Main Menu
User Menu
Reklama

1. výcviková základna spojovacího vojska [2000-2003]

1st Signal Corps Training Base

     
Název:
Name:
1. výcviková základna spojovacího vojska
Originální název:
Original Name:
1. výcviková základna spojovacího vojska
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2000
Předchůdce:
Predecessor:
1. spojovací brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
30.11.2003
Nástupce:
Successor:
101. spojovací prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2000-30.06.2003 Velitelství pozemních sil
01.07.2003-30.11.2003 4. velitelství pro výcvik a tvorbu doktrín
Dislokace:
Deployed:
01.10.2000-30.11.2003 Lipník nad Bečvou, Dukelská kasárna

Velitel:
Commander:
01.10.2000-DD.MM.2001 Bohuš, Jaromír (Plukovník)
DD.MM.2001-DD.MM.2003 Kadlčík, Alois (Plukovník)
DD.MM.2003-30.11.2003 Vícha, Roman (Podplukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 6165
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/1-vycvikova-zakladna-spojovaciho-vojska-2000-2003-t65824#459646Verze : 0
MOD
1. výcviková základna spojovacího vojska

Vznik: 1. 10. 2000 reorganizací 1. spojovací brigáda


Dislokace: Lipník nad Bečvou


Krycí číslo: VÚ 6165


Nadřízený stupeň: Velitelství pozemních sil


Velitelé:
plk. Ing. Jaromír Bohuš (2000 - 2001)
plk. Ing. Alois Kadlčík (2001 - 2003)
pplk. Ing. Roman Vícha (2003)


Složení:
Velitelství a štáb
Spojovací prapor
- spojovací rota
- rota dálkových spojů
- středisko rádiového provozu
Výcvikové středisko spojovacích specialistů
- 1. výcviková rota
- 2. výcviková rota
- Rota poddůstojnické školy
- Rota výcviku záloh
Vojenská autoškola
- 5. výcviková rota
- 6. výcviková rota
Rota logistiky


Zánik: 30. 11. 2003 reorganizace na 101. spojovací praporZdroj:
www.army.cz
www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/1-vycvikova-zakladna-spojovaciho-vojska-2000-2003-t65824#233498Verze : 0
MOD