Main Menu
User Menu

Kostohryz, Jan

     
Příjmení:
Surname:
Kostohryz
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Kostohryz
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.08.1911 Praha /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
27.11.1978 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 311. bombardovací perutě RAF
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Láník, Jaroslav a kolektiv: Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Ministerstvo obrany ČR-AVIS, Praha 2005, ISBN 80-7278-233-9
https://www.army.cz/acr/raf/seznam/k.htm
URL : https://www.valka.cz/Kostohryz-Jan-t93643#350785Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kostohryz
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Kostohryz
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR maturita na reálném gymnáziu v Českých Budějovicích
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Škola pro důstojníky pěchoty v záloze
15.09.1933-01.07.1935 Vojenská akademie
20.07.1941-DD.MM.1943 pilotní výcvik
DD.09.1945-DD.07.1946 Vysoká škola vojenská
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.07.1935 poručík
01.03.1941 nadporučík
28.10.1941 kapitán
28.10.1943 štábní kapitán
07.03.1945 major
01.08.1945 podplukovník
01.10.1949 plukovník
DD.MM.1954 vojín
03.03.1970 plukovník v. v.
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1944-DD.MM.1945 Velitel : 311. peruť RAF
16.08.1946-30.09.1948 Velitel : Letecký pluk 25

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1935-DD.MM.1937 Pěší pluk 20
DD.MM.1937-DD.MM.1938 Telegrafní prapor 4
DD.MM.1938-DD.MM.1939 Pěší pluk 20
24.04.1940-15.06.1940 3. pěší pluk
15.06.1940-DD.06.1940 letecká skupina
DD.MM.1940-DD.MM.1941 311. peruť RAF
13.04.1943-DD.MM.1945 311. peruť RAF
23.08.1943-01.09.1944 311. peruť RAF - velitel letky A
01.09.1944-DD.MM.1945 311. peruť RAF - velitel
16.08.1946-30.09.1948 Letecký pluk 25 - velitel
30.09.1948-DD.MM.RRRR Velitelství letectva hlavního štábu - náčelník operační skupiny
16.06.1950-DD.MM.195? Vysoké vojenské učiliště
Vyznamenání:
Awards:

06.03.1941

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

25.04.1941

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

21.06.1941

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

08.08.1941

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

13.04.1945

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

01.08.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", stříbrná medaile
The Military Order of the White Lion For Victory, Silver Medal
-

DD.MM.RRRR

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.RRRR

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.RRRR

Atlantická hvězda
Atlantic Star
-

DD.MM.RRRR

Evropská hvězda leteckých osádek
Air Crew Europe Star
-

DD.MM.RRRR

Řád partyzánské hvězdy 1. třídy
Order of Partisan Star 1st Class
Orden partizanske zvezde sa zlatnim vencem
2. třída / 2nd Class

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

se štítky Francie a Velká Británie / with France and Great Britain clasps

DD.MM.RRRR

Medaile za obranu
Defence Medal
-

Poznámka:
Note:
11.02.1940 - odchod do exilu
13.01.1948 - vstup do KSČ
03.02.1954 - odsouzen za velezradu a vyzvědačství a degradován
DD.05.1960 - amnestován
29.05.1969 - rehabilitován
03.03.1970 - vrácena hodnost


RAF No. 82523
hodnost RAF - Wing Commander
Zdroje:
Sources:
Láník, Jaroslav a kolektiv: Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Ministerstvo obrany ČR-AVIS, Praha 2005, ISBN 80-7278-233-9
https://www.army.cz/acr/raf/seznam/k.htm
URL : https://www.valka.cz/Kostohryz-Jan-t93643#486412Verze : 0
MOD