Main Menu
User Menu

VR

látka VR (ruská látka VX)

VR
(nervovoparalytická látka)


Informácie o látke VR sú obmedzené. Je to látka zo skupiny nervovoparalytických látok skupiny V, často označovaná za ruský izomér látky VX, pretože bola vyrobená v bývalom Sovietskom zväze.


základné údaje:
názov: ruská látka VX (RVX)
označenie: VR
ďalšie názvy: R33
registračné číslo CAS: 159939-87-4


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: S-(2-dietylamino)etyl-O-(izobutyl)metylfosfonotionát
vzorec: (CH3)2CH-CH2O-PO(CH3)-S-CH2CH2-N(CH2CH3)2
molekulová hmotnosť: 267,38
bežný fyzikálny stav:
zápach: ?
teplota varu: 323°C
teplota topenia: menej ako 0°C
hustota: ?
tlak pár: ?
viskozita: ?
povrchové napätie: ?
teplota vzplanutia: 150°C
teplota rozkladu: ?
rozpustnosť: ?
hydrolýza: ?
stálosť pri uskladnení: ?
reakcie s kovmi a inými materiálmi: ?zdroje:
www.cbwinfo.com
www.lookchem.com
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/VR-t90470#373466Verze : 0
MOD
Látka VR


Látka VR patrí medzi nervovoparalytické látky. Viac v článku od kolegu Chemické zbrane - nervovoparalytické látky. K Látke VR by som chcel dodať, že je to bezfarebná až jantarová kvapalina so zápachom spálenej gumy.


Látka VR preniká do organizmu celým povrchom tela. Má vysoký kumulatívny a neurotický účinok. Príznaky otravy látkou VR sa prejavujú drobnými zášklbmi svalstva, pocitmi na zvracanie, poruchou duševnej činnosti (zvýšená úzkosť a strach), dýchacími ťažkosťami, zvýšeným slinením a potením, kŕčami a neskôr smrťou, ktorá môže nastať podľa stupňa zasiahnutia o niekoľko desiatok minút až 48 hodín. Má vysokú stálosť v teréne, v dôsledku malej výparnosti a používa sa preto na zamorenie vzduchu vo forme aerosólu.


Zdroj
http://en.wikipedia.org/wiki/VR_%28nerve_agent%29
http://www.klasici.sk/node/17
URL : https://www.valka.cz/VR-t90470#338384Verze : 0
S-(2-diethylamino)ethyl-O-isobuthylmethylfosfonothionát


Zloženie Látky VR označovanej ako "Sovietska látka V", kódové označenie R-33. Predpokladalo sa, že aj americká Látka VX má rovnaké zloženie. Až po roku 1991 sa odtajnilo zloženie.


Zdroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Novičok
URL : https://www.valka.cz/VR-t90470#338446Verze : 0