Main Menu
User Menu

Samostatná rota průzkumných tanků č. 51 [1939-1939]

51st Independent Reconnaissance Tank Company

Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych nr 51

     
Název:
Name:
Samostatná rota průzkumných tanků č. 51
Originální název:
Original Name:
Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych nr 51 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
07.09.1939
Následovník:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-26.08.1939 Armáda "Krakov"
26.08.1939-03.09.1939 Operační skupina "Bělsko"
03.09.1939-07.09.1939 Operační skupina "Boruta"
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-26.08.1939 Krakov/? /
26.08.1939-01.09.1939 Zabrzeg u Dziedzic/? /
02.09.1939-02.09.1939 Bulowice-Osvětim-Wadowice/? /
03.08.1939-03.08.1939 Skawina/? /
04.09.1939-04.09.1939 Wieliczka/? /
05.09.1939-06.09.1939 Bochnia/? /
06.09.1939-06.09.1939 Żabno/? /
07.09.1939-07.09.1939 Radomyśl Wielki/? /
Velitel:
Commander:
24.08.1939-07.09.1939 Poletyłło, Kazimierz (kapitan)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-DD.09.1939 1. četa samostatné roty průzkumných tanků č. 51
24.08.1939-DD.09.1939 2. četa samostatné roty průzkumných tanků č. 51
24.08.1939-DD.09.1939 Technicko-hospodářská četa samostatné roty průzkumných tanků č. 51
Poznámka:
Note:
1) Název roty dle mobilizační tabulky. V poválečných polských zdrojích označována jako 51 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych
Zdroje:
Sources:

Jońca, Andrzej, Szubański, Rajmund, Tarczyński, Jan: Wrzesień 1939-pojazdy Wojska Polskiego. Barwa i broń., WKŁ, Warszawa 1990
Nawrocki, Antoni, Jakubowski, Ryszard: 5 Batalion Pancerny, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 2003
Steblik, Władysław: Armia "Kraków" 1939, MON, Warszawa 1975
Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, Bellona, Warszawa 2004
URL : https://www.valka.cz/Samostatna-rota-pruzkumnych-tanku-c-51-1939-1939-t77726#424350Verze : 1
MOD

Výzbroj
Armament:
13 kusů tančíků TK-3


Sestava:
Velitel roty kapitán Kazimierz Poletyłło
1. četa podporučík v záloze Stefan Kossak (10.09.1939 - zraněn)
2. četa podporučík v záloze Julian Foltyn
Technicko-hospodářská četa poručík Jerzy Stanisław Smoleński
Výzbroj: 13 ks tančíků TK-3
Bojové akce a přesuny: 26.08.1939-01.09.1939 - Rota byla přesunuta do operačního prostoru Operační skupiny "Bielsko" a stála jako její záloha v obci Zabrzeg u Dziedzic.
01.09.1939 - 1. četa byla odeslána k podpoře odřadu "Wodzisław", ale vzhledem ke strženým mostům východně od Wisly se k němu nedostala. Hlídka (2 tančíky) vyslaná do obce Pawłowice uvízla u zavodněného příkopu.
01.09.1939 - 2. četa byla vyslána k ochraně ženistů provádějících ničení mostů a můstků. Při této činnosti překvapil německou hlídku ze stavu 5. tankové divize a palbou zničil jedno bojové vozidlo.
01.09.1939 - Večer se rota shromáždila v Zabrzegu bez 2. čety, která po boji ustoupila a s rotou navázala kontakt teprve 2. září ráno.
02.09.1939 - Ráno se rota přesunula do obce Bulowice. Odpoledne dorazila do Osvětimi a zajišťovala most na řece Sole pro přechod jednotek 6. pěší divize.
02.09.1939 - Večer, na základě neověřených informací, že Solu překročilo několik desítek německých tanků, ustoupila přes Grójec do Wadowic.
03.09.1939 - Po nočním přesunu se rota rozmístila v lese u obce Skawina a provedla opravy a údržbu techniky.
04.09.1939 - Rota se přesunula do města Wieliczka a zajišťovala velitelské stanoviště Operační skupiny "Boruta".
05.09.1939 - Po nočním přesunu zajišťovala přístupy k městečku Bochnia.
06.09.1939 - Tančíky roty svedly šarvátku s hlídkou německé 2. tankové divize, která chtěla do Bochni vtrhnout a donutily ji k ústupu.
06.09.1939 - K večeru se přesunula se štábem operační skupiny do obce Żabno.
07.09.1939 - Po nočním přesunu dorazily zbytky roty do prostoru působnosti motorizované 10. jezdecké brigády a byly zařazeny do její sestavy jako 3. četa Roty průzkumných tanků 101.
Další osudy: 07.09.1939-18.09.1939 - jako 3. četa Roty průzkumných tanků 101 se zůčastnila bojů této setniny. Zbytky čety se 19. září evakuovaly s jednotkami 10. jezdecké brigády do Maďarska.
07.09.1939-??.09.1939 - Velitel roty byl zařazen jako pomocník ubytovatele brigády a velitelský roj byl zařazen ke štábu brigády.
Ztráty: 01.09.1939 - Jeden ze dvou tančíků vyslaných na průzkum do obce Pawłowice se při překonávání vodního příkopu převrátil a jeho osádka utonula.
02.09.1939 - Rota měla 8 bojeschopných tančíků. Ostatní byly v opravě.
06.09.1939 - Při přesunu do obce Żabno byly z důvodu neopravitelných technických závad opuštěny 2 tančíky, z nichž byla demontována výzbroj.
07.09.1939 - V průběhu nočního přesunu byly odzbrojeny a opuštěny další 2 nepojízdné tančíky. Do sestavy 10. jezdecké brigády vstupovala se 4 tančíky (z toho 3 bojeschopné).
Literatura: Jońca, Andrzej, Szubański, Rajmund, Tarczyński, Jan: Wrzesień 1939-pojazdy Wojska Polskiego. Barwa i broń., WKŁ, Warszawa 1990
Nawrocki, Antoni, Jakubowski, Ryszard: 5 Batalion Pancerny, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 2003
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik oficerski 1939, Księgarnia Akademicka, Fundacja Centrum Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Steblik, Władysław: Armia "Kraków" 1939, MON, Warszawa 1975
Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, Bellona, Warszawa 2004
URL : https://www.valka.cz/Samostatna-rota-pruzkumnych-tanku-c-51-1939-1939-t77726#374848Verze : 0
MOD