Main Menu
User Menu

DEU - FuSAn 733 "HANS" (radiový měřič vzdálenosti)

FuSAn 733 "HANS" (radio gager distance)

     
Název:
Name:
FuSAn 733 "HANS"
Originální název:
Original Name:
FuSAn 733 "HANS" E-Meßgerät
Kategorie:
Category:
?
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Složení systému:
Composition of System:
1) Vysílač S 16
1.a) Anténa vysílače
2) Indikátor EMAG
3. Přijímač E 16EB
3.a) Anténa přijímače
4. Stojan EMEG
5. Zdroj - napájení
Uživatelské státy:
User States:

?,

?
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.deutschesatlantikwallarchiv.de

DEU - FuSAn 733 HANS (radiový měřič vzdálenosti) - Radiový dálkoměr EMEG-EMAG (foto z vlastního archivu)

Radiový dálkoměr "EMEG-EMAG" (foto z vlastního archivu)
DEU - FuSAn 733 HANS (radiový měřič vzdálenosti) - Pohled na přístroj při obsluze
(Foto z vlastního archivu)

Pohled na přístroj při obsluze
(Foto z vlastního archivu)

DEU - FuSAn 733 HANS (radiový měřič vzdálenosti) -


URL : https://www.valka.cz/DEU-FuSAn-733-HANS-radiovy-meric-vzdalenosti-t79884#292962Verze : 0
("EMEG – EMAG" - Rádiový měřič vzdálenosti, zkonstruovaný za II. světové války se "udržel" v několika kusech na našem území i v poválečném období.


Dokázal spolu s jediným zaměřovačem "TORNADO" (nebo "HEINRICH"), na jehož stanovišti byl umístěný zjistit polohu (letícího) letounu, vybaveného radiostanicí typu FuG 16ZY/LR 16- frekvenční rozsah 38,40 - 42,40 MHz, (nebo FuG 16ZE - frekvenční rozsah 38,50 - 42,30 Mc/c (MHz).
(Jinak bylo nutné „zaměření“ alespoň dvou zaměřovačů).
Vzdálenost zaměřovaného letounu vyhodnotil přístroj "EMEG – EMAG" - "HANS".


Během rádiového spojení s letounem vyslal přístroj modulací 3000 c/s (Hz), zaměřovaný letoun nf signál přijal a odlišnou frekvencí jej svým palubním vysílačem vyslal zpět.
(Tónová frekvence 3000 c/s (Hz) odpovídá vlnové délce 100 km).


K vyhodnocování byla používána obrazovka s kruhovou stopou. Po obvodu bylo 50 rysek vyznačující vzdálenosti (0 – 50 km).
Měl dva rozsahy: 0 – 50 km a 50 – 100 km.


Zdroj: "Pamětnické" vzpomínky a poznámky příslušníka LOS 2 p. Niče z Olomouce
URL : https://www.valka.cz/DEU-FuSAn-733-HANS-radiovy-meric-vzdalenosti-t79884#427646Verze : 0