Main Menu
User Menu
Reklama

41. sektor průzkumu a uvědomování [2000-2003]

41th Surveillance and Reporting Sector

     
Název:
Name:
41. sektor průzkumu a uvědomování
Originální název:
Original Name:
41. sektor průzkumu a uvědomování
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.2000
Předchůdce:
Predecessor:
41. sektor velení, řízení a průzkumu
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.2003
Nástupce:
Successor:
26. brigáda velení, řízení a průzkumu
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.2000-30.11.2003 Velitelství vzdušných sil
01.12.2003-31.12.2003 Velitelství společných sil
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.2000-31.12.2003 Chomutov, ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Svoboda, Václav1) (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1)dle Ročenky MO ČR 2000
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
URL : https://www.valka.cz/41-sektor-pruzkumu-a-uvedomovani-2000-2003-t95811#457734Verze : 0
MOD
41. sektor průzkumu a uvědomování


Sektor průzkumu a uvědomování je nedílnou vojenskou součástí Vzdušných sil Armády České republiky. Významně se podílí na ostraze vzdušného prostoru České republiky. V souladu s přijatou koncepcí rozvoje a výstavby ozbrojených sil se rozvíjí jako moderní celek vybavený zařízením, s nímž je schopen plnit úkoly národní obrany a úkoly vyplývající z členství Armády České republiky v NATO.


Činnost sektoru:
a) Plnění úkolů v pohotovostním systému protivzdušné obrany České republiky v rámci integrovaného systému PVO NATO:
• řízení podřízených radiolokačních středisek při průzkumu vzdušného prostoru a tvorbě obrazu o vzdušné situaci;
• uvědomování o výskytu vzdušných objektů v prostoru vymezené odpovědnosti;
• vyhodnocování letů zjištěných v identifikačním pásmu České republiky;
• sledování přidělených letů;
• vytváření podmínek pro zásah stanovených prostředků.
b) Zabezpečení stálé bojové pohotovosti k přechodu z mírového na válečný stav.
c) Zajištění efektivního výcviku.


Výcvik příslušníků radiotechnických odborností je organizován při každodenní činnosti a při nepřetržitém plnění úkolů pohotovostního systému. Sektor je stálým účastníkem mezinárodních cvičení na území České republiky (CLEAN HUNTER, COMMON GOAL); dobrá hodnocení svědčí o vysokém stupni vycvičenosti příslušníků směn.


Partnerské styky a spolupráce
- Rozvíjí se zejména s útvarem Bundeswehru v Laudě, a to jak na profesionální bázi, tak i společenské, neboť právě velení sektoru stálo při zrodu významné spolupráce mezi zastupitelskými orgány měst Chomutov a Lauda


Počátky útvaru spojené s pojmem radiotechnické vojsko jsou datovány do roku 1961, kdy v Chomutově vznikl 51. radiotechnický prapor. Během let docházelo k postupným organizačním změnám, kopírujícím požadavky na obranu vzdušného prostoru. V roce 2000 byl útvar přejmenován na současný název: Sektor průzkumu a uvědomování. Organizačně se sektor ustálil na velitelství v Chomutově, na jemu podřízené místo velení a 6 radiolokačních jednotek rozmístěných na území Čech.


Zdroj: oficiální materiály MO ČR, 2002

URL : https://www.valka.cz/41-sektor-pruzkumu-a-uvedomovani-2000-2003-t95811#500545Verze : 0
MOD