Main Menu
User Menu

Horský prapor I [1921-1935]

1st Mountain Battalion

     
Název:
Name:
Horský prapor I
Originální název:
Original Name:
Horský prapor I
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1921
Předchůdce:
Predecessor:
I. prapor horského pěšího pluku 1
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1933
Nástupce:
Successor:
I. prapor horského pěšího pluku 1
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1921-15.09.1933 Horský pěší pluk 1
Dislokace:
Deployed:
01.01.1921-00.05.1922 Lúčky, ? /
00.05.1922-15.09.1933 Turčianský Svätý Martin, kasárny Ďurka Langsfelda /

Velitel:
Commander:
01.01.1921-00.11.1921 Sloup, Prokop (kapitán pěchoty)
00.11.1921-00.03.1924 Franzel, Lev (plukovník pěchoty)
00.03.1924-00.11.1925 Krištof, Emil (podplukovník pěchoty)
00.11.1925-00.02.1927 Palacký, Josef (podplukovník pěchoty)
00.02.1927-00.04.1928 Balcar, Jaroslav (podplukovník generálního štábu)
00.04.1928-00.10.1930 Hajda, Čeněk (podplukovník pěchoty)
00.10.1930-00.10.1932 Hrstka, Augustin (major pěchoty)
00.10.1932-15.09.1933 Hranáč, Josef (podplukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1920-15.09.1933 1. rota horského praporu I
01.01.1920-15.09.1933 2. rota horského praporu I
01.01.1920-15.09.1933 3. rota horského praporu I
01.01.1920-15.09.1933 4. rota /kulometná/ horského praporu I
01.01.1920-15.09.1933 Náhradní rota horského praporu I
01.01.1920-15.09.1933 Technická rota horského praporu I

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Horský pěší pluk 1
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Horsky-prapor-I-1921-1935-t72918#498630Verze : 1
MOD