Main Menu
User Menu

63. polní dělostřelecký pluk [1966-2017]

63rd Field Artillery Regiment

Regimiento de Artillería de Campaña nº63 (RACA 63)

     
Název:
Name:
63. polní dělostřelecký pluk
Originální název:
Original Name:
Regimiento de Artillería de Campaña nº63 (RACA 63)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.01.1966
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.2017
Nástupce:
Successor:
63. polní raketometní dělostřelecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.01.1966-01.05.1988 Dělostřelecká brigáda
01.05.1988-01.01.2017 Velitelství polního dělostřelectva
Dislokace:
Deployed:
DD.01.1966-DD.MM.1975 Burgos, základna Fernán González
DD.MM.1975-01.01.1986 Burgos, základna Castrillo del Val
01.01.1986-01.05.1988 Medina del Campo, základna Marqués de la Ensenada
01.05.1988-DD.MM.RRRR Medina del Campo, základna El Ferral del Bernesga
DD.MM.RRRR-01.01.2017 Astorga, základna Santocildes

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ejercito.mde.es
URL : https://www.valka.cz/63-polni-delostrelecky-pluk-1966-2017-t89687#334866Verze : 3
MOD
Pluk bol vytvorený v zmysle kráľovského dekrétu z 1.5.1875, a začína existovať 1.7.1875. a má označenie 6 jazdný pluk. (6.º Regimiento Montado), a tvoria ho 4 roty. Pluk sídli v bývalej nemocnici Concepción na ulici Madrid v Burgos. Na základe Kráľovského dekrétu z 3.5.1875 sa prikazuje šiestemu pluku, aby sa umiestnil v Burgos a aby sa jeho roty začali označovať ako batérie. Prvým plukovníkom je Joaquín Ceballos Escalera. 13.2.1882 je pluk premiestnený do nových priestorov do kasární San Pablo, bývalý konvent Domonikánov v Burgose. 26.12.1884 je uskutočnený nová organizácia delostrelectva a pluk sa začína označovať ako 3 Bitevný vojskový pluk. Na základe Kráľovského dekrétu z 10.2.1893 je pluk reorganizovaný a dostáva označenie Jazdný pluk No 3 (Tercer Regimiento Montado). 28.2.1903 je pluk premiestnený na základňu Fernán González, na ulici Vitoria v Burgos. 17.8.1918 je vydaný Kráľovský rozkaz o reformách a Pluk je reorganizovaný a názov zmenený na Pluk ľahkého delosrelectva No 11 (11.º Regimiento de Artilleria Ligera) a je zaradený pod velenie Delostreleckej brigády, 11 Divízie v Burgos. Na základe Kráľovského dekrétu z 21.6.1929 je vykonaná opetovná reorganizácia delostrelectva a jednotky sa označuje ako Pluk ľahkého delostrelectva No 6 na základe obežníka z 15.1.1931 sa pluk označuje ako Pluk delostrelectva No 11 a po vzniku II republiky je tento podriadený 6 Divízii v Burgos. 1.10.1939 je reorganizovaná armáda a pluk dostáva pomenovanie ako Pluk delostrelectva No 63 a je začlenený do Generálnej zálohy armády. 1.7.1960 je pluk znovu reorganizovaný v Burgos a zaradený pod velenie III Brigády poľného delostrelectva s velením a štábom sídliacim v Logrono. V januári 1966 dostáva svoje dnešné označenie Pluk poľného delostrelectva No 63, prićom je podriadený Delostreleckej brigáde s velením a štábom v Burgos. V roku 1977 je pluk premiestnený do Castrillo del Val v provincii Burgos a 1.1.1986 na základňu Cuartel Marqués de la Ensenada, v Medina del Campo, Valladolid. V máji 1988 sa podriaďuje pod Velenie poľného delostrelectva generálnej zálohy s velením pluku na základni v San Andrés del Rabanedo (León).

Bojové akcie pluku
Pluk sa zúčastnil Karlistickej vojny v bojoch priti severnej armáde, ktorej velil genpor. Jenaro de Quesada y Mathews. Pluk bol v tejto vojny zaradený pod II armádu a jeho 4 batérie si skvele počínali v kampani na svere rpičom vykonávali operácie v oblastiach Santiagomendi a Mendizorroza, a taktiež sa podieľali na blokáde a potlačení povstania v Pamplone. 24.7.1896 je pluk nalodený smerom na Kubu aby tu bránili posledné kúsky impéria. V septembri 1896 taktiež jedna batéria pluku sa naloďuje smerom na Filipíny, aby tu pomohla ukľudniť situáciu, nakoľko tu prebieha rebélia a povstanie. V roku 1909 sú vyslané do Melilly dve baterie, aby sa tu podieľali na bojových operáciách a v roku 1913 sú prestriedané ďalšími dvoma bateriami. V 1921 znovu vyráža do Maroka jedna bateria, aby sa tu podieľala na viac ako 40 bojových operáciách. Pluk sa taktiež zúčastnil bojov počas občianskej vojny v rokoch 1936-1939, pričom za svoj hrdinský boj si vyslúžil viaceré ocenenia.

Pluk sa k dnešnému dňu skladá z:
• Velenia
• Baterie podpory velenia
• Skupiny poľného delostrelectva I/63
• Skupiny poľného delostrelectva III/63
• Skupiny delostreleckých informácii a lokalizácie III/63

Pluk je podriadený Veleniu poľného delosrelectva (MACA) a sídli na základni El Ferral del Bernesga v San Andrés de Rabanedo, provincia León.

zdroj
www.mde.es
www.ejercito.mde.es
forejercito.forumup.es

URL : https://www.valka.cz/63-polni-delostrelecky-pluk-1966-2017-t89687#334851Verze : 1
MOD