Versaillská mírová smlouva (české znění)

Autor: František Vach / Quatí 🕔︎︎ 👁︎ 37.167

Versaillská mírová smlouva

České znění Versaillské mírové smlouvy. V tomto znění a pod č.217/1921Sb. zákonů je součástí našeho právního řádu

Vlastní smlouva:

Reklama

Schváleno: 28.06.1919,
Rozesláno: 22.06.1921.
Účinnost od: 10.01.1920
U nás uveřejněno v č. 53/1921 Sbírky zákonů na straně 489

Obsah

Preambule

Část I. -  Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26.

Část II. - Hranice Německa. Čl.27.- Čl.30.

Část III. -  Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117.

Čl.31.-Čl.39. Oddíl I. Belgie.

Čl.40.-Čl.41. Oddíl II. Lucemburk.

Čl.42.-Čl.44. Oddíl III. Levý břeh Rýna.

Reklama

Čl.45.-Čl.50. Oddíl IV. Pánev Saarská.

Čl.51.-Čl.79. Oddíl V. Alsasko-Lotrinsko.

Čl.80. Oddíl VI. Rakousko.

Čl.81.-Čl.86. Oddíl VII. Stát československý.

Čl.87.-Čl.93. Oddíl VIII. Polsko.

Čl.94.-Čl.98. Oddíl IX. Východní Prusy.

Čl.99. Oddíl X. Klajpeda (Memel).

Čl.100.-Čl.108. Oddíl XI. Svobodné město Gdaňsk.

Čl.109.-Čl.114. Oddíl XII. Šlesvik.

Čl.115. Oddíl XIII. Helgoland.

Reklama

Čl.116.-Čl.117. Oddíl XIV. Rusko a Ruské státy.

Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158.

Čl.119.-Čl.127. Oddíl I. Německé osady.

Čl.128.-Čl.134. Oddíl II. Čína.

Čl.135.-Čl.137. Oddíl III. Siam.

Čl.138.-Čl.140. Oddíl IV. Liberia.

Čl.141.-Čl.146. Oddíl V. Marokko.

Čl.147.-Čl.154. Oddíl VI. Egypt.

Čl.155. Oddíl VII. Turecko a Bulharsko.

Čl.156.-Čl.158. Oddíl VIII. Šantun.

Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. 1.díl

Čl.159.-Čl.180. Oddíl I. Klausule vojenské.

Čl.159.-Čl.163. Hlava první. Početný stav a rozčlenění německé armády.

Čl.164.-Čl.172. Hlava druhá. Výzbroj, střelivo a materiál.

 Čl.173.-Čl.179. Hlava třetí. Doplňování a výcvik vojska.

Čl.180. Hlava čtvrtá. Opevnění.

Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. 2.díl

Čl.181.-Čl.197. Oddíl II. Klausule námořní.

Čl.198.-Čl.202. Oddíl III. Klausule týkající se vzduchoplavby vojenské i námořní.

Čl.203.-Čl.210. Oddíl IV. Mezispojenecké komise dozorčí.

Čl.211.-Čl.213. Oddíl V. Klausule obecné.

Část VI. - Váleční zajatci a hroby. Čl.214.- Čl.226.

Čl.214.-Čl.224. Oddíl I. Váleční zajatci.

Čl.225.-Čl.226. Oddíl II. Hroby.

Část VII. - Ustanovení trestní. Čl.227.- Čl.230.

Část VIII. - Náhrada škod  Čl.231.- Čl.247.

Čl.231.-Čl.244. Oddíl I. Obecná ustanovení.

Čl.245.-Čl.247. Oddíl II. Zvláštní ustanovení.

Část IX. - Klausule finanční. Čl.248.- Čl.263.

Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312.

Čl.264.-Čl.281. Oddíl I. Vztahy obchodní.

Čl.264.-Čl.270. Hlava prvá. Celní předpisy, cla a omezení celní.

Čl.271.-Čl.273. Hlava druhá. Plavba.

Čl.274.-Čl.275. Hlava třetí. Nekalá soutěž.

Čl.276.-Čl.279. Hlava čtvrtá. Nakládání se státními příslušníky mocností spojených sdružených

Čl.280.-Čl.281. Hlava pátá. Obecná ustanovení.

Čl.282.-Čl.295. Oddíl II. Smlouvy.

Čl.296. Oddíl III. Dluhy.

Čl.297.-Čl.298. Oddíl IV. Majetek, práva a zájmová účastenství.

Čl.299.-Čl.303. Oddíl V. Smlouvy, promlčení, rozsudky.

Čl.304.-Čl.305. Oddíl VI. Smíšený rozhodčí soud.

Čl.306.-Čl.311. Oddíl VII. Vlastnictví průmyslové.

Čl.312. Oddíl VIII. Sociální a státní pojištění v postoupených územích.

Část XI. - Vzduchoplavba. Čl.313.- Čl.320.

Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386.

Čl.321.-Čl.326. Oddíl I. Obecná ustanovení.

Čl.327.-Čl.364. Oddíl II. Plavba.

Čl.327. Hlava prvá. Svoboda plavby.

Čl.328.-Čl.330. Hlava druhá. Svobodná pásma v přístavech.

Čl.331.-Čl.353. Hlava třetí. Klausule o Labi, Odře, Němanu (Russstrom-Memel-Niemen) a Dunaji.

Čl.331.-Čl.339. 1. Obecná ustanovení.

Čl.340.-Čl.345. 2. Zvláštní ustanovení o Labi (Elbe), Odře (Oder) a Němanu (Russtrom-Memel-Niemen).

Čl.346.-Čl.353. 3. Zvláštní ustanovení o Dunaji.

Čl.354-Čl.362. Hlava čtvrtá. Klausule o Rýně a Mosele.

Čl.363.-Čl.364.   Hlava pátá. Klausule propůjčující státu československému užívání severních přístavů.

Čl.365.-Čl.375. Oddíl III. Železnice.

Čl.365.-Čl.369. Hlava prvá. Klausule o mezinárodní přepravě.

Čl.370. Hlava druhá. Vozidla.

Čl.371. Hlava třetí. Postoupení železničních tratí.

Čl.372.-Čl.374. Hlava čtvrtá. Ustanovení o některých tratích železničních.

Čl.375. Hlava pátá. Ustanovení přechodná.

Čl.376.-Čl.378. Oddíl IV. Řešení sporů a revise trvalých klausulí.

Čl.379. Oddíl V. Zvláštní ustanovení.

Čl.380.-Čl.386. Oddíl VI. Klausule o průplavu kielském.

Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427.

Čl.387.-Čl.426. Oddíl I. Organisace práce.

Čl.387.-Čl.399. Hlava prvá. Organisace.

Čl.400.-Čl.420. Hlava druhá. Jednací řád.

Čl.421.-Čl.423. Hlava třetí. Předpisy obecné.

Čl.424.-Čl.426. Hlava čtvrtá. Přechodná opatření.

Čl.427. Oddíl II. Obecné zásady.

Část XIV. - Záruky provedení. Čl.428.- Čl.433.

Čl.428.-Čl.432. Oddíl I. Západní Evropa.

Čl.433. Oddíl II. Východní Evropa.

Část XV. - Klausule rozličné. Čl.434.- Čl.440.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více