Main Menu
User Menu

12. pěší divize [1921-1939]

12 Dywizja Piechoty


POLSKÁ REPUBLIKA 12 DYWIZJA PIECHOTY
12. PĚŠÍ DIVIZE

Datum vzniku 01.12.1921
Předchůdce 12. pěší divize
Datum zániku 27.08.1939
Následovník 12. pěší divize
Nadřízené velitelství 12.1921-08.1939 Sborová oblast
Dislokace 12.1921-08.1939 Tarnopol
Velitelé divize
03.1927-02.1936 Sołłohub-Dowoyno, Stanisław
02.1936-08.1939 Paszkiewicz, Gustaw
Podřízené jednotky 12.1921-08.1939 51. pěší pluk
12.1921-08.1939 52. pěší pluk
12.1921-08.1939 54. pěší pluk
12.1921-10.1931 12. polní dělostřelecký pluk
10.1931-08.1939 12. lehký dělostřelecký pluk
??.1931-08.1939 12. telegrafní rota
Čestný název
Vyznamenání
Literatura
URL : https://www.valka.cz/12-pesi-divize-1921-1939-t70612#248884Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
12. pěší divize
Originální název:
Original Name:
12 Dywizja Piechoty
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1921
Předchůdce:
Predecessor:
12. pěší divize [1919-1921]
Datum zániku:
Disbanded:
27.08.1939
Nástupce:
Successor:
12. pěší divize [1939-1939]
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1921-27.08.1939 Sborová oblast VI [1921-1939]
Dislokace:
Deployed:
01.12.1921-27.08.1939 Tarnopol

Velitel:
Commander:
01.12.1921-DD.08.1924 Januszajtis-Zegota, Marian Józef (generał podporucznik )
01.10.1924-08.03.1927 Maryański, Walerian (generał brygady)
DD.03.1927-21.10.1935 Sołłohub-Dowoyno, Stanisław (generał brygady)
21.10.1935-27.08.1939 Paszkiewicz, Gustaw (pułkownik dyplomowany/generał brygady (od DD.MM.1938))
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.12.1921-DD.10.1927 ?
DD.10.1927-DD.MM.1930 Klimecki, Tadeusz (major dyplomowany)
DD.MM.1930-DD.MM.193R ?
DD.MM.193R-DD.MM.1939 Krubski, Jerzy Antoni (podpułkownik dyplomowany)
DD.MM.1939-27.08.1939 Izdebski, Stefan Longin (podpułkownik dyplomowany artylerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.12.1921-27.08.1939 51. pěší pluk [1921-1939]
01.12.1921-27.08.1939 52. pěší pluk [1921-1939]
01.12.1921-27.08.1939 54. pěší pluk [1921-1939]
01.12.1921-31.12.1931 12. polní dělostřelecký pluk [1921-1931]
31.12.1931-27.08.1939 12. lehký dělostřelecký pluk [1931-1939]
DD.MM.193R-27.08.1939 telegrafní rota 12. pěší divize [193R-1939]
23.05.1937-31.08.1939 Ženijní a zákopnické středisko 12. pěší divize [1937-1939]
Čestný název:
Honorary Name:

Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:

http://www.dws-xip.pl/wojna/bio/bio7.html
http://wapedia.mobi/pl/12_Dywizja_Piechoty_(II_RP)
Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
Jagiełło, Zdzisław: Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Bellona, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/12-pesi-divize-1921-1939-t70612#386256Verze : 0
MOD

Personální obsazení velitelských funkcí k 23.03.1939
Personal Constitution Commanding Officers 23.03.1939
Originální název: Český název: Anglický název: Příjmení, jméno, (hodnost, akademický titul)
Original Title: Czech Title: English Title: Last and First Name, (Military Rank, Degree)
dowódca dywizji velitel divize Division Commander Paszkiewicz, Gustaw (generał brygady)
I dowódca piechoty dywizyjnej I. velitel divizní pěchoty 1st. Commander of Divisional Infantry Mozdyniewicz, Mieczysław Stanisław (pułkownik dyplomowany)
II dowódca piechoty dywizyjnej II. velitel divizní pěchoty 2nd Commander of Divisional Infantry Romiszewski, Brunon (pułkownik artylerii)
szef sztabu náčelník štábu Chief of Staff Krubski, Jerzy Antoni (podpułkownik dyplomowany)
I oficer sztabu 1. důstojník štábu 1st Staff Officer Sikorski, Emil Roman (kapitan dyplomowany artylerii)
II oficer sztabu 2. důstojník štábu 2nd Staff Officer Kisielewski, Józef (kapitan)
dowódca łączności velitel telegrafního vojska Chief Signal Officer Unieszowski, Zygmunt (kapitan)
oficer taborowy vozatajský důstojník Kamiński, Franciszek Józef (kapitan)
oficer intendentury intendanční důstojník Commissary Officer Wolski, Mieczysław (kapitan)
dowódca 51 Pułku Piechoty velitel 51. pěšího pluku Commander of 51st Infantry Regiment Fieldorf, August Emil (podpułkownik)
dowódca 52 Pułku Piechoty velitel 52. pěšího pluku Commander of 52nd Infantry Regiment Dąbek, Stanisław II (pułkownik)
dowódca 54 Pułku Piechoty velitel 54. pěšího pluku Commander of 54th Infantry Regiment Pokorny, Franciszek (podpułkownik dyplomowany)
dowódca 12 Pułku Artylerii Lekkiej velitel 12. lehkého dělostřeleckého pluku Commander of 12th Light Artillery Regiment Rawski, Tadeusz (pułkownik)
dowódca kompanii łączności 12 Dywizji Piechoty velitel telegrafní roty 12. pěší divize Commander of Telegraphic Company of 12th Infantry Division Olechowski, Mariusz (kapitan)
dowódca ośrodka sapersko-pionierskiego 12 Dywizji Piechoty velitel ženijního a zákopnického střediska 12. pěší divize Commander of Sapper and Pioneer Centre of 12th Infantry Division Wojakowski, Stanisław (major)
Zdroje:
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/12-pesi-divize-1921-1939-t70612#393069Verze : 0
MOD