Main Menu
User Menu

Bojas, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Bojas
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
-
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
praporčík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.03.1901 Plzeň
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.07.1943 Praha
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
zástupce velitele četnické stanice ve Stránčicích
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
popraven za odboj proti Německu
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.pozitivni-noviny.cz,
http://www.strancice.cz/historie.htm
URL : https://www.valka.cz/Bojas-Josef-t92592#346657Verze : 0
Josef Bojas se narodil dne 25. března 1901 v Plzni v Čechách.
Jeho domovská příslušnost byla do Nepomuku v politickém okrese Přeštice.
Byl české národnosti, náboženství římsko-katolického.
Otec byl Karel plzeňským knihařem.
Matka Justina rozená Králová se podruhé provdala za Václava Řežábka.

Vychodil 5 tříd obecné školy a 4 třídy měšťanské školy s vyučovacím jazykem českým. Vyučil se jako elektrotechnik. Vojenskou službu nastoupil v roce 1921 k 18. pěšímu pluku v Plzni a dosáhl vojenské hodnosti desátníka.

Fakt, že jeho nevlastní otec Václav Řežábek byl důstojníkem četnictva (dosáhl hodnosti kapitána výkonného a byl okresním četnickým velitelem), rozhodl o jeho budoucím povolání.

Dnem 15. října 1924 nastoupil coby četník na zkoušku s ve vojsku dosaženou hodností desátníka u zemského četnického velitelství v Bratislavě.

Školu pro výcvik četníků na zkoušku ukončil 17. června 1925 s velmi dobrým prospěchem. Po uplynutí roční služby na zkoušku byl přijat do definitivního stavu a jmenován strážmistrem. Postupně byl zařazen jako podřízený četník na četnických stanicích Nitra, Spišská Stará Ves, Smerdžonka a Ždiar.

Dnem 20. října 1934 byl povýšen do hodnosti štábního strážmistra. Vzhledem k dosahovaným výsledkům byl dnem 1. září 1936 vyslán do bratislavské školy pro výcvik velitelů četnických stanic, kterou 26. června 1937 ukončil s dobrým prospěchem. Následně byl dnem 20. prosince 1937 povýšen do hodnosti praporčíka.

Jako zvláštní schopnosti byly v jeho osobním záznamu uvedeny: jezdění na kole, je plavec a písař na stroji.
URL : https://www.valka.cz/Bojas-Josef-t92592#346654Verze : 0
MOD
Fotografie Josefa Bojase via: Michal Dlouhý
URL : https://www.valka.cz/Bojas-Josef-t92592#346658Verze : 0
MOD