Main Menu
User Menu

Vítek, Jaroslav

     
Příjmení:
Surname:
Vítek
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
-
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
Generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Inženýr (Ing.)
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.1925
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Velitel 5. letecké stíhací divise (5. sld) Žatec
Náčelník oddělení bojové přípravy velitelství 7. armády PVOS a letectva
Zástupce náměstka ministra národní obrany pro PVOS a letectvo (po reorganizaci Zástupce náčelníka Hlavní správy letectva a vojsk PVOS)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Velitel fakulty letecké, PVO a spojovací VAAZ Brna
Zástupce náčelníka VAAZ pro učebně výchovnou činnost
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Olomouc, fond Osobní spisy vojáků z povoláníZdroj: www.vojenstvi.cz
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/Vitek-Jaroslav-t89794#335429Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Vítek
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
-
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.10.1945-01.06.1948 Letecká vojenská akademie
DD.MM.1954-DD.MM.1957 Vojenská technická akademie
DD.MM.1964-DD.MM.1966 Vojenská akademie Generálního štábu ozbrojených sil SSSR K. J. Vorošilova
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.05.1966 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.07.1952-24.10.1952 Velitel : 5. letecká stíhací divize
24.10.1952-16.06.1953 Velitel : 5. letecká stíhací divize
16.06.1953-26.05.1954 Velitel : 5. letecká stíhací divize

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

MM.DD.1952

Vyznamenání za statečnost
Distinction for Bravery
č. matriky 33

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Olomouc, fond Osobní spisy vojáků z povolání
www.prazskyhradarchiv.cz
URL : https://www.valka.cz/Vitek-Jaroslav-t89794#561948Verze : 2
MOD
Genmjr. Ing. Jaroslav Vítek

Průběh vojenské služby :
xx.10.1945 – xx.06.1948 : frekventant Letecké vojenské akademie v Hradci Králové.
xx.06.1948 : vojákem z povolání v hodnosti poručík letectva
xx.06.1948 : pilot Leteckého pluku 8 (LP 8) v Brně-Slatině (Černovicích)
xx.xx.xxxx : velitel roje u 1. letky Leteckého pluku 7 „Invazního“ (LP 7) v Brně-Slatině (Černovicích)
xx.07.1949 : velitel 1. letky Leteckého pluku 3 v Brně-Slatině (Černovicích)
xx.xx.1950 : zastupoval velitele pluku, který se nacházel v kurzu velitelů letek.
xx.06.1951 : přemístěn k nově vytvořenému Proudovému výcvikovému středisku letectva (PVSL) do Mladé, jako zástupce velitele (fakticky jej řídil, protože velitel už na proudových letounech nelétal)
xx.04.1952 : zástupce velitele 3. letecké stíhací divize (3. sld) v Mladé a Dobřanech
01.08.1952 – xx.09.1954 : velitel 5. letecké stíhací divize (5. sld) Žatec
xx.09.1954 – xx.xx.1957 : studium na Vojenské technické akademii Antonína Zápotockého (VTA AZ)Brno
xx.xx.1957 – xx.09.1960 : náčelník oddělení bojové přípravy u náměstka ministra pro letectvo a PVOS.
xx.10.1960 – xx.06.1961 : náčelník oddělení bojové přípravy velitelství 7. armády PVOS a letectva.
xx.06.1961 – xx.05.1964 : náčelníka oddělení bojové přípravy velitelství 1. samostatného smíšeného leteckého sboru (od xx.05.1962 jako velitelství 10. letecké armády) Hradec Králové
xx.05.1964 : přípravná škola pro studium v zahraničí při Vojenské politické akademii Klementa Gottwalda v Praze a studium na Vojenskou akademii Generálního štábu ozbrojených sil SSSR K. J. Vorošilova v Moskvě.
xx.07.1966 – xx.09.1969 : zástupce náměstka ministra národní obrany pro PVOS a letectvo (po reorganizaci: zástupce náčelníka Hlavní správy letectva a vojsk PVOS)
xx.09.1969 – xx.11.1969 : po uvolnění z funkce v tzv. kádrové dispozici
xx.11.1969 – xx.05.1976 : velitel fakulty letecké, PVO a spojovací VAAZ do Brna
xx.05.1976 – xx.xx.1983 : zástupce náčelníka VAAZ pro učebně výchovnou činnost
xx.xx.1983 : odešel do zálohy.

01.05.1966 jmenován do hodnosti generálmajor

Zdroj: www.vojenstvi.cz - Vaše dotazy, odpovídá Pavel Minařík
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/Vitek-Jaroslav-t89794#335433Verze : 1