Main Menu
User Menu

Malypetr, Jan

Jan Malypetr


21. prosince 1873 Klobuky – 27. září 1947 Slaný


Jan Malypetr pocházel ze statkářské rodiny. Vystudoval nejdříve reálné gymnasium v Praze a posléze hospodářskou školu v Kadani. Zpočátku se věnoval pouze hospodaření na svém statku, později však počal být činný i v politice. V roce 1899 vstoupil do Republikánské strany československého venkova, tedy do agrární strany, kde se stal v roce 1906 členem výkonného výboru Nejprve vykonával v letech 1911- 1919 funkci starosty v rodné obci, v letech 1914 – 1918 i v okresním Slaném.
Po vzniku Československa zastupuje agrární stranu nejprve v Revolučním národním shromáždění a po řádných volbách v roce 1920 i v Národním shromáždění až do zániku státu v roce 1939. V letech 1922 až 1925 zastává úřad ministra vnitra a pak předsedy poslanecké sněmovny Národního shromáždění v letech 1925 až 1932. V říjnu 1932 se poprvé ujímá křesla ministerského předsedy a z této pozice celkem úspěšně čelí světové hospodářské krizi i vzrůstajícím národnostním problémům. Po odchodu národně demokratické strany do opozice vytváří v únoru 1934 svoji druhou vládu. Po parlamentních volbách roku 1935, které potvrdily vůdčí pozici agrární strany, sestavuje svoji třetí vládu. Po abdikaci prezidenta Masaryka a následných neshodách agrárníků ohledně kandidatury E. Beneše se svého úřadu vzdává a na jeho místo nastupuje Milan Hodža. Malypetr je poté opět zvolen předsedou poslanecké sněmovny NS a v této funkci setrvává až do zániku státu v březnu 1939. Za okupace se odmítl veřejně angažovat a spolupracovat s nacisty. Přesto byl v roce 1946 souzen za kolaboraci, především v souvislosti s jeho činností v Lize proti bolševismu. Tohoto obvinění byl také na základě svědectví E. Beneše a J. Masaryka zproštěn. Událostí v únoru 1948 se již nedožívá, neboť 27. září 1947 ve Slaném umírá ve věku nedožitých 74 let.


Za zmínku jistě stojí fakt, že vnukem Jana Malypetra je významný český spisovatel, politický vězeň a předseda českého PEN klubu, Jiří Stránský.


Zdroje:
Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století I. díl A-M; Milan Churaň a kolektiv, Libri 1999, ISBN 8085983443
http://zivotopisyonline.cz/jan-malypetr-21121873-2791947-agrarnik-v-cele-ceskoslovenske-vlady
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Malypetr

URL : https://www.valka.cz/Malypetr-Jan-t78783#289468Verze : 0
Leden 1944 spoluzaložil Ligu proti bolševismu a stal se jedním z členů předsednictva (Liga vznikla jako nesouhlas s uzavřením spojenecké Československo-sovětské smlouvy).Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Malypetr
URL : https://www.valka.cz/Malypetr-Jan-t78783#322583Verze : 0