Main Menu
User Menu

Velitelství zemského ženijního vojska v Bratislavě [1925-1936]

Land Engineer Command in Bratislava

     
Název:
Name:
Velitelství zemského ženijního vojska v Bratislavě
Originální název:
Original Name:
Velitelství zemského ženijního vojska v Bratislavě
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1925
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství zemského ženijního vojska pro Slovensko
Datum zániku:
Disbanded:
30.09.1936
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1922-15.09.1925 Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
Dislokace:
Deployed:
15.09.1925-30.09.1936 Bratislava, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
15.09.1925-16.12.1927 Bílek, Jan (generál V. hodnostní třídy)
16.12.1927-31.03.1928 Bílek, Jan (brigádní generál)
31.03.1928-04.05.1928 Berger, Otto (plukovník ženijního vojska)
04.05.1928-31.12.1931 Berger, Otto (brigádní generál)
31.12.1931-15.08.1932 Husárek, Karel (plukovník generálního štábu)
15.08.1932-13.07.1933 Štěpánek, Karel (plukovník ženijního vojska)
13.07.1933-29.11.1934 Štěpánek, Karel (brigádní generál)
29.11.1934-30.09.1936 Untermüller, Jaroslav (plukovník ženijního vojska)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1925-15.08.1934 Mostní prapor
15.09.1925-30.09.1936 Ženijní pluk 3
15.09.1925-30.09.1936 Ženijní pluk 4
15.08.1934-30.09.1936 Ženijní pluk 6
01.10.1935-30.09.1936 Ženijní prapor 12

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-zemskeho-zenijniho-vojska-v-Bratislave-1925-1936-t73908#389826Verze : 1
MOD