Versaillská mírová smlouva (české znění)

Autor : 🕔27.10.2006 📕13.693

Seriál

 1. Versaillská mírová smlouva (české znění)
 2. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Preambule
 3. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 1.díl
 4. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 2.díl
 5. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část II. - Hranice Německa. Čl.27.- Čl.30.
 6. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 1.díl
 7. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 2.díl
 8. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 3.díl
 9. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 4.díl
 10. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 5.díl
 11. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 6.díl
 12. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 7.díl
 13. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 1.díl
 14. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 2.díl
 15. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (1. díl)
 16. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (2. díl)
 17. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VI. - Váleční zajatci a hroby. Čl.214.- Čl.226.
 18. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VII. - Ustanovení trestní. Čl.227.- Čl.230.
 19. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 1.díl
 20. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 2.díl
 21. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 3.díl
 22. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IX. - Klausule finanční. Čl.248.- Čl.263.
 23. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 1.díl
 24. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 2.díl
 25. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 3.díl
 26. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 4.díl
 27. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 5.díl
 28. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 6.díl
 29. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XI. - Vzduchoplavba. Čl.313.- Čl.320.
 30. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386.1. díl
 31. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 2. díl
 32. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 3. díl
 33. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 1.díl
 34. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 2.díl
 35. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIV. - Záruky provedení. Čl.428.- Čl.433.
 36. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XV. - Klausule rozličné. Čl.434.- Čl.440.

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět

Versaillská mírová smlouva

České znění Versaillské mírové smlouvy. V tomto znění a pod č.217/1921Sb. zákonů je součástí našeho právního řádu

Vlastní smlouva:

Schváleno: 28.06.1919,
Rozesláno: 22.06.1921.
Účinnost od: 10.01.1920
U nás uveřejněno v č. 53/1921 Sbírky zákonů na straně 489

Obsah

Preambule

Část I. -  Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26.

Část II. - Hranice Německa. Čl.27.- Čl.30.

Část III. -  Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117.

Čl.31.-Čl.39. Oddíl I. Belgie.

Čl.40.-Čl.41. Oddíl II. Lucemburk.

Čl.42.-Čl.44. Oddíl III. Levý břeh Rýna.

Čl.45.-Čl.50. Oddíl IV. Pánev Saarská.

Čl.51.-Čl.79. Oddíl V. Alsasko-Lotrinsko.

Čl.80. Oddíl VI. Rakousko.

Čl.81.-Čl.86. Oddíl VII. Stát československý.

Čl.87.-Čl.93. Oddíl VIII. Polsko.

Čl.94.-Čl.98. Oddíl IX. Východní Prusy.

Čl.99. Oddíl X. Klajpeda (Memel).

Čl.100.-Čl.108. Oddíl XI. Svobodné město Gdaňsk.

Čl.109.-Čl.114. Oddíl XII. Šlesvik.

Čl.115. Oddíl XIII. Helgoland.

Čl.116.-Čl.117. Oddíl XIV. Rusko a Ruské státy.

Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158.

Čl.119.-Čl.127. Oddíl I. Německé osady.

Čl.128.-Čl.134. Oddíl II. Čína.

Čl.135.-Čl.137. Oddíl III. Siam.

Čl.138.-Čl.140. Oddíl IV. Liberia.

Čl.141.-Čl.146. Oddíl V. Marokko.

Čl.147.-Čl.154. Oddíl VI. Egypt.

Čl.155. Oddíl VII. Turecko a Bulharsko.

Čl.156.-Čl.158. Oddíl VIII. Šantun.

Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. 1.díl

Čl.159.-Čl.180. Oddíl I. Klausule vojenské.

Čl.159.-Čl.163. Hlava první. Početný stav a rozčlenění německé armády.

Čl.164.-Čl.172. Hlava druhá. Výzbroj, střelivo a materiál.

 Čl.173.-Čl.179. Hlava třetí. Doplňování a výcvik vojska.

Čl.180. Hlava čtvrtá. Opevnění.

Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. 2.díl

Čl.181.-Čl.197. Oddíl II. Klausule námořní.

Čl.198.-Čl.202. Oddíl III. Klausule týkající se vzduchoplavby vojenské i námořní.

Čl.203.-Čl.210. Oddíl IV. Mezispojenecké komise dozorčí.

Čl.211.-Čl.213. Oddíl V. Klausule obecné.

Část VI. - Váleční zajatci a hroby. Čl.214.- Čl.226.

Čl.214.-Čl.224. Oddíl I. Váleční zajatci.

Čl.225.-Čl.226. Oddíl II. Hroby.

Část VII. - Ustanovení trestní. Čl.227.- Čl.230.

Část VIII. - Náhrada škod  Čl.231.- Čl.247.

Čl.231.-Čl.244. Oddíl I. Obecná ustanovení.

Čl.245.-Čl.247. Oddíl II. Zvláštní ustanovení.

Část IX. - Klausule finanční. Čl.248.- Čl.263.

Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312.

Čl.264.-Čl.281. Oddíl I. Vztahy obchodní.

Čl.264.-Čl.270. Hlava prvá. Celní předpisy, cla a omezení celní.

Čl.271.-Čl.273. Hlava druhá. Plavba.

Čl.274.-Čl.275. Hlava třetí. Nekalá soutěž.

Čl.276.-Čl.279. Hlava čtvrtá. Nakládání se státními příslušníky mocností spojených sdružených

Čl.280.-Čl.281. Hlava pátá. Obecná ustanovení.

Čl.282.-Čl.295. Oddíl II. Smlouvy.

Čl.296. Oddíl III. Dluhy.

Čl.297.-Čl.298. Oddíl IV. Majetek, práva a zájmová účastenství.

Čl.299.-Čl.303. Oddíl V. Smlouvy, promlčení, rozsudky.

Čl.304.-Čl.305. Oddíl VI. Smíšený rozhodčí soud.

Čl.306.-Čl.311. Oddíl VII. Vlastnictví průmyslové.

Čl.312. Oddíl VIII. Sociální a státní pojištění v postoupených územích.

Část XI. - Vzduchoplavba. Čl.313.- Čl.320.

Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386.

Čl.321.-Čl.326. Oddíl I. Obecná ustanovení.

Čl.327.-Čl.364. Oddíl II. Plavba.

Čl.327. Hlava prvá. Svoboda plavby.

Čl.328.-Čl.330. Hlava druhá. Svobodná pásma v přístavech.

Čl.331.-Čl.353. Hlava třetí. Klausule o Labi, Odře, Němanu (Russstrom-Memel-Niemen) a Dunaji.

Čl.331.-Čl.339. 1. Obecná ustanovení.

Čl.340.-Čl.345. 2. Zvláštní ustanovení o Labi (Elbe), Odře (Oder) a Němanu (Russtrom-Memel-Niemen).

Čl.346.-Čl.353. 3. Zvláštní ustanovení o Dunaji.

Čl.354-Čl.362. Hlava čtvrtá. Klausule o Rýně a Mosele.

Čl.363.-Čl.364.   Hlava pátá. Klausule propůjčující státu československému užívání severních přístavů.

Čl.365.-Čl.375. Oddíl III. Železnice.

Čl.365.-Čl.369. Hlava prvá. Klausule o mezinárodní přepravě.

Čl.370. Hlava druhá. Vozidla.

Čl.371. Hlava třetí. Postoupení železničních tratí.

Čl.372.-Čl.374. Hlava čtvrtá. Ustanovení o některých tratích železničních.

Čl.375. Hlava pátá. Ustanovení přechodná.

Čl.376.-Čl.378. Oddíl IV. Řešení sporů a revise trvalých klausulí.

Čl.379. Oddíl V. Zvláštní ustanovení.

Čl.380.-Čl.386. Oddíl VI. Klausule o průplavu kielském.

Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427.

Čl.387.-Čl.426. Oddíl I. Organisace práce.

Čl.387.-Čl.399. Hlava prvá. Organisace.

Čl.400.-Čl.420. Hlava druhá. Jednací řád.

Čl.421.-Čl.423. Hlava třetí. Předpisy obecné.

Čl.424.-Čl.426. Hlava čtvrtá. Přechodná opatření.

Čl.427. Oddíl II. Obecné zásady.

Část XIV. - Záruky provedení. Čl.428.- Čl.433.

Čl.428.-Čl.432. Oddíl I. Západní Evropa.

Čl.433. Oddíl II. Východní Evropa.

Část XV. - Klausule rozličné. Čl.434.- Čl.440.

Seriál

 1. Versaillská mírová smlouva (české znění)
 2. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Preambule
 3. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 1.díl
 4. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 2.díl
 5. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část II. - Hranice Německa. Čl.27.- Čl.30.
 6. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 1.díl
 7. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 2.díl
 8. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 3.díl
 9. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 4.díl
 10. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 5.díl
 11. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 6.díl
 12. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 7.díl
 13. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 1.díl
 14. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 2.díl
 15. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (1. díl)
 16. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (2. díl)
 17. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VI. - Váleční zajatci a hroby. Čl.214.- Čl.226.
 18. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VII. - Ustanovení trestní. Čl.227.- Čl.230.
 19. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 1.díl
 20. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 2.díl
 21. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 3.díl
 22. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IX. - Klausule finanční. Čl.248.- Čl.263.
 23. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 1.díl
 24. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 2.díl
 25. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 3.díl
 26. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 4.díl
 27. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 5.díl
 28. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 6.díl
 29. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XI. - Vzduchoplavba. Čl.313.- Čl.320.
 30. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386.1. díl
 31. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 2. díl
 32. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 3. díl
 33. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 1.díl
 34. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 2.díl
 35. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIV. - Záruky provedení. Čl.428.- Čl.433.
 36. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XV. - Klausule rozličné. Čl.434.- Čl.440.

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔27.10.2006 📕13.693

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Poslední komentáře

 • Tomáš Koty Kotačka Jenže pak to dopadá tak, že lidi řvou jak byla F-15 skvělý letadlo... a už se nikdo nezmiňuje, že prakticky žádný z těch sestřelů nebyl jen za účasti F-15tek - a že vlastně šlo o kooperaci několika různých strojů.

  F-15A Baz versus MiG-25 - Past jako z učebnice · 1 week ago

 • Radek Novák Pěkně popsáno,akorát mi tam chybí ta bitva v Itálii :-) Docela pozdní koment,ale nikdo to tu ještě nepochválil :D

  Vojenská organizace Slovanů v časně slovanském období · 1 week ago

 • 3,14ranha Budiž, slovo svobodné jsem měl napsat s uvozovkami... přesto to jsou volby a o překvapení(z pohledu globálních elit) není nouze (Brexit, D. Trump , polská vláda... ), nic podobného tady za bolševika nebylo ani náhodou ! A když už to umírnění...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • Miloš Fabián Článek je dobrý, ale chtělo by to si jej po sobě přečíst a zapracovat na elementární gramatice. Takhle je ostuda publikovat jej na tomhle portálu.

  Regia Aeronautica v severní Africe · 1 week ago

 • Radek Novák Tak to máte velmi naivní představu o světě :-) Volby svobodné nejsou,jsou zmanipulované a nahrávají velkým stranám,už jen systémem.NATO po nás nechce žádnou gentlemanskou pomoc,manipuluje s myšlením lidí skrz média a vojákům nabízí různé mise...

  Bratři Mašínové - fakta · 2 weeks ago

 • Wally Dobrý den,

  Mě by zajímalo kde a jak se mužů přihlásit do kurzu?

  Předem děkuji.

  el_capitan@centrum.cz

  Nudíte se? Jeďte na výcvik SOG Defence!  · 2 weeks ago

 • ABC Pravda. Jenže i kdyby Německo nezaútočilo na Polsko a byl pořád mír, tak by si nás stejně ponechali jako Protetorát a situace z doby březen až srpen 1939 by trvala ještě hodně let a bez války by Mnichov nebyl oduznán. V tom případě by přežití...

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • Letusak Na druhou stranu se ani nevedelo, ze Hitler chysta nacistickou svetovladu, vyhlazovaci tabory a vystehovani/vyhlazeni nenemecke populace Evropy. Takhle s odstupem vice jak sedmdesati let s tim vsim, co vime, se to samozrejme posuzuje mnohem snaze.

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • ABC Kdyby Nacisté vyhráli, mohli by si s českým národem dělat, co by chtěli, klidně čtvrtinu povraždit, čtvrtinu poněmčit a zbytek odvézt do Ruska na otrockou práci. A Čecha by už víc nebylo v české zemi! Beneš několikrát hazardoval s osudem...

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • neznasam_klamstvo Pri streľbe v kasárňach zahynula len jedna žena. Druhá žena a dve deti boli len ľahko zranené, boli ošetrené spolu s preživšími vojakmi na ošetrovni v kasárňach a pokračovali v ceste do nemecka! Preživších vojakov odviezli partizáni a neskôr...

  Bratři Mašínové - fakta · 3 weeks ago