Main Menu
User Menu

2. jezdecká brigáda "Castillejos" [1986-2017]

2nd Cavalry Brigade "Castillejos"

Brigada de Caballería "Castillejos" II (BRC II)

     
Název:
Name:
2. jezdecká brigáda "Castillejos"
Originální název:
Original Name:
Brigada de Caballería "Castillejos" II (BRC II)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1986
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.2017
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.05.1986-01.02.1996 5. vojenská oblast
01.02.1996-01.07.1996 4. vojenská oblast
01.07.1996-01.11.2006 Velitelství manévrových jednotek
01.11.2006-01.01.2017 Velitelství těžkých sil
Dislokace:
Deployed:
01.05.1986-01.01.2017 Zaragoza, ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.05.1986-01.01.2017 11. lehký obrněný jezdecký pluk "España"
01.05.1986-01.01.2010 4. obrněný jezdecký pluk "Pavía"
01.05.1986-01.01.2010 9. lehký obrněný jezdecký pluk "Numancia"
01.05.1986-01.01.2017 Velitelství a štáb 2. jezdecké brigády
18.07.1986-01.01.2017 20. polní dělostřelecký pluk
18.12.1986-01.07.1996 2. ženijní prapor
01.01.1987-04.03.1997 2. skupina logistiky
01.07.1996-01.01.2008 22. ženijní skupina
04.03.1997-01.01.2017 22. skupina logistiky
01.11.2006-01.01.2010 12. lehký obrněný jezdecký pluk "Farnesio"
01.11.2006-DD.MM.2009 8. lehký jezdecký pluk "Lusitania"
01.01.2008-01.01.2017 22. ženijní prapor
01.01.2010-01.01.2017 4. lehký obrněný jezdecký pluk "Pavía"
01.01.2010-01.01.2017 8. lehký obrněný jezdecký pluk "Lusitania"

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/2-jezdecka-brigada-Castillejos-1986-2017-t82740#610948Verze : 5
MOD
Brigáda kavalérie "Castillejos" má povod v jednotke ktorá sa volala "Trozo de Milán" ktorá bola sformovaná v tomto meste roku 4.4.1661. Táto jednotka ktorú tvorilo 1.000 jazdcov bola začlenená do jazdeckých síl v rokoch 1697 a 1815 (Regiment de “Flandes″, Kastílsky husáry a 2 Regiment “Santiago″). Mnoho krát bolo menené jej označenie až v roku 1763 definitívne dostala označenie Regiment kavalérie kráľa n º 1, v roku 1880 sa usídli v Zaragoze. 9.1.1869 na základe príkazu provinčnej vlády sa vytvára v Alcalá de Henares (Madrid) Lovecký regiment kavalérie "Castillejos" pomenovaný na počesť bitvy rovnomennej. Táto jednotka je v danom roku presunutá do Zaragoza, kde zostáva až do roku 1931 s číslom 18. V roku 1944 jednotka dostáva označenie Regiment Dragúnov "Castillejos" nº 10. Počas roku 1960 jednotka sa transformuje na 3ª Brigada Obrnená “Castillejos″ a zakrátko nato na ľahkú skupinu kavalérie “Castillejos″ V, podriadenú Brigáde operatívnej obrany teritória nº 5.

1.5.1986, na základe rozkazu 5/86 generálneho štábu armády, sa vytvára Brigáda kavalérie “Castillejos″ II, podriadená 5ª Vojenskému regiónu. Na základe ďalšej reorganizácie je zaradená do 4 Vojenského regionu a to bez zmeny dislokácie. Od 1.1.1997 tvorí súčasť Manévrovacích síl a síl rýchlej reakcie.

Brigáda je velkým taktickým elementom, ktorý pomocou svojich mobilných jednotiek kavalérie a mechanizovaného delostrelectva je schopná realizovať velmi potentné, rýchle a vzdialené akcie v nukleárnom ako aj v konvenčnom prostredí. Jej charakteristiky sú potencia, rýchlosť, mobilita, flexibilita ktoré dovoľujú operovať na širokých frontoch a velkých vzdialenostiach. Jednotka sa podieľala na viacerých misiách pod vedením OSN a NATO.

Do jednotky sú začlnené tieto zložky:
* Regimiento de Caballería Ligera “España″ nº 11
* Regimiento de Caballería Ligero Acorazado “Numancia″ No. 9
* Regimiento de Caballería Acorazado "PAVIA" Nº 4
* Grupo de Cuartel General de la BRC II
* Grupo Logístico XXII de la BRC II
* Regimiento de Artilleria de Campaňa Nº 20
* Unidad de Ingenieros Zapadores 22 de la BRC II

a jej pobyt na domovskej základni zabezpečuje
* Unidad de Servicios de la Base "general Ricardos"

zdroje: www.ejercito.mde.es, Ministerio de Defensa Espaňa
URL : https://www.valka.cz/2-jezdecka-brigada-Castillejos-1986-2017-t82740#303257Verze : 1
MOD