Main Menu
User Menu

Slunský, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Slunský
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Slunský
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.10.1877 Hlohovec (Bischofswarth)
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
31.07.1934 Bratislava /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob

www.denik.cz
URL : https://www.valka.cz/Slunsky-Josef-t110491#389268Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Slunský
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Slunský
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1889-DD.07.1897 Státní gymnasium, Hollabrunn
DD.10.1897-DD.01.1900 Státní universita, právnická fakulta, Wien
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1900-DD.05.1901 Škola jednoročních dobrovolníků, Praha
DD.10.1904-DD.07.1905 Kurs pro důstojníky zeměbrany, Wien
DD.10.1906-DD.10.1908 Válečná škola, Wien
DD.10.1929-DD.10.1930 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.01.1902 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1902 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1909 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 setník rakousko-uherské branné moci
28.11.1918 kapitán generálního štábu
01.07.1919 major generálního štábu
30.12.1922 podplukovník generálního štábu
04.05.1928 plukovník generálního štábu
31.03.1931 brigádní generál
01.05.1933 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.04.1920-DD.10.1924 Náčelník štábu : 1. horská brigáda
00.02.1924-00.12.1927 Velitel : Horský prapor VII
DD.09.1927-04.05.1928 Velitel : Kasárny Pod Gerlachom
00.02.1928-04.05.1928 Velitel : Horský prapor VIII
00.09.1927-04.05.1928 Velitel : Horský pěší pluk 3
04.05.1928-00.09.1928 Velitel : Horský pěší pluk 3
04.05.1928-DD.09.1928 Velitel : Kasárny Pod Gerlachom
04.05.1928-00.02.1929 Velitel : Horský prapor VIII
00.01.1929-00.11.1929 Velitel : Horský pěší pluk 3
DD.01.1929-DD.11.1929 Velitel : Kasárny Pod Gerlachom
01.09.1930-31.03.1931 Velitel : 12. pěší brigáda
31.03.1931-20.10.1931 Velitel : 12. pěší brigáda
DD.10.1931-DD.04.1933 Velitel : 19. pěší brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1900-DD.11.1900 jednoroční dobrovolník Zeměbraneckého pěšího pluku č. 8, Praha
DD.11.1900-DD.05.1901 vojenské studium, Praha
DD.05.1901-DD.10.1904 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 8, Praha
DD.10.1904-DD.07.1905 vojenské studium, Wien
DD.07.1905-DD.10.1906 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 8, Praha
DD.10.1906-DD.10.1908 vojenské studium, Wien
DD.10.1908-DD.05.1909 praporní pobočník Zeměbraneckého pěšího pluku č. 25, Kroměříž
DD.05.1909-DD.05.1913 důstojník velitelství Zeměbranecké pěší brigády č. 51, Vysoké Mýto
DD.05.1913-DD.07.1914 důstojník štábu Zeměbranecké pěší divise č. 21, Praha
DD.07.1914-DD.08.1916 pobočník velitele Zeměbranecké pěší brigády č. 42, balkánské a východoevropské válčiště
DD.08.1916-DD.04.1917 důstojník štábu I. sboru, východoevropské válčiště
DD.04.1917-DD.10.1918 pobočník velitele Střelecké brigády č. 92, východoevropské a italské válčiště
DD.10.1918-DD.11.1918 mimo službu
DD.11.1918-DD.01.1919 přednosta oddělení štábu Velitelství vojsk operujících na Slovensku, slovenské válčiště
DD.01.1919-DD.04.1919 přednosta oddělení štábu Vrchního velitelství vojsk na Slovensku, slovenské válčiště
DD.04.1919-DD.01.1920 pobočník velitele Pěší brigády č. 8, slovenské válčiště a Prešov
DD.01.1920-DD.06.1920 pobočník velitele Pěší brigády 22, Prešov
DD.06.1920-DD.02.1924 náčelník štábu Horské brigády 2, Spišská Nová Ves
DD.02.1924-DD.09.1927 velitel Horského praporu 7, Poprad
DD.09.1927-DD.10.1929 zatímní velitel Horského pěšího pluku 3, Poprad
DD.10.1929-DD.10.1930 vojenské studium, Praha
DD.10.1930-DD.10.1931 velitel Pěší brigády 12, Znojmo
DD.10.1931-DD.04.1933 velitel Pěší brigády 19, Lučenec
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1915

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1916

Železný kříž 2. třídy 1914
Iron Cross 2nd Class 1914
Eisernes Kreuz II. Klasse 1914
-

DD.MM.1916

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1917

Vojenská záslužná medaile stříbrná
Silver Military Merit Medal
Silberne Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1930

Řád rumunské koruny 3. třída
Order of Crown of Romania 3rd Class
Ordinul Coroana României Comandor
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Slunsky-Josef-t110491#389269Verze : 0
MOD