Main Menu
User Menu
Reklama

Horský prapor VIII [1921-1933]

8th Mountain Battalion

     
Název:
Name:
Horský prapor VIII
Originální název:
Original Name:
Horský prapor VIII
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1921
Předchůdce:
Predecessor:
II. prapor horského pěšího pluku 3
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1933
Nástupce:
Successor:
II. prapor horského pěšího pluku 3
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1921-15.09.1933 Horský pěší pluk 3
Dislokace:
Deployed:
01.01.1921-00.05.1926 Kežmarok, Hradní kasárny /
00.05.1926-15.09.1933 Poprad, Gerlašské kasárny /

Velitel:
Commander:
01.01.1921-00.10.1921 Dašek, Karel (major pěchoty)
00.10.1921-00.12.1921 Hampl, Gustav (major pěchoty)
00.12.1921-00.12.1923 Hampl, Gustav (podplukovník pěchoty)
00.12.1923-00.01.1926 Němeček, Mikuláš (podplukovník pěchoty)
00.01.1926-00.04.1927 Michálek, Václav (major pěchoty)
00.04.1927-00.02.1928 Šádek, Josef (štábní kapitán pěchoty)
00.02.1928-04.05.1928 Slunský, Josef (podplukovník generálního štábu)
04.05.1928-00.02.1929 Slunský Josef (plukovník generálního štábu)
00.02.1929-00.12.1929 Vychodil, Ladislav (plukovník pěchoty)
00.12.1929-00.08.1932 Rödl, Eduard (plukovník pěchoty)
00.08.1932-15.09.1933 Flibor, Rudolf (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1921-15.09.1933 1. rota horského praporu VIII
01.01.1921-15.09.1933 2. rota horského praporu VIII
01.01.1921-15.09.1933 3. rota horského praporu VIII
01.01.1921-15.09.1933 4. rota /kulometná/ horského praporu VIII
01.01.1921-15.09.1933 Náhradní rota horského praporu VIII
01.01.1921-15.09.1933 Technická rota horského praporu VIII

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Horský pěší pluk 3
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Horsky-prapor-VIII-1921-1933-t72925#499004Verze : 2
MOD
Reklama