Main Menu
User Menu

Pluk útočné vozby [1940-1944]

Armoured Regiment / Pluk útočnej vozby

     
Název:
Name:
Pluk útočné vozby
Originální název:
Original Name:
Pluk útočnej vozby
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.02.1940
Předchůdce:
Predecessor:
Prapor útočné vozby
Datum zániku:
Disbanded:
30.08.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.02.1940-01.10.1940 Hlavní vojenské velitelství
01.10.1940-30.08.1944 Veliteľstvo pozemného vojska
Dislokace:
Deployed:
15.02.1940-30.08.1944 Turčiansky Svätý Martin, kasárny /

Velitel:
Commander:
15.02.1940-DD.06.1940 Čáni, Štefan (Major)
DD.06.1941-DD.08.1941 , ( )
DD.08.1941-15.12.1942 Čáni, Štefan (Podplukovník)
15.12.1942-DD.06.1943 Dobrotka, Jozef (Major)
DD.06.1943-DD.07.1943 , ( )
DD.07.1943-DD.06.1944 Dobrotka, Jozef (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.02.1940-30.08.1944 Náhradní prapor útočné vozby
15.02.1940-30.08.1944 Prapor kanónů proti útočné vozbě II
15.02.1940-30.08.1944 Prapor útočné vozby I
15.02.1940-30.08.1944 Štábní rota pluku útočné vozby
01.01.1941-30.08.1944 Motorisovaná rota pluku útočné vozby

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kliment, Charles K. - Nakládal, Břetislav: Slovenská armáda 1939-1945. Praha, Naše vojsko 2006., https://www.vhu.sk/data/files/371.pdf, https://www.vhu.sk/index.php?ID=1533
URL : https://www.valka.cz/Pluk-utocne-vozby-1940-1944-t74994#528748Verze : 1
MOD
K 15.02.1940 slúžilo v Pluku útočnej vozby 30 dôstojníkov, 24 rotmajstrov, 12 poddôstojníkov v ďalšej službe a 932 vojakov. Pluk mal pre potreby výcviku celkom 39 motockylov, 25 osobných a 40 nákladných automobilov. Z obrnenej techniky slúžili na účely výcviku dva obrnené automobily vz. 27, tri vz. 30, štyi tančíky vz. 33 a 26 ľahkých tankov. Okrem toho bolo pre výcvik vyčlenených 32 protitankových kanónov vz. 37M.Zdroj: Francev V.: Útočná vozba slovenské armády 1939-1944; Historie a vojenství 1997/02
Igor Baka: Vznik a výstavba slovenskej armády (marec 1939 - október 1940)
URL : https://www.valka.cz/Pluk-utocne-vozby-1940-1944-t74994#527906Verze : 0
MOD