Main Menu
User Menu

Hlavný štáb partizánskych oddielov na Slovensku

Hlavný štáb partizánskych oddielov na Slovensku (HŠPO)


Vznik:Nadriadený stupeň:
Zloženie:
...
...
...


Veliteľ: menovaním SNR zo dňa 7. 9. 1944 - Karol Šmidke


Štáb slúžil ako orgán Slovenskej národnej rady (SNR) pre velenie partizánskému hnutiu a súčinnosť s 1. Československou armádou na Slovensku. 1. zástupca bol podplukovník Branislav Manica (do 30. 9. 1944) a po ňom plukovník Alexej Nikitič Asmolov. 2. zástupca JUDr. Vladimír Daxner.


Zdroje :
VHÚ Praha, VHÚ Bratislava - Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, Avis Praha - máj 2005
https://www.muzeumsnp.sk/osobnost/part_sk.htm
URL CZ: https://www.valka.cz/Hlavny-stab-partizanskych-oddielov-na-Slovensku-t72288#255341Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Hlavny-stab-partizanskych-oddielov-na-Slovensku-t72288#255341Version : 0
Z rozhodnutí SNR a se souhlasem ÚŠPH fungoval od 18. září 1944 Hlavní štáb partyzánských oddílů na Slovensku jako ústřední koordinační a řídící orgán partyzánského hnutí na Slovensku. Náčelníkem štábu byl jmenován Karol Šmidke, který měl k dispozici dva zástupce, podplukovníka Manicu a majora Daxnera. Štáb byl umístěn v Banské Bystrici, odkud se 26. října přestěhoval do prostoru Nízkých Tater. K 29. říjnu 1944 byla jeho působnost rozšířena na celé československé území, a proto byl přejmenován na Hlavní štáb partyzánského hnutí v Československu, v jehož čele stál plukovník Alexej Nikitič Asmolov.Zdroj:
JABLONICKÝ, Jozef – KROPILÁK, Miroslav: Slovník Slovenského národného povstania, Epocha, Bratislava 1970, s. 89.
URL CZ: https://www.valka.cz/Hlavny-stab-partizanskych-oddielov-na-Slovensku-t72288#255349Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Hlavny-stab-partizanskych-oddielov-na-Slovensku-t72288#255349Version : 0
MOD