Main Menu
User Menu

Bílek, Jan

     
Příjmení:
Surname:
Bílek
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Bílek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
04.06.1866 Svitávka /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.03.1930 Brno /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Bilek-Jan-t60157#216932Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Bílek
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Bílek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1879-DD.07.1886 Městská reálka, Brno
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1886-DD.08.1889 Kadetní škola ženijního vojska, Wien
DD.09.1895-DD.07.1897 Vyšší ženijní kurs, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1889 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1891 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1899 setník rakousko-uherské branné moci
01.11.1909 major rakousko-uherské branné moci
01.05.1913 podplukovník rakousko-uherské branné moci
01.05.1915 plukovník rakousko-uherské branné moci
06.02.1919 plukovník generálního štábu
29.12.1922 generál V. hodnostní třídy
16.12.1927 brigádní generál
01.04.1928 brigádní generál ve výslužbě
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1922-29.12.1922 Velitel : Velitelství zemského ženijního vojska pro Slovensko
29.12.1922-15.09.1925 Velitel : Velitelství zemského ženijního vojska pro Slovensko
15.09.1925-16.12.1927 Velitel : Velitelství zemského ženijního vojska v Bratislavě
16.12.1927-31.03.1928 Velitel : Velitelství zemského ženijního vojska v Bratislavě

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1886-DD.08.1889 vojenské studium, Wien
DD.08.1889-DD.11.1891 velitel ženijní čety Ženijního pluku č. 1, Kraków
DD.11.1891-DD.11.1892 velitel poddůstojnické školy Ženijního pluku č. 1, Kraków
DD.11.1892-DD.06.1893 zatímní velitel ženijní roty Ženijního pluku č. 1, Kraków
DD.06.1893-DD.10.1894 velitel zákopnické čety Zákopnického praporu č. 6, Kreims
DD.10.1894-DD.09.1895 velitel zákopnické roty Zákopnického praporu č. 6, Kreims
DD.09.1895-DD.07.1897 vojenské studium, Wien
DD.07.1897-DD.10.1899 důstojník Ženijního ředitelství Trient
DD.10.1899-DD.11.1901 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 94, Terezín
DD.11.1901-DD.10.1905 technický referent velitelství XV. sboru, Sarajevo
DD.10.1905-DD.11.1908 profesor Vyššího ženijního kursu, Wien
DD.11.1908-DD.05.1912 zástupce ředitele Ženijního ředitelství, Kraków
DD.05.1912-DD.09.1913 přednosta technického oddělení štábu XIII. sboru, Zagreb
DD.09.1913-DD.03.1917 ředitel Ženijního ředitelství, Sarajevo
DD.03.1917-DD.06.1917 velitel ženijního vojska XXIII. sboru, italské válčiště
DD.06.1917-DD.01.1918 přednosta opevňovacího oddělení štábu Sočské armády, italské válčiště
DD.01.1918-DD.10.1918 ředitel Ženijního přístavního ředitelství Cattaro
DD.10.1918-DD.02.1919 mimo službu
DD.02.1919-DD.04.1920 přednosta stavebního oddělení Zemského vojenského velitelství na Moravě, Brno
DD.04.1920-DD.10.1920 mimo službu
DD.10.1920-DD.01.1922 přednosta technického oddělení Zemského vojenského velitelství pro Slovensko, Bratislava
DD.01.1922-DD.09.1925 Velitelství zemského ženijního vojska pro Slovensko, velitel
DD.09.1925-DD.03.1928 Velitelství zemského ženijního vojska v Bratislavě, velitel
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1905

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Bilek-Jan-t60157#381622Verze : 0
MOD