Main Menu
User Menu

Belá nad Cirochou

vojnový cintorín z prvej svetovej vojny

     
Název:
Name:
Vojnový cintorín Belá nad Cirochou
Originální název:
Original Name:
Vojnový cintorín Belá nad Cirochou
Obec:
Municipality:
Belá nad Cirochou
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
0°00'00.00"S 0°00'00.00"W
Počet hrobů:
Number of Graves:
6
Počet pohřbených:
Number of Burials:
8
Počet identifikovaných pohřbených:
Number of Identified Burials:
0
Státní příslušnosti pohřběných:
Citizenship of Burials:
Rakúsko-Uhorsko
Přístupnost:
Accessibility:
volně přístupno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
1. DROBŇÁK, Martin – KORBA, Matúš – TURIK, Radoslav: Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch. Humenné : Redos, 2007, 86 s. ISBN 978-80-969233-3-5.
2. BURAĽ, Miroslav - DROBŇÁK, Martin – KORBA, Matúš – TURIK, Radoslav: Mementá prvej svetovej vojny II. Humenné : Redos, 2009, 100 s. ISBN 978-80-969233-3-5.
3. www.kvhbeskydy.sk
4. VHA, f. VHC, šk. 56, okres Snina
5. VHA, f. ZVV, Vojenské hroby a cintoríny.
URL : https://www.valka.cz/Bela-nad-Cirochou-t94598#353732Verze : 0
MOD