Main Menu
User Menu

Sierra Leone

Sierra Leone

Český název:
Czech name:
Sierra Leone
Originální název:
Original name:
Republic of Sierra Leone
Anglický název:
English name:
Sierra Leone
Hlavní město:
Capital:
Freetown
Státní zřízení:
Government type:
republika / republic
Nejvyšší představitelé:
Chiefs of state:
přehled v sekci osobnosti
Správní členění:
Administrative:
3 provincie a 1 oblast / 3 provinces and 1 area
Úřední jazyk:
Languages:
angličtina / English
Měna:
Currency:
leone (SLL)
Ozbrojené složky:
Military branches:
Ozbrojené síly republiky Sierra Leone: pozemní armáda / Republic of Sierra Leone Armed Forces (RSLAF): Army
Mezinárodní organizace:
International organizations :
ACP, AfDB, AU, C, ECOWAS, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ITU, ITUC, MIGA, NAM, OIC, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNMIT, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO
Rozloha:
Area :
(km2)
71 740
Reliéf:
Elevation extremes:
nejvyšší bod / highest point - Loma Mansa (Bintimani) (1 948 m)
nejnižší bod / lowest point - Atlanský oceán (0 m)
Klima:
Climate:
tropy / tropics
Geografická poloha:
Location:
Západní Afrika / Western Africa
Sousední státy:
Neighbours:
Guinea, Libérie / Guinea, Liberia
Vznik:
Independence:
27.5.1961
Počet obyvatel:
Population:
r.2008 - 6 294 774
Národnostní složení:
Ethnic groups :
90% 20 afrických etnických skupin (30% Temne, 30 Mende, 30% ostatní) / 20 African ethnic groups 90% (Temne 30%, Mende 30%, other 30%), 10% Creole (Krio)
malá skupina Evropanů / small numbers of Europeans
Libanonci / Lebanese
Pakistánci / Pakistanis
Indians
Náboženství:
Religions :
60% muslimové / Muslim
10% křesťané / Christian
30% domorodá či tradiční náboženství / indigenous beliefs
ISO: SLE
Internetová doména:
Internet country code :
.sl
Časové pásmo :
Time zone :
0
Poznámka:
Note:

Zdroj:
www.cia.gov
www.mzv.eu
https://en.wikipedia.org/
www.zemepis.com
https://cs.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Sierra-Leone-t80233#293896Verze : 0