Main Menu
User Menu

Maďarské království [1920-1946]

Magyar Királyság

Maďarské kráľovstvo
(Založeno během linkování)
URL CZ: https://www.valka.cz/Madarske-kralovstvi-1920-1946-t91040#340325Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Magyar-Kiralysag-t91040#340325Version : 0
MOD
Státní útvary Datum Událost


17.4.1860 Narodil se generál pěchoty Bela Sorsich von Severin21.4.1878 Narodil se ? Viktor Dvorčák (poslanec Uhorského snemu za Slovensko)1.1.1887 Narodil se Waffen-Obergruppenführer der SS Jenő Oszkár Ruszkay-Ranzenberger (velitel: XVII. armádní sbor Waffen-SS (maďarský))


22.11.1890 Narodil se Waffen-Obergruppenführer der SS Ferenc Feketehalmy-Czeydner (velitel: XVII. armádní sbor Waffen-SS (maďarský))

1.7.1891 Narodil se Waffen-Oberführer der SS László Deák (velitel: 26. granátnická divize SS "Hungaria" (maďarská č.2)
)31.12.1894 Narodil se Waffen-Gruppenführer József Grassy (velitel: 25. granátnická divize SS "Hunyadi" (maďarská č.1)
)


20.10.1898 Narodil se poručík Árpád Bertalan (Držiteľ Rytierského kríža Vojenského rádu Márie Terézie.)

5.10.1919 Narodil se kapitán Ervin Tarczay (velitel roty)


23.4.1923 Rozhodnutím Rady Spoločnosti národov bola modifikovaná maďarsko-československá hraničná čiara v salgotárjanskom úseku medzi obcami Šomosová a Šomoška, medzi kótami 446 a 485.


30.12.1930 Zemřel generál pěchoty Bela Sorsich von Severin


14.10.1938 maďarská delegácia, presvedčená, že dosiahne svoje územné nároky pomocou veľmocí, opustila slovensko-maďarské rokovania v Komárne.


23.3.1939 Maďarská armáda zútočila na východné Slovensko. První slovenští letci padlí v boji: poručík Ján Svetlík ( velitel 45. letky ), desátník Štefan Devan ( 49. letka ).

15.4.1939 Maďarská kontrarozvědka poblíž Užockého průsmyku zlikvidovala do posledního muže štáb Karpatského Siče. Ten se pokoušel vést partyzánskou válku s Maďary

20.10.1940 Maďarsko přistupuje k OSE

3.4.1941 Maďarský premiér Teleki spáchal sebevraždu na protest proti německému tlaku přimět Maďarsko k útoku proti Jugoslávii. Jeho nástupcem se stal Bárdossy.


3.4.1941 Velká Británie přerušila diplomatické styky s Maďarskem.


12.4.1941 Zemřel poručík Árpád Bertalan (Držiteľ Rytierského kríža Vojenského rádu Márie Terézie.)
15.4.1942 Hitler rozhodl o zasazení maďarských, italských a rumunských vojsk do letního útoku Wehrmachtu.8.8.1943 Zemřel ? Viktor Dvorčák (poslanec Uhorského snemu za Slovensko)


18.3.1944 Hitler poslal pro Saura, aby mu nařídil, že má okamžitě využít maďarský průmysl pro válečné účely.


18.3.1944 Jednanie Hitlera a Horthyho o obsadení Maďarska v Klessheimu.

23.3.1944 Území východního Maďarska prohlášeno za německou operační oblast.

23.3.1944 Maďarská 1. armáda podřízena velitelství německé skupiny armád Jih.

23.3.1944 Ustavena proněmecká vláda v čele se Sztójayem (bývalý vyslanec v Německu).


7.9.1944 Rumunsko vyhlásilo Maďarsku válku.11.10.1944 2. ukrajinský front generála Malinovského osvobodil Kluž, středisko rumunského Sedmihradska, překročil řeku Tisu a osvobodil Szeged.12.10.1944 2. ukrajinský front osvobodil Oradeu (Rumunsko).


13.10.1944 Americké letectvo provedlo nálet na Székesfehérvár (Maďarsko).


16.10.1944 2. ukrajinský front osvobodil Borsu (Rumunsko).


20.10.1944 2. ukrajinský front osvobodil Debrecín.


24.12.1944 Vojska 2. ukrajinského frontu osvobodila v prostoru Gyóngyós několik obcí v pohoří Matra (Maďarsko).6.3.1945 3. ukrajinský front odrážel nepřátelské protiútoky severně od Blatenského jezera (Balatonské jezero).18.3.1945 Útok sovětské 10. gardové armády (generál Kazakov) v Kuronsku (tzv. šestá kuronská bitva) u Frauenburgu (Frombork) proti německé 18. armádě (generál Boege). Trval do 23. III. 3. běloruský front (polská 1. armáda gen. Poplawského a sovětská 1. gardová tanková armáda generála Katukova) dokončil likvidaci kolberského uskupení nepřítele a ovládl Kolberg (Kolobrzeg). l. ukrajinský front obklíčil v prostoru Opolí 5 německých divizí. 2. ukrajinský front útočil západně a jihozápadně od Zvolena. 3. ukrajinský front překročil řeku Sárvíz (Maďarsko.).

18.3.1945 Zemřel kapitán Ervin Tarczay (velitel roty)25.3.1945 2. běloruský front pronikl k předmostí Gdaňská. 2. ukrajinský front v součinnosti s Dunajskou válečnou flotilou prolomil nepřátelskou obranu ve Vértešském poh., rozbil ostřihomské uskupení nepřítele a osvobodil města Ostřihom, Neszmély, Felsógalla a Tata. 40. armáda a rumunská 4. armáda (2. ukrajinský front) osvobodily Banskou Bystrici.27.3.1945 3.ukrajinský front osvobodil města Kisbér, Celldómolk, Jánoshaza, Tapolca (Maď.).
2.4.1945 2. ukrajinský front osvobodil Topoľčany (53. armáda generála Managarova) a pronikl k maďarsko-rakouským hranicím mezi Dunajem a Neziderským jezerem.


2.4.1945 3. ukrajinský front (57. armáda) spolu s bulharskou 1. armádou osvobodil Nagykanizsu.
30.4.1945 Spojenci zatkli v Bavorsku bývalého maďarského diktátora admirála Horthyho.22.6.1946 Zemřel Waffen-Obergruppenführer der SS Jenő Oszkár Ruszkay-Ranzenberger (velitel: XVII. armádní sbor Waffen-SS (maďarský))


5.11.1946 Zemřel Waffen-Obergruppenführer der SS Ferenc Feketehalmy-Czeydner (velitel: XVII. armádní sbor Waffen-SS (maďarský))5.11.1946 Zemřel Waffen-Gruppenführer József Grassy (velitel: 25. granátnická divize SS "Hunyadi" (maďarská č.1)
)

5.11.1946 Zemřel Waffen-Oberführer der SS László Deák (velitel: 26. granátnická divize SS "Hungaria" (maďarská č.2)
)
URL CZ: https://www.valka.cz/Madarske-kralovstvi-1920-1946-t91040#650822Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Magyar-Kiralysag-t91040#650822Version : 0
MOD