Main Menu
User Menu

Štýrský Hradec

Graz

     
Název:
Name:
Štýrský Hradec
Originální název:
Original Name:
Graz
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
-
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
47°04'00.01"N 15°25'59.98"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Rakouský-Este, František Ferdinand
* 18.12.1863 
Bardolff, Carl
* 03.09.1865 
Benedek von Felsö-Eör, Ludwig August
† 27.04.1881
Suschnig, Gustav
* 01.12.1886 
- Biehler, Gottfried
* 12.07.1893 
Alexandr I., -
† 17.11.1893
Bolbrinker, Ernst
* 23.10.1898 
Fox, Wilhelm
* 01.05.1915 
Schall, Franz
* 01.06.1918 
- Leibnitz, Gerhard
* 16.08.1919 
Stöger-Steiner von Steinstätten, Rudolf
† 12.05.1921
Wenger, Leopold
* 19.11.1921 
- Prášil, Leo
† 29.04.1924
Teichmann, Karl
† DD.MM.1927
Freitag, Fritz
† 10.05.1945
Bardolff, Carl
† 17.05.1953
Aldrian, Eduard
† 01.10.1955
Capesius, Kurt
† 22.09.1958
- Ritter, René
† 03.10.1959
Gebauer, Artur
† 06.12.1969
Stümpfl, Heinrich
† 20.03.1972
- Baumgartner, Richard
† 17.10.1979
Holzinger, Anton
† 06.04.1989
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1736-DD.MM.RRRR
Pěší pluk Františka Lotrinského
Franz Lothringen Infantry Regiment
DD.MM.1914-DD.MM.RRRR
11. pěší brigáda
11th Infantry Brigade
DD.MM.1914-DD.MM.RRRR
12. pěší brigáda
12th Infantry Brigade
DD.MM.1914-DD.08.1914
22. zeměbranecká pěší divize
22nd Landwehr Infantry Division
01.04.1938-01.05.1939
1. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 168
1st Squadron of the 168th Dive Bomber Wing
01.04.1938-01.05.1939
2. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 168
2nd Squadron of the 168th Dive Bomber Wing
01.04.1938-DD.MM.RRRR
3. horská divize
3rd Mountain Division
01.04.1938-01.05.1939
3. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 168
3rd Squadron of the 168th Dive Bomber Wing
01.04.1938-30.04.1939
I. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 168
1st Group of the 168th Dive Bomber Wing
01.04.1938-01.05.1939
Štáb I. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 168
Staff of the 1st Group of the 168th Dive Bomber Wing
01.08.1938-DD.MM.RRRR
Horský protitankový oddíl 48
48th Mountain Anti-Tank Battalion
01.08.1938-DD.MM.RRRR
Horský ženijní prapor 83
83rd Mountain Engineer Battalion
01.05.1939-DD.08.1939
1. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 76
1st Squadron of the 76th Dive Bomber Wing
01.05.1939-DD.08.1939
2. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 76
2nd Squadron of the 76th Dive Bomber Wing
01.05.1939-DD.08.1939
3. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 76
3rd Squadron of the 76th Dive Bomber Wing
01.05.1939-DD.08.1939
I. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 76
1st Group of the 76th Dive Bomber Wing
01.05.1939-DD.08.1939
Štáb I. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 76
Staff of the 1st Group of the 76th Dive Bomber Wing
26.08.1939-24.02.1940
Náhradní pluk horských myslivců 3
3rd Replacement Mountain Jaeger Regiment
24.02.1940-DD.MM.RRRR
Náhradní pluk horských myslivců 138
138th Replacement Mountain Jaeger Regiment
30.11.1940-DD.MM.RRRR
Horský dělostřelecký pluk 95
95th Mountain Artillery Regiment
05.01.1941-23.01.1941
1. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
1st Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
05.01.1941-23.01.1941
2. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
2nd Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
05.01.1941-23.01.1941
3. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
3rd Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
05.01.1941-23.01.1941
I. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 2
1st Group of the 2nd Dive Bomber Wing
05.01.1941-23.01.1941
Štáb I. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 2
Staff of the 1st Group of the 2nd Dive Bomber Wing
29.03.1941-14.04.1941
Stíhací eskadra 54
54th Fighter Wing
31.03.1941-DD.04.1941
4. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 77
4th Squadron of the 77th Dive Bomber Wing
31.03.1941-DD.04.1941
5. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 77
5th Squadron of the 77th Dive Bomber Wing
31.03.1941-DD.04.1941
6. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 77
6th Squadron of the 77th Dive Bomber Wing
DD.03.1941-DD.10.1941
Doplňovací letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
Replacement Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
31.03.1941-DD.04.1941
II. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 77
2nd Group of the 77th Dive Bomber Wing
31.03.1941-02.04.1941
II. skupina Stíhací eskadry 54
2nd Group of the 54th Fighter Wing
31.03.1941-DD.04.1941
Štáb II. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 77
Staff of the 2nd Group of the 77th Dive Bomber Wing
04.04.1941-11.04.1941
I. skupina Stíhací eskadry 27
1st Group of the 27th Fighter Wing
DD.04.1941-DD.05.1941
4. letka (dálková) Průzkumné skupiny 11
4th Squadron (Long Range) of the 11th Reconnaissance Group
DD.04.1941-DD.04.1941
Eskadra střemhlavých bombardérů 3
3rd Dive Bomber Wing
DD.05.1942-22.06.1942
1. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
1st Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.05.1942-22.06.1942
2. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
2nd Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.05.1942-22.06.1942
3. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
3rd Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.05.1942-22.06.1942
Eskadra střemhlavých bombardérů 2
2nd Dive Bomber Wing
DD.05.1942-22.06.1942
I. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 2
1st Group of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.05.1942-22.06.1942
Štáb I. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 2
Staff of the 1st Group of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.09.1943-18.10.1943
1. letka Bitevní eskadry 2
1st Squadron of the 2nd Ground Attack Wing
DD.09.1943-18.10.1943
2. letka Bitevní eskadry 2
2nd Squadron of the 2nd Ground Attack Wing
DD.09.1943-18.10.1943
3. letka Bitevní eskadry 2
3rd Squadron of the 2nd Ground Attack Wing
DD.09.1943-18.10.1943
I. skupina Bitevní eskadry 2
1st Group of the 2nd Ground Attack Wing
DD.09.1943-18.10.1943
Štáb I. skupiny Bitevní eskadry 2
Staff of the 1st Group of the 2nd Ground Attack Wing
18.10.1943-DD.11.1943
7. letka Bitevní eskadry 4
7th Squadron of the 4th Ground Attack Wing
18.10.1943-DD.11.1943
8. letka Bitevní eskadry 4
8th Squadron of the 4th Ground Attack Wing
18.10.1943-DD.11.1943
9. letka Bitevní eskadry 4
9th Squadron of the 4th Ground Attack Wing
18.10.1943-DD.11.1943
III. skupina Bitevní eskadry 4
3rd Group of the 4th Ground Attack Wing
18.10.1943-DD.11.1943
Štáb III. skupiny Bitevní eskadry 4
Staff of the 3rd Group of 4th Ground Attack Wing
DD.10.1943-18.10.1943
III. skupina Eskadry rychlých bombardérů 10
3rd Group of the 10th Fast Bomber Wing
23.03.1944-04.04.1944
IV. skupina Stíhací eskadry 27
4th Group of the 27th Fighter Wing
DD.03.1945-DD.05.1945
10. (protitanková) letka Bitevní eskadry 2
10th (Anti-Tank) Squadron of the 2nd Ground Attack Wing
DD.03.1945-DD.04.1945
2. letka Skupiny blízkého průzkumu 12
2nd Squadron of the 12th Short-Range Reconnaissance Group
DD.03.1945-DD.05.1945
2. letka Skupiny blízkého průzkumu 16
2nd Squadron of the 16th Short-Range Reconnaissance Group
DD.03.1945-DD.MM.RRRR
Paradesantní pluk 28
28th Parachute Regiment
DD.03.1945-DD.MM.RRRR
Paradesantní pluk 29
29th Parachute Regiment
DD.03.1945-DD.MM.RRRR
Paradesantní pluk 30
30th Parachute Regiment
17.04.1945-08.05.1945
1. letka Bitevní eskadry 2
1st Squadron of the 2nd Ground Attack Wing
17.04.1945-08.05.1945
2. letka Bitevní eskadry 2
2nd Squadron of the 2nd Ground Attack Wing
17.04.1945-08.05.1945
3. letka Bitevní eskadry 2
3rd Squadron of the 2nd Ground Attack Wing
17.04.1945-08.05.1945
I. skupina Bitevní eskadry 2
1st Group of the 2nd Ground Attack Wing
17.04.1945-08.05.1945
Štáb I. skupiny Bitevní eskadry 2
Staff of the 1st Group of the 2nd Ground Attack Wing
DD.04.1945-DD.04.1945
Bombardovací eskadra (S) 6
6th Bomber Wing (F)
DD.MM.RRRR-DD.08.1914
6. pěší divize
6th Infantry Division
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zeměbranecký pěší pluk Štýrský Hradec č. 3
Landwehr Infantry Regiment Graz No. 3
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Graz
URL : https://www.valka.cz/Styrsky-Hradec-t88978#331425Verze : 0