Tarent

Taranto
Taranto
     
Název:
Name:
Tarent Taranto
Originální název:
Original Name:
Taranto
Další názvy:
Other Names:
Τάρας, Taras (řecky)
Tarentum (latinsky)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
provincie Taranto Province of Taranto
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
40°27'51.99"N 17°14'51.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Talsano, Lido Azzurro, Lama, San Vito
První písemná zmínka:
First Written Reference:
706 př.n.l.
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
- -
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://it.wikipedia.org/wiki/Taranto
URL : https://www.valka.cz/Tarent-t81382#308804 Verze : 2
Přístavní město v Apulii na jihu Itálie.

V roce 706 před naším letopočtem založili přistěhovalci z Řecké Sparty osadu, ze které se později stalo jedno z největších měst na jihu Itálie a zároveň i přístav Italského vojenského námořnictva.

O původ jména existují dvě verze. První je spojována s vůdcem parthenianů (což byli synové svobodných žen pocházejících ze Sparty) Phalanthustem, který údajně město založil a pojmenoval jej po Tarasovi, což byl syn boha Poseidona a místní nymfy. Druhá označuje za zakladatele města přímo Tarase. Město, které se rychle rozrůstalo se stalo nejdůležitějším obchodním a správním střediskem v Jižní Itálii.

Při své expanzi na jih Itálie svedli Římané o kontrolu nad touto oblastí dvě velké bitvy. Obě bitvy vyhráli Řekové pod vedením Pyrrhose. Po bitvě u Auscula (279 př.n.l.) byly, ale ztráty natolik neúnosné, že vedli k vyklizení oblasti Apulie (právě zde se zrodil termín Pyrrhovo vítězství).

Přístup do přístavů Mar Grande (č. Velké moře) a Mar Piccolo (č. Malé moře) je chráněn dvěma ostrovy, které se jmenují sv. Petr a sv. Pavel a jenž jsou mohutně opevněny. Přístav Mar Grante je určen pro obchodní loďstvo a přístav Mar Piccolo je využíván z velké části Italským válečným námořnictvem, ale i místními rybáři.

V 19. století byl prokopán kanál, který umožnil vojenským lodím přístup do přístavu Mar Piccolo a jenž zároveň oddělil antické město od pevniny. Právě v této době se Taranto stalo hlavním kotvištěm Italské flotily a zůstalo jím i během I. a II. světové války.

O útoku na Taranto v noci z 11. na 12. listopad 1940 pojednává článek


Dnes je Taranto nejen důležitým obchodním a vojenským přístavem, ale najdeme zde ocelárny a slévárny, rafinérie, chemickou výrobu, loděnice a potravinářský průmysl.

Zdroj:
https://en.wikipedia.org/wiki/Taranto

Google Earth
Tarent - Satelitní snímek

Satelitní snímek
URL : https://www.valka.cz/Tarent-t81382#298327 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více