Main Menu
User Menu

Velitelství polního dělostřelectva [1988-RRRR]

Field Artillery Command

Mando de Artilleria de Campaña (MACA)

     
Název:
Name:
Velitelství polního dělostřelectva
Originální název:
Original Name:
Mando de Artilleria de Campaña (MACA)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1988
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.05.1988-01.02.1996 Hlavní záloha
01.02.1996-01.11.2006 Velitelství manévrových jednotek
01.11.2006-DD.MM.RRRR Velitelství pozemných sil
Dislokace:
Deployed:
01.05.1988-DD.MM.1988 Valladolid, základna
DD.MM.1988-DD.MM.RRRR León, San Andres del Rabanedo

Velitel:
Commander:
DD.MM.2013-DD.MM.2016 Martínez Meijide , Luis Manuel ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.05.1988-01.01.2017 62. polní raketometní dělostřelecký pluk
01.05.1988-01.01.2017 63. polní dělostřelecký pluk
01.11.2006-DD.MM.RRRR 11. polní dělostřelecký pluk
01.01.2010-DD.MM.RRRR 4. pluk pobřežního delostrelectva
01.01.2017-DD.MM.RRRR 63. polní raketometný dělostřelecký pluk

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:

www.mde.es
www.ejercito.mde.es/organizacion/maca/
forejercito.forumup.es


URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-polniho-delostrelectva-1988-RRRR-t85292#334602Verze : 9
MOD
Krátko z histórie
Zákon z 29.6.1918 mal za následok, že Armáda prvej línie na poloostrove, v mierových časoch, zložená z s 16 divízii, a 3 brigád delostrelectva.

Tieto brigády to boli:
- Brigáda Delostrelectva (Burgos) 11 Divízie (Burgos). 11 Pluk ľahký (Burgos). 11 Pluk ťažký (Burgos).
- Brigáda Delostrelectva (San Sebastián) 12 Divízie (Bilbao). 12 Pluk ľahký (Vitoria). 12 Pluk ťažký (S. Sebastián).
- Brigáda Delostrelectva (Pamplona) 13 Divízie (Pamplona). 13 Pluk ľahký (Logrono). 13 Pluk ťažký (Pamplona).

Boli tým čo po reformách armády, postupne vytvorili dnešné velenie polného delostrelectva, ktoré zdedilo ich slávne tradície.
Roku 1960 na základe generálnej inštrukcie IG. 160-115 z 15.1.1960 je reorganizované manévrovacie vojsko, vytvárajúc vzťah s delostrelectvom, sú reorganizované 3 Brigády polného delostrelectva, I v Córdobe, II v Segovia a III, ako predchodca dnešnej veľkej jednotky a ako následník Brigád a Plukov menovaných v prechádzajúcej časti a je tvorená z:
• Velenia – umiesteneého v Logrono.
• Štábu – umiestneného v Logrono.
• Pluku polného delostrelectva RACA. N.º 46 – umiestného v Logrono.
Pluku polného delostrelectva RACA. N.º 63 – umiestneného v Burgos.

1.7.1995 na základe reorganizácie „Plan NORTE“ a na základe rezolúcie nº 562/07309/95 hlavného štábu, Pluk ľahkého polného delostrelectva RAIL 61 je rozpustený a jeho zložky sa včleňujú do GAIL. I/61 Pluku poľného delostrelectva RACA. 63 ako GAIL. III/ 63, velenie poľného delostrelectva zostalo zložené z :
• Velenia (San Andres del Rabanedo )
• Štábu (San Andres del Rabanedo)
RALCA. 62. (Astorga)
RACA. 63. (San Andres del Rabanedo)

1.2.1996 na základe generálnej inštrukcie IG. 1/96 z januára 1996 sa včleňuje do manévrovacích síl s označením Velenie poľného delostrelectva Manévrovacích síl. Od novembra 2007 na základe poslednej reorganizácie armády dostáva dnešnú štruktúru a označenie, Velenie polného delostrelectva, pričom podlieha veleniu Pozemných síl s organizáciou:
• Velenia (San Andres del Rabanedo )
• Štábu (San Andres del Rabanedo)
RACA 11. ( Burgos )
RALCA. 62. (Astorga )
RACA. 63. (San Andres del Rabanedo)

Velením je poverený generál brigády delostrelectva.
Velenie polného delostrelectva sa aktívne podieľa na mierových misách. Prvou misiou bola v novembri 1993, ako súčasť zoskupenia SPAGT XXI v meste Mostar v Bosna a Hercegovina. Toto zoskupenie bolo včlenené do Medzinárodnej brigády juhovýchod, ktorej velil španielsky generál. Tu plnila jednotky rôzne úlohy, ako súčasť Hispánsko Francúzskeho praporu. Personál Pluku polného raketového delostrelectva nº 62, bol včlenený do MNHQSU ( Multinational Headquarter Support Unit). Jednotka bola poverený zabezpečením bezpečnosti velenia brigády. Taktiež na plnení úloh sa podieľali časti CIMIC, poverené podporou a vzťahmi s civilným obyvateľstvom. Počas mesiaca máj 2004 sa toto zoskupenie vrátilo domov na poloostrov.

V januári 2005 velenie poľného delostrelectva, vyčlenilo potrebné sily na vytvorenie nového zoskupenia, tentokrát pod velením EU, ako misia ALTHEA. Kde zložky realizovali podobné činnosti ako v predchádzajúcej misii. V dnešných dňoch má velenie polného delostrelectva jednotky v rôznych mierových misiách ako sú Afganistan, Kosovo, Bosna a Herzegovina a Libanon.

K dnešnému dňa je štruktúra naldesovná:
* Velenie umiestnené v SAN ANDRES DEL RABANEDO
Je orgánom, ktorý zabezpečuje veliteľovi, aby mohol príjmať rozhodnutia a viesť operácie jednotky. Poskytuje všetky potrebné údaje a informácie. Vydáva rozkazy a dohliada nad ich plnením. Má post velenia delostrelectva vyššieho stupňa.
* Pluk polného raketového delostrelectva Nº 62 umiestnený v ASTORGA
Jedinečný pluk svojimi charakteristikami, ktorý má vo výstroji raketomety TERUEL domácej výroby. Tento je schopný operácii a paľby s vysokou presnosťou, dostrelom a efektivitou.
* Pluk poľného delostrelectva Nº 63 umiestnený v SAN ANDRES
Poskytuje palebnú podporu ostatným jednotkám húfnicami M-109 A5 a M-110 A2, ďalej disponuje prostriedkami spravodajstva a lokalizácie, novými integrovanými systémami vzdušného stráženia, taktiež domácej výroby.
* Pluk polného delostrelectva Nº11 umiestnený v CASTRILLO DEL VAL - BURGOS
Tento pluk má vo výbave húfnice veľkej kapacity paľby ako sú húfnice M-109 A5ay M-110 A2.


Kráľovská návšteva u jednotky


Zdroje:
www.ejercito.mde.es
Ministerio de Defensa Espaňa,
www.ejercito.mde.es/organizacion/maca

URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-polniho-delostrelectva-1988-RRRR-t85292#315238Verze : 1
MOD