Main Menu
User Menu

UN - Organizace spojených národů (OSN)

United Nations

Český název :
Czech name :
Organizace spojených národů
Anglický název :
English name :
United Nations
Francouzský název :
French name :
L'Organisation des Nations unies
Mezinárodní zkratka :
International abbreviation :
UN
Datum vzniku :
Establishment :
26.06.1945 San Francisco, USA
Sídlo :
Seat of the organization:
New York City, USA
Počet členů :
Membership:
192
Typ organizace :
Type of organization :
-
Instituce :
Institutions :
Valné shromáždění OSN / United Nations General Assembly (UNGA/GA)
Rada bezpečnosti OSN / United Nations Security Council (UNSC)
Sekteratiát OSN / United Nations Secretariat
Generální tajemník OSN (přehled) / Secretary-General of the United Nations (summary)
Mezinárodní soudní dvůr / International Court of Justice (ICJ)
Ekonomická a sociální rada OSN / United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)
Členské státy:
Membership states:
-
Poznámka :
Note :
-

Zdroje:
http://www.un.org/
http://en.wikipedia.org/
http://cs.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/UN-Organizace-spojenych-narodu-OSN-t77998#287384Verze : 0
Odborové organizace OSN / Specialized United Nations agency
ILO Mezinárodní organizace práce
International Labor Organization
ICAO Mezinárodní organizace pro civilní letectví
International Civil Aviation Organization
UNESCO Organizace pro výchovu, vědu a kulturu
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
FAO Organizace pro výživu a zemědělství
Food and Agriculture Organization
WMO Světová meteorologická organizace
World Meteorological Organization
WHO Světová zdravotnická organizace
World Health Organization
IMF Mezinárodní měnový fond
International Monetary Fund
IAEA Mezinárodní agentura pro atomovou energii
International Atomic Energy Agency
IBRD Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (Světová banka)
International Bank for Reconstruction and Development
IDA Mezinárodní asociace pro rozvoj
International Development Association
IFAD Mezinárodní fond pro rozvoj zemědělství
International Fund for Agricultural Development
IFC Mezinárodní finanční korporace
International Finance Corporation
INSTRAW Mezinárodní výzkumný a vzdělávací ústav pro podporu žen
International Research and Training Institute for the Advancement of Women
ITU Mezinárodní telekomunikační unie
International Telecommunication Union
UNCHS Centrum OSN pro lidská obydlí
United Nations Human Settlements Programme
UNCTAD Konference OSN o obchodu a rozvoji
United Nations Conference on Trade and Development
UNDP Program OSN pro rozvoj
United Nations Development Programme
UNEP Program OSN pro životní prostřední
United Nations Environment Programme
UNFPA Fond OSN pro populační činnost
United Nations Population Fund
UNMIK Mezinárodní správa Kosova
United Nations Interim Administration Mission in Kosovo
UNHCR Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
United Nations High Commissioner for Refugees
UNICEF Dětský fond OSN
United Nations Children's Fund
UNIDO Organizace OSN pro průmyslový rozvoj
United Nations Industrial Development Organization
UNITAR Institut OSN pro výcvik a výzkum
United Nations Institute for Training and Research
UNRWA Agentura OSN pro pomoc a zaměstnanost palestinských uprchlíků na Blízkém východě
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
UNU Univerzita OSN
United Nations University
UPU Světová poštovní unie
Universal Postal Union
WFC Rada pro světovou výživu
Council for Word Food
UNIFEM Rozvojový fond OSN pro ženy
United Nations Development Fund for Women
WFP Světový potravinový program
World Food Programme
WIPO Světová organizace duševního vlastnictví
World Intellectual Property Organization
WB Světová Banka
World Bank
IMO Mezinárodní námořní organizace
International Maritime Organization
UNWTO Světová organizace cestovního ruchu
World Tourism Organization
OPCW Organizace pro zákaz chemických zbraní
(Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
URL : https://www.valka.cz/UN-Organizace-spojenych-narodu-OSN-t77998#287399Verze : 0
Ukončené mise OSN / Ended UN missions

Od-do
From to
Zkratka
Abbreviation
Název operace
Name of Operation
Místo
Location
Konflikt
Conflict
1956-1967 UNEF I 1. pohotovostní síly OSN
First United Nations Emergency Force
Egypt, Izrael
Egypt, Israel
Suezská krize, 6ti denní válka
Suez Crisis, Six-Day War
1958 UNOGIL Pozorovatelská mise OSN v Libanonu
United Nations Observation Group in Lebanon
Libanon
Lebanon
Občanská válka v Libanonu 1958
Lebanon crisis of 1958
1960-1964 ONUC Operace OSN v Kongu
United Nations Operation in the Congo
Kongo
Congo
Konžšká krize
Congo Crisis
1962-1963 UNSF Bezpečnostní síly OSN v Západní Nové Gunei
United Nations Security Force in West New Guinea
Západní Nová Guinea
West New Guinea
Inonéská okupace Západní Nové Guinee
Indonesian takeover of West New Guinea
1962-1964 UNYOM Pozorovatelská mise OSN v Jemenu
United Nations Yemen Observation Mission
Jemen
Yemen
Občanská válka v Jemenu
Yemen Civil War
1965-1966 DOMREP Mise představitele generálního tajemníka v Dominikánské republice
Mission of the Representative of the Secretary-General in the Dominican Republic
Dominikánská republika
Dominican Republic
Občanská válka
Operation Power Pack
1965-1966 UNIPOM Pozorovatelská mise OSN v Indii a Patistánu
United Nations India-Pakistan Observation Mission
Indie, Pákistán
India, Pakistan
Indicko-Pákistánská válka 1965
Indo-Pakistani War of 1965
1973-1979 UNEF II 2. pohotovostní síly OSN
Second United Nations Emergency Force
Egypt, Izrael
Egypt, Israel
Jomkippurská válka
Yom Kippur War
1988-1990 UNGOMAP Zprostředkovací mise OSN v Afghánistánu a Pákistánu
United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan
Afgánistán, Pákistán
Afghanistan, Pakistan
Sovětská invaze do Afgánistánu
Soviet invasion of Afghanistan
1988-1991 UNAVEM I Kontrolní mise OSN v Angole I
United Nations Angola Verification Mission I
Angola Andolská občanská válka
Angolan Civil War
1988-1991 UNIMOG Vojenská pozorovatelská mise OSN v Iráku a Iránu
United Nations Iran-Iraq Military Observer Group
Irán, Irák
Iran, Iraq
Iránsko-Irácká válka
Iran-Iraq War
1989-1990 UNTAG Přechodná podpůrná skupina OSN
United Nations Transition Assistance Group
Namíbie
Namibia
Namímbíjská válka za nezávislost
Namibian War of Independence
1989-1992 ONUCA Pozorovatelská mise OSN ve Střední Americe
United Nations Observer Group in Central America
Střední Amerika
Central America
Občanská válka v Nikaragui
Nicaraguan Civil War
1991-1992 UNAMIC Podpůrná mise OSN v Kambodži
United Nations Advance Mission in Cambodia
Kambodža
Cambodia
Vietnamská okupace Kambodži
Vietnamese Occupation of Cambodia
1991-1995 ONUSAL Pozorovatelská mise OSN v Salvádoru
United Nations Observer Mission in El Salvador
Salvádor
El Salvador
Občanská válka v Salvádoru
El Salvador Civil War
1991-1995 UNAVEM II Kontrolní mise OSN v Angole II
United Nations Angola Verification Mission II
Angola Angolská občanská válka
Angolan Civil War
1991-2003 UNIKOM Pozorovatelská mise OSN v Iráku a Kuvajtu
United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission
Irák, Kuwait
Iraq, Kuwait
Válka v Zálivu
Gulf War
1992-1993 UNTAC Dočasná správa OSN v Kambodži
United Nations Transitional Authority in Cambodia
Kambodža
Cambodia
Vietnamská okupace Kambodži
Vietnamese Occupation of Cambodia
1992-1993 UNOSOM I Operace OSN v Somálsku I
United Nations Operation in Somalia I
Somálsko
Somalia
Občanská válka v Somálsku
Somali Civil War
1992-1994 ONUMOZ Operace OSN v Mozambiku
United Nations Operation in Mozambique
Mozambik
Mozambique
Občanská válka v Mozambiku
Mozambican Civil War
1992-1995 UNPROFOR Ochrané síly OSN
United Nations Protection Force
Bývalá Jugoslávie
Former Yugoslavia
Války v Jugoslávii
Yugoslav wars
1993-1996 UNMIH Mise OSN na Haiti
United Nations Mission in Haiti
Haiti Státní převrat na Haiti 1991
1991 coup and military rule in Haiti
1993-1994 UNOMUR Pozorovatelská mise OSN v Ugandě a Rwandě
United Nations Observer Mission Uganda-Rwanda
Rwanda Občanská válka ve Rwandě
Rwandan Civil War
1993-1996 UNAMIR Mise OSN na pomoc Rwandě
United Nations Assistance Mission for Rwanda
Rwanda Občanská válka ve Rwandě
Rwandan Civil War
1993-1995 UNOSOM II Operace OSN v Somálsku II
United Nations Operation in Somalia II
Somálsko
Somalia
Občanská válka v Somálsku
Somali Civil War
1993-1997 UNOMIL Pozorovatelská mise OSN v Libérii
United Nations Observer Mission in Liberia
Libérie
Liberia
1. občanská válka v Libérii
First Liberian Civil War
1994 UNASOG Pozorovatelská mise OSN v pásmu Aouzou
United Nations Aouzou Strip Observer Group
Čad, Libye
Chad, Libya
Spor o pásmo Aouzou
Aouzou Strip dispute
1994-1996 UNCRO Operace OSN pro navrácení důvěry
United Nations Confidence Restoration Operation
Chorvatsko
Croatia
Chorvatská válka
Croatian War
1994-2000 UNMOT Pozorovatelská mise OSN v Tádžikistánu
United Nations Mission of Observers in Tajikistan
Tadžikistán
Tajikistan
Občanská válka v Tádžikistánu
Tajikistan Civil War
1995-1997 UNAVEM III Kontrolní mise OSN v Angole III
United Nations Angola Verification Mission III
Angola Angolská občanská válka
Angolan Civil War
1995-1999 UNPREDEP Preventivní rozmístění sil OSN
United Nations Preventive Deployment Force
Makedonie
Macedonia
Důsledek válek v Jugoslávii
Aftermath of the Yugoslav wars
1995-2002 UNMIBH Mise OSN v Bosně a Hercegovině United Nations
Mission in Bosnia and Herzegovina
Bosna a Hercegovina
Bosnia and Herzegovina
Bosenská válka
Bosnian War
1996-1997 UNSMIH Podpůrná mise OSN na Haiti
United Nations Support Mission in Haiti
Haiti Stabilizace nové vlády na Haiti
Stabilizing Haiti's new democracy
1996-1998 UNTAES Dočasná správa OSN Východní Slavonie, Baranje a Západního Sirmiumu
United Nations Transitional Authority in Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium
Chorvatsko
Croatia
Chorvatská válka
Croatian War
1996-2002 UNMOP Pozorovatelská mise OSN na Prevlace
United Nations Mission of Observers in Prevlaka
Poloostrov Prevlaka
Prevlaka Peninsula
Spor o polostrov Prevlaka
Prevlaka territorial dispute
1997 MINUGUA Kontrolní mise OSN v Guatemale
United Nations Verification Mission in Guatemala
Guatemala Občanská válka v Guatemale
Guatemalan Civil War
1997 UNTMIH Dočasná mise OSN na Haiti
United Nations Transition Mission in Haiti
Haiti Výcvik policie
Training of the Haitian National Police
1997-1999 MONUA Pozorovatelská mise OSN v Angole
United Nations Observer Mission in Angola
Angola Angolská občanská válka
Angolan Civil War
1997-2000 MIPONUH Policejní mise OSN na Haiti
United Nations Civilian Police Mission in Haiti
Haiti Výcvik policie
Training of the Haitian National Police
1998 UNPSG Podpůrná policejní mise OSN
United Nations Civilian Police Support Group
Chorvatsko
Croatia
Chorvatská válka
Croatian War
1998-1999 UNOMSIL Pozorovatelská mise OSN v Sierra Leone
United Nations Observer Mission in Sierra Leone
Sierra Leone Občanská válka v Sierra Leone
Sierra Leone civil war
1998-2000 MINURCA Operace OSN v Středoafrické republice
United Nations Mission in the Central African Republic
Středoafrická republika
Central African Republic
Nepokoje v Středoafrické republice
Central African Republic mutinies
1999 UNAMET Mise OSN ve Východním Timoru
United Nations Mission in East Timor
Východní Timor
East Timor
Indonéská invaze a okupace
Indonesian invasion and occupation
1999-2002 UNTAET Přechodná správa OSN ve Východním Timoru
The United Nations Transitional Administration in East Timor
Východní Timor
East Timor
Indonéská invaze a okupace
Indonesian invasion and occupation
1999-2005 UNAMSIL Operace OSN v Sierra Leone
United Nations Mission in Sierra Leone
Sierra Leone Občanská válka v Sierra Leone
Sierra Leone civil war
2000-2001 MICAH Mezinárodní mise Valného shromáždění OSN na podporu Haiti
United Nations General Assembly International Civilian Support Mission in Haiti
Haiti Výcvik policie
Training of the Haitian National Police
2000-2008 UNMEE Operace OSN v Etiopii a Eratrii
United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea
Eratrie, Etiopie
Eritrea, Ethiopia
Válka Eráthie a Etiopie
Eritrean-Ethiopian War
2002-2005 UNMISET Mise OSN na podporu Východního Timoru
United Nations Mission of Support in East Timor
Východní Timor
East Timor
Indonéská invaze a okupace
Indonesian invasion and occupation
2004-2007 ONUB Operace OSN v Burundi
United Nations Operation in Burundi
Burundi
Burundi
Občanská válka v Burumbi
Burundi Civil War
URL : https://www.valka.cz/UN-Organizace-spojenych-narodu-OSN-t77998#287488Verze : 0
Probíhající mise OSN / Current missions UN


Začátek
Start of O.
Zkratka
Abbreviation
Název operace
Name of Operation
Místo
Location
Konflikt
Conflict
1948 UNTSO Mise OSN pro dohled nad příměřím
United Nations Truce Supervision Organization
Střední Východ
Middle East
-
1949 UNMOGIP Skupina vojenských pozorovatelů OSN v Indii a Pákistánu
United Nations Military Observer Group in India and Pakistan
Indie, Pákistán
India, Pakistan
Indo-Pákistánská válka
Indo-Pakistani Wars
1964 UNFICYP Mírový sbor OSN na Kypru
United Nations Peacekeeping Force in Cyprus
Kypr / Cyprus Spor o Kypr
Cyprus dispute
1974 UNDOF Pozorovatelská mise OSN pro uvolňování napětí
United Nations Disengagement Observer Force
Golanské výšiny
Golan Heights
-
1978 UNIFIL Dočasná mise OSN v Libanonu
United Nations Interim Force in Lebanon
Libanon
Lebanon
Izraelsko-Libanonská válka 2006
Israeli invasion of Lebanon and 2006 Israel-Lebanon conflict
1991 MINURSO Mise OSN pro referendum v Západní Sahaře
United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara
Západní Sahara
Western Sahara
Marocká okupace Západní Sahary
Moroccan occupation of Western Sahara
1993 UNOMIG Pozorovací mice v Gruzii
United Nations Observer Mission in Georgia
Gruzie
Georgia
Abcházská válka
Abkhazian War
1999 MONUC Pozorovatelská mise OSN v Demokratické republice Kongo
United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo
Demokratická republika Kongo
Democratic Republic of Congo
2. Konžská válka
Second Congo War
1999 UNMIK Správní mise OSN v Kosovu
United Nations Interim Administration Mission in Kosovo
Kosovo Válka v Kosovu
Kosovo War
2003 UNMIL Mise OSN v Libérii
United Nations Mission in Liberia
Libérie
Liberia
2. občanská válka v Libérii
Second Liberian Civil War
2004 UNOCI Operace OSN v Pobřeží Slonoviny
United Nations Operation in Côte d'Ivoire
Pobřeží Slonoviny
Côte d'Ivoire
Občanská válka v Pobřeží Slonoviny
Civil war in Côte d'Ivoire
2004 MINUSTAH Stabilizační mise OSN na Haiti
United Nations Stabilization Mission in Haiti
Haiti Nepokoje na Haiti
Haiti rebellion
2005 UNMIS Mise OSN v Sudánu
United Nations Mission in the Sudan
Súdán
Sudan
2. Súdánská občanská válka
Second Sudanese Civil War
2006 UNMIT Integrovaná mise OSN v Timoru-Leste
United Nations Integrated Mission in Timor-Leste
Východní Timor
East Timor
Východo Timorská krize
East Timor crisis
2007 UNAMID Mise OSN/Africké unie v Dárkfúlu
United Nations
African Union Mission in Darfur
Súdán
Sudan
Konflikt v Dárkfúlu
Darfur Conflict
2007 MINURSCAT Mise OSN v Středoafrické republice a Čadu
United Nations Mission in the Central African Republic and Chad
Čad, Středoafrická republika
Chad, Central African Republic
Konflikt v Dárkfúlu, Válka v Čadu
Darfur Conflict, War in Chad
URL : https://www.valka.cz/UN-Organizace-spojenych-narodu-OSN-t77998#287489Verze : 0