Main Menu
User Menu

Partizánska brigáda Jánošík

Partizánska brigáda Jánošík


Vznik: 10. 09. 1944 - na základe rozkazu UŠPH (Ukrajinský štáb partizánskeho hnutia)


Nadriadený stupeň:
Hlavný štáb partizánskych oddielov na Slovensku (HŠPO),


Zloženie:
Štáb - Brezno-Bujakove
1. oddiel - (veliteľ Katrušin)
2. oddiel - (veliteľ npor. Rjabikyn)
3. oddiel - (veliteľ Vozňuk)
4. oddiel - (veliteľ Ján Murín)
...


Veliteľ: poručík Ernest Bielik


Jadro tvorila 8 -členná partizánska skupina vysadená nad Slovenskom 06. 08. 1944 - Latiborská hoľa. Koncom augusta 1944 - oddiel má vyše 300 členov. Posilňovala II. a V. takticku skupinu. Operačný priestor február 1945 Šumiac-Heľpa-Liptovská Teplička-Balúch.Zdroje :
VHÚ Praha, VHÚ Bratislava - Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, Avis Praha - máj 2005
https://www.muzeumsnp.sk/osobnost/part_sk.htm
URL CZ: https://www.valka.cz/Partizanska-brigada-Janosik-t72283#255311Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Partizanska-brigada-Janosik-t72283#255311Version : 0
Jánošík6.8.1944


Na Latiborskou hoľu u obce Prašivá byla ze SSSR vysazena skupina JÁNOŠÍK na podporu partyzánského hnutí v oblasti středního Slovenska. V 8 členné skupině byli čtyři Čechoslováci, absolventi partyzánské školy ve Svjatošinu – velitel, pekař Ernest Bielik (18.6.1917 - 15.6.1995), zástupce velitele, obchodník Jozef Mičudík (27.8.1921) a velitelé rot, dělník Ján Murín (25.10.1919) a rolník Ján Katruščin (25.3.1919). Náčelníka štábu, lékaře a dva radisty dodal UŠPH z příslušníků Rudé armády. Doskokovou plochu zajistila a vytyčila skupina Štefánik. Po vysazení měla za úkol organizovat partyzánské hnutí v oblasti Nízkých Tater. Přicházela do příznivého vojensko - politického prostředí a setkávala se s podporou i vstřícností, což se projevilo v početním růstu skupiny, jejíž stav v průběhu tří týdnů vzrostl na 400 mužů, organizovaných ve 3 partyzánských rotách a průzkumné četě. Sehrála významnou roli při vzniku SNP obsazením Ružomberoku (27.8.1944), Liptovského Mikuláše (28.8.1944), Brezna nad Hronom a Banské Bystrice (30.8.1944). Po těchto událostech se rozrostla na partyzánskou brigádu, která měla 6 oddílů a 1300 mužů. Vedle bojové činnosti plnila některé speciální úkoly Hlavního štábu partyzánských oddílů na Slovensku (HŠPO). Patřilo k nim např. zřízení partyzánského výcvikového střediska v osadě Bujakovo, kde byli též soustředěni a cvičeni partyzáni, předurčení k průniku do českých zemí. Brigáda Jánošík zasáhla též významně do povstaleckých bojů na Horehroní, západně a jižně Zvolena v říjnu 1944. Po pádu Banské Bystrice ustoupila do masivu Nízkých Tater (Velký Bok), odkud podnikala diverzní akce na okolních komunikacích. Začátkem února 1945 se na Horehroní (Šumiac - Bacúch - Helpa - Liptovská Teplička) spojila s rumunskými a sovětskými vojsky. Po soustředění v Pohorelé byla rozformována. Patřila k úspěšným jednotkám. Na jejím bojovém kontě zůstalo 2700 zabitých nepřátelských vojáků, 11 zničených železničních transportů, 61 automobilů, 2 železniční mosty, 2 silniční mosty, 1 tunel, včetně množství ukořistěných zbraní, munice a válečného materiálu.[/u]
URL CZ: https://www.valka.cz/Partizanska-brigada-Janosik-t72283#179846Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Partizanska-brigada-Janosik-t72283#179846Version : 0
Foto organizátorskej skupiny Partizánskej brigády Jánošík.


zdroj: www.binderovci.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Partizanska-brigada-Janosik-t72283#414324Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Partizanska-brigada-Janosik-t72283#414324Version : 0