Main Menu
User Menu

IPU - Meziparlamentní unie

Inter-Parliamentary Union

Český název :
Czech name :
Meziparlamentní unie
Anglický název :
English name :
Inter-Parliamentary Union
Francouzský název :
French name :
L'Union Interparlementaire
Mezinárodní zkratka :
International abbreviation :
IPU
Datum vzniku :
Establishment :
1889
Sídlo :
Seat of the organization:
Ženeva, Švýcarsko / Geneva, Switzerland
Počet členů :
Membership:
154
Typ organizace :
Type of organization :
politická / political
Instituce:
Institutions:

Členské státy:
Membership states:
Zakládající státy / Constituent states :
Velká Británie, Francie
United Kingdom, France
Poznámka:
Note:

Zdroje:
https://www.ipu.org/
https://en.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/IPU-Meziparlamentni-unie-t77993#287365Verze : 0