Main Menu
User Menu

Zemské vojenské velitelství v Praze [1938-1939]

Land Military Headquarters in Prague

     
Název:
Name:
Zemské vojenské velitelství v Praze
Originální název:
Original Name:
Zemské vojenské velitelství v Praze
Datum vzniku:
Raised/Formed:
22.10.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství I. armády
Datum zániku:
Disbanded:
31.07.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
22.10.1938-01.04.1939 Ministerstvo národní obrany
01.04.1939-31.07.1939 Ministerstvo národní obrany v likvidaci
Dislokace:
Deployed:
22.10.1938-31.07.1939 Praha, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
22.10.1938-31.07.1939 Vojcechovský, Sergej (armádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
22.10.1938-31.07.1939
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
14.10.1938-14.03.1939 I. sbor
20.10.1938-14.03.1939 Velitelství zemského letectva v Praze
22.10.1938-23.10.1938 1. rychlá divise, velitelství
22.10.1938-24.10.1938 4. rychlá divise, velitelství
22.10.1938-14.03.1939 II. sbor
22.10.1938-27.10.1938 Velitelství XII. hraničního pásma
22.10.1938-31.07.1939 Štáb zemského vojenského velitelství v Praze

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Vyšší velitelství, Zemské vojenské velitelství v Praze
URL : https://www.valka.cz/Zemske-vojenske-velitelstvi-v-Praze-1938-1939-t73360#594731Verze : 1
MOD