Main Menu
User Menu

10. dělostřelecká brigáda [1945-1947]

10th Artillery Brigade

     
Název:
Name:
10. dělostřelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
10. dělostřelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1945
Předchůdce:
Predecessor:
8. dělostřelecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
7. dělostřelecká brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1945-01.10.1947 Velitelství dělostřelectva 4. oblasti
Dislokace:
Deployed:
01.12.1945-01.10.1947 Ružomberok, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.12.1945-DD.09.1946 Vesel, Miloš (Podplukovník)
15.08.1947-01.10.1947 Vesel, Miloš (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.10.1945-01.10.1947 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.12.1945-01.10.1945 Dělostřelecký pluk 207
01.12.1945-01.10.1945 Dělostřelecký pluk 208

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1946-01.10.1947 VÚ 2232 Ružomberok
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (10. dělostřelecká brigáda)
URL : https://www.valka.cz/10-delostrelecka-brigada-1945-1947-t49473#191688Verze : 0
MOD