území.

Zobrazit celý článek

Pravěké fortifikace na našem území, část 1: Teoretické pojednání

📕11.955 🕔20.10.2011

Vážení kolegové. Touto prací bych zde na našem fóru chtěl zahájit cyklus prací o pravěkých a raně středověkých fortifikacích...

Zobrazit celý článek

Pravěké fortifikace na našem území, část 3

📕12.640 🕔20.10.2011

Po mladší době kamenné následovala pozdní doba kamenná. Toto období bývá někdy nazýváno jako eneolit a dále jako doba, kdy byla zvládnuta metalurgie prvního kovu, a to mědi.

Zobrazit celý článek

Pravěké fortifikace na našem území, díl 5: Doba laténská - keltové

📕13.922 🕔21.10.2011

Na našem území se objevilo v průběhu poslední dvou a půl tisíců let od dnešních časů do minulosti několik vln osídlování a zániku různých kultur. Tyto kultury, nebo možná lidská společenství na svoji obranu budovaly opevněná místa zvaná hradiště. My se dnes podíváme na tu nejstarší zdokumentovanou dobu, a to dobu lidu popelnicových polí a keltské osídlení naší země.

Zobrazit celý článek

Pravěké? Ne - už středověké fortifikace na našem území, část 4

📕18.117 🕔21.10.2011

Raný středověk v naší historii a zhmotnění této doby ve fortifikační architektuře.

Zobrazit celý článek

Technické prostředky služby PHM v ČSLA

📕25.296 🕔25.03.2007

Přehled vybavení materiálové třídy 15 používaného v řadách ČSLA.

Zobrazit celý článek

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře