Main Menu
User Menu

Pěší pluk 2 [1940-1944]

2nd Infantry Regiment / Peší pluk 2

     
Název:
Name:
Pěší pluk 2
Originální název:
Original Name:
Peší pluk 2
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1940
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 5
Datum zániku:
Disbanded:
30.08.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1940-22.06.1941 Velitelství divisní oblasti 1
22.06.1941-12.08.1941 1. divise
12.08.1941-18.05.1944 Velitelství divisní oblasti 1
18.05.1944-30.08.1944 1. pěší divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1940-22.06.1941 Trenčín, ? /
22.06.1941-12.08.1941 východoevropské válčiště
12.08.1941-30.08.1944 Trenčín, ? /

Velitel:
Commander:
01.03.1944-30.08.1944 Heidler, Karol (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1940-30.08.1944 Horská kanonová baterie 2
01.10.1940-30.08.1944 Náhradní prapor pěšího pluku 2
01.10.1940-30.08.1944 Pěší prapor I/2
01.10.1940-30.08.1944 Pěší prapor II/2
01.10.1940-30.08.1944 Rota kanónů proti útočné vozbě 2

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kliment, Charles K. - Nakládal, Břetislav: Slovenská armáda 1939-1945. Praha, Naše vojsko 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-2-1940-1944-t75051#528027Verze : 0
MOD

SLOVENSKÁ REPUBLIKA PEŠÍ PLUK 2
PĚŠÍ PLUK 2
Datum vzniku 01.10.1940
Předchůdce Pěší pluk 5
Datum zániku 08.1944
Následovník ---
Nadřízené velitelství 10.1940-06.1941 Velitelství divisní oblasti 1
06.1941-07.1941 1. divise
07.1941-06.1944 Velitelství divisní oblasti 1
06.1944-08.1944 1. divise
Dislokace 10.1940-06.1941 Trenčín
06.1941-07.1941 východoevropské válčiště
07.1941-06.1944 Trenčín
Velitelé pluku
Podřízené oddíly 10.1940-06.1941 Pěší prapor I/2
10.1940-06.1941 Pěší prapor II/2
10.1940-06.1941 Pěší prapor III/2
10.1940-06.1941 Náhradní prapor pěšího pluku 2
Podřízené setniny
Literatura Kliment, Charles K. – Nakládal, Břetislav: Slovenská armáda 1939-1945. Praha, Naše vojsko 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-2-1940-1944-t75051#276981Verze : 0
MOD