Main Menu
User Menu

Potôčky

vojnový cintorín z prvej svetovej vojny

     
Název:
Name:
Vojnový cintorín Potôčky
Originální název:
Original Name:
Vojnový cintorín Potôčky
Obec:
Municipality:
Potôčky
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°12'35.50"N 21°42'53.27"E
Počet hrobů:
Number of Graves:
9
Počet pohřbených:
Number of Burials:
9
Počet identifikovaných pohřbených:
Number of Identified Burials:
5
Státní příslušnosti pohřběných:
Citizenship of Burials:
Rakúsko-Uhorsko
Přístupnost:
Accessibility:
volně přístupno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
1. DROBŇÁK, Martin – KORBA, Matúš – TURIK, Radoslav: Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch. Humenné : Redos, 2007, 86 s. ISBN 978-80-969233-3-5.
2. DROBŇÁK, Martin – KORBA, Matúš – TURIK, Radoslav: Mementá prvej svetovej vojny II. Humenné : Redos, 2009, 100 s. ISBN 978-80-969233-3-5.
3. www.kvhbeskydy.sk
4. VHA, f. VHC, šk. 58, okres Stropkov
5. VHA, f. ZVV, Vojenské hroby a cintoríny.
URL : https://www.valka.cz/Potocky-t94273#352780Verze : 0
MOD