Železný kříž 1813

Eisernes Kreuz 1813 / Iron Cross 1813
     
Název:
Name:
Železný kříž 1813 Iron Cross 1813
Název v originále:
Original Name:
Eisernes Kreuz 1813
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.03.1813
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Železný kříž II. třídy
Železný kříž I. třídy
Velkokříž Železného kříže
Iron Cross 2nd Class
Iron Cross 1st Class
Grand Cross of the Iron Cross
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vyznamenání a bojové odznaky třetí říše 1.
Svetozár Pavlík
Vydavatelství Kozák-Press 2007
ISBN 978-80-969292-6-9


Nacistické reálie
E.W.W. Fowler
Nakladatelství: Ottovo nakladatelství
ISBN: 80-7181-173-4


Německé insignie
kolektiv autorů
Nakladatelství: Cesty
ISBN:80-7181-845-3
URL : https://www.valka.cz/Zelezny-kriz-1813-t71229#352511 Verze : 1
     
Název:
Name:
Železný kříž 1813 - velkokříž Iron Cross 1813 - Grandcross
Název v originále:
Original Name:
Eisernes Kreuz 1813
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.03.1813
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vyznamenání a bojové odznaky třetí říše 1.
Svetozár Pavlík
Vydavatelství Kozák-Press 2007
ISBN 978-80-969292-6-9


Nacistické reálie
E.W.W. Fowler
Nakladatelství: Ottovo nakladatelství
ISBN: 80-7181-173-4


Německé insignie
kolektiv autorů
Nakladatelství: Cesty
ISBN:80-7181-845-3
URL : https://www.valka.cz/Zelezny-kriz-1813-t71229#638062 Verze : 0
     
Název:
Name:
Železný kříž 1813 - 1. třída Iron Cross 1813 - 1st Class
Název v originále:
Original Name:
Eisernes Kreuz 1813
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.03.1813
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vyznamenání a bojové odznaky třetí říše 1.
Svetozár Pavlík
Vydavatelství Kozák-Press 2007
ISBN 978-80-969292-6-9


Nacistické reálie
E.W.W. Fowler
Nakladatelství: Ottovo nakladatelství
ISBN: 80-7181-173-4


Německé insignie
kolektiv autorů
Nakladatelství: Cesty
ISBN:80-7181-845-3
URL : https://www.valka.cz/Zelezny-kriz-1813-t71229#638063 Verze : 0
     
Název:
Name:
Železný kříž 1813 - 2. třída Iron Cross 1813 - 2nd Class
Název v originále:
Original Name:
Eisernes Kreuz 1813
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.03.1813
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vyznamenání a bojové odznaky třetí říše 1.
Svetozár Pavlík
Vydavatelství Kozák-Press 2007
ISBN 978-80-969292-6-9


Nacistické reálie
E.W.W. Fowler
Nakladatelství: Ottovo nakladatelství
ISBN: 80-7181-173-4


Německé insignie
kolektiv autorů
Nakladatelství: Cesty
ISBN:80-7181-845-3
URL : https://www.valka.cz/Zelezny-kriz-1813-t71229#638064 Verze : 0
Železný kříž 1813
(Eisernes Kreuz 1813)Kříž byl založen 10. března 1813 pruským králem Fridrichem Vilémem III. a byl určen vojákům kteří vyniknou v boji, bez rozdílu hodnosti a věku.
Železný kříž 1813 byl udělován ve dvou třídách a ve formě velkokříže, jednou byl také udělen Železný kříž na zlaté hvězdě.

     
Železný kříž 1813 (Eisernes Kreuz 1813) - třídy
Železný kříž II. třídy (Eisernes Kreuz II. Klasse)
Železný kříž I. třídy (Eisernes Kreuz I. Klasse)
Velkokříž Železného kříže (Großkreuz des Eisernen Kreuzes)
Železný kříž na zlaté hvězdě (Blücherstern)

Historie vzniku, vývoj, varianty a třídy Železného kříže jsou uvedeny v tématu :Železný kříž (Eisernes Kreuz)


Zdroje:
Vyznamenání a bojové odznaky třetí říše 1.
Svetozár Pavlík
Vydavatelství Kozák-Press 2007
ISBN 978-80-969292-6-9


Nacistické reálie
E.W.W. Fowler
Nakladatelství: Ottovo nakladatelství
ISBN: 80-7181-173-4


Německé insignie
kolektiv autorů
Nakladatelství: Cesty
ISBN:80-7181-845-3


www.diggerhistory.info/pages-medals/nazi.htm.
www.ritterkreuztraeger-1939-45.de/Auszeichnun....
www.militaria-lexikon.de/index.html
www.lexikon-der-wehrmacht.de/Orden/ekrk.html.
URL : https://www.valka.cz/Zelezny-kriz-1813-t71229#250803 Verze : 0
Železný kříž
(Eisernes Kreuz)

Zřejmě nejznámější německé válečné vyznamenání - symbol hrdinného boje německého vojáka proti nepříteli, prošlo během své téměř dvousetleté historie mnoha změnami a dnes rozlišujeme mnoho jeho variant a tříd. Železný kříž byl udělován pouze v době válečného stavu. Kromě Napoleonských válek to bylo v prusko-francouzské válce, během první a druhé světové války. Železný kříž byl vždy pojmenován dle roku založení a jeho udělování. Na aversu každého kříže - jeho spodním rameni, je vyznačen rok prvního udělení.
     
Železný kříž 1813 (Eisernes Kreuz 1813)
Železný kříž 1870 (Eisernes Kreuz 1870)
Železný kříž 1914 (Eisernes Kreuz 1914)
Železný kříž 1939 (Eisernes Kreuz 1939)

Železný kříž byl zřízen pruským králem Fridrichem Vilémem III. během Napoleonských válek ve Vratislavi 10. března 1813. Pruský panovník tím hodlal podpořit nadšení, které vypuklo ve společnosti během konfliktu s Francii a rozhodl zřídit nové vyznamenání, jež by zastoupilo současné elitární královské řády, dostupné pouze šlechtě. Tehdejší duch osvobozovacích válek se odráží i v udělování nového řádu. Byl totiž určen opravdu všem, ať prostý vojín či důstojník, Železný kříž mohl získat bez ohledu na hodnost každý. Od svého založení se tak Železný kříž stal důležitou součástí dějin Pruska a později Německa, jeho stylizovaná podoba se používá jako symbol německých ozbrojených sil dodnes.
Železný kříž má tvar černého tlapatého kříže se stříbrnou obrubou a s rameny rozšiřujícími se na koncích. Navržen byl známým německým neoklasicistním architektem K. F. Schinkelem, jenž se vzoroval na znaku kříže používaného Řádem německých rytířů ve XIV. století, pouze byly změněny jeho proporce tak, aby ramena kříže tvořila čtvercovou základnu.
Na rozdíl od jiných vyznamenání měl kříž jednoduchý tvar bez zbytečných příkras a byl vyráběn z relativně laciných materiálů. Původní verze byly odlévány ze železa, později z hliníku a zinku.


Rok 1813 - založení Železného kříže


Železný kříž 1813 (Eisernes Kreuz 1813)
Kříž byl založen 10. března 1813 pruským králem Fridrichem Vilémem III. a byl určen vojákům, kteří vyniknou v boji, bez rozdílu hodnosti a věku. Prusko tehdy vyrobilo kolem devíti tisíc železných křížů, jež vystačily na dekorování zhruba každého dvacátého účastníka bojů. Z úsporných důvodů byl zaveden způsob udržení stálého počtu vyznamenání a ti, kteří se vyznamenali obzvláštní chrabrostí, museli na kříž čekat, až některý z jeho nositelů zemře. Předpis byl zmírněn až ve třicátých letech XIX. století a poslední kříže byly uděleny v roce 1839 - čtvrt věku po ukončení Napoleonských válek. Avers kříže byl bez symbolu, na reversu kříže byly umístěny dubové ratolesti ve tvaru kříže a písmena "FW" (Friedrich Wilhelm"). Na spodním rameni byl umístěn letopočet založení 1813 a na horním rameni pruská královská koruna. Železný kříž 1813 byl udělován ve dvou třídách a ve formě velkokříže.

     
Železný kříž 1813 (Eisernes Kreuz 1813) - třídy
Železný kříž II. třídy (Eisernes Kreuz II. Klasse)
Železný kříž I. třídy (Eisernes Kreuz I. Klasse)
Velkokříž Železného kříže (Großkreuz des Eisernen Kreuzes)

Vzniklo ještě zvláštní zhotovení Železného kříže na zlaté hvězdě, nazývaný Blücherstern. Byl pojmenován podle jednoho z největších německých vojevůdců, polního maršála Gebharda Leberechta von Blüchera, jemuž byl v roce 1815 udělen.


Rok 1870 - první obnovení Železného kříže


Železný kříž 1870 (Eisernes Kreuz 1870)
Vyznamenání bylo obnoveno pruským králem a německým císařem Vilémem I. - ten potvrdil jeho udělování 19. července 1870, během Prusko-Francouzské války. Změny vzhledu nebyly velké, pouze na aversu kříže bylo umístěno do středu písmeno "W" (Wilhelm), na horním rameni pruská královská koruna a na spodním rameni letopočet obnovení - 1870. Na reversu kříže byly umístěny dubové ratolesti ve tvaru kříže a písmena "FW" (Friedrich Wilhelm"). Na spodním rameni byl umístěn letopočet založení 1813 a na horním rameni pruská královská koruna. Železný kříž 1870 byl opět udělován ve dvou třídách a ve formě velkokříže.

     
Železný kříž 1870 (Eisernes Kreuz 1870) - třídy
Železný kříž II. třídy (Eisernes Kreuz II. Klasse)
Železný kříž I. třídy (Eisernes Kreuz I. Klasse)
Velkokříž Železného kříže (Großkreuz des Eisernen Kreuzes)

Dne 18 srpna 1895, čtvrt věku po reaktivaci vyznamenání, byl německým císařem a pruským králem Vilémem II. vydán speciální dekret o udělování Železného kříže při příležitosti 25. výročí vítězství ve válce s Francii. Kříž měl o něco menší rozměry a na stužce kříže byla upevněna "jubilejní" dubová ratolest, vytvořená ze tří dubových listů s číslicí "25" .


Rok 1914 - druhé obnovení Železného kříže


Železný kříž 1914 (Eisernes Kreuz 1914)
Dne 5. srpna 1914, krátce po začátku první světové války, opět obnovil Železný kříž císař Vilém II.. Z přibližně třinácti milionů účastníků války dostal některou z variant Železného kříže zhruba každý třetí. Avers kříže zdobila na horním rameni pruská královská koruna, ve středu kříže písmeno "W" (Wilhelm) a na spodním rameni letopočet obnovení - 1914. Na reversu kříže byly umístěny dubové ratolesti ve tvaru kříže a písmena "FW" ("Friedrich Wilhelm"). Na spodním rameni byl umístěn letopočet 1813 a na horním rameni pruská královská koruna. V první světové válce byl nadto Železný kříž poprvé použit i jako německý výsostný znak a k tomuto účelu zjednodušen. Železný kříž 1914 byl udělován ve dvou třídách a ve formě velkokříže.

     
Železný kříž 1914 (Eisernes Kreuz 1914) - třídy
Železný kříž II. třídy (Eisernes Kreuz II. Klasse)
Železný kříž I. třídy (Eisernes Kreuz I. Klasse)
Velkokříž Železného kříže (Großkreuz des Eisernen Kreuzes)

V období první světové války došlo ke druhému udělení Železného kříže na zlaté hvězdě, nositelem tohoto vyznamenání byl Paul von Hindenburg, jež ho obdržel v roce 1918. Toto vyznamenání bylo dle svého nositele (stejně jako v případě von Blüchera) nazýváno Hindenburgstern.


Rok 1939 - třetí obnovení Železného kříže


Železný kříž 1939 (Eisernes Kreuz 1939 )
Na základě významné německé vojenské tradice byl Železný kříž jako nejcennější armádní vyznamenání obnoven i Adolfem Hitlerem dne 1. 9. 1939. Vzhled kříže byl opět změněn, Hitler se sice v rozporu s tradicí zřekl svých iniciál na reversu kříže, na aversu kříže byl však ve středu umístěn mírně vyvýšený hákový kříž a na spodním rameni letopočet obnovení - 1939. Revers byl zpracován stejně jako přední strana, pouze ve středu chybí hákový kříž a na spodním rameni byl umístěn letopočet založení Železného kříže - 1813.
Oproti dřívějšímu rozdělení vyznamenání do dvou tříd a velkokříže, byl Železný kříž 1939 doplněn o Rytířský kříž (mezi německými vojáky zvány - "Blechkrawatte " ) v pěti třídách, který byl zařazen svým stupněm mezi Železný kříž I. třídy a Velkokříž. Tento Velkokříž (1939) byl založen 19.7.1940 a jediným vyznamenaným byl Reichsmarschall Hermann Göring. Třída Železného kříže na zlaté hvězdě již obnovena nebyla. Železný kříž 1939 byl tedy udělován v osmi třídách.

     
Železný kříž 1939 (Eisernes Kreuz 1939) - třídy
Železný kříž II. třídy (Eisernes Kreuz II. Klasse)
Železný kříž I. třídy (Eisernes Kreuz I. Klasse)
Rytířský kříž Železného kříže
(Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes)
Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolesti
(Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub)
Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolesti a s meči
(Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub und Schwertern)
Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolesti, s meči a brilianty
(Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub, Schwertern und Brillianten)
Rytířský kříž Železného kříže se zlatou dubovou ratolesti, s meči a brilianty
(Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Goldenem Eichenlaub, Schwertern und Brillianten)
Velkokříž Železného kříže (Großkreuz des Eisernen Kreuzes)Podrobné seznamy držitelů Rytířského kříže, Železného kříže a jeho vyšších stupňů dle druhu zbraní jsou popsány v následujících tématech:


- Rytířský kříž Železného kříže a jeho vyšší stupně - Heer
- Rytířský kříž Železného kříže a jeho vyšší stupně - SS
- Rytířský kříž Železného kříže a jeho vyšší stupně - Luftwaffe
- Rytířský kříž Železného kříže a jeho vyšší stupně - Kriegsmarine
- Seznam všech držitelů Rytířského kříže Železného kříže s dubovou ratolesti, s meči a brilianty
- Seznam zahraničních držitelů Rytířského kříže Železného křížeSpona 1939 k Železnému kříži 1914 II.třídy a Spona 1939 k Železnému kříži 1914 I.třídy byla založená Adolfem Hitlerem dne 1. 9. 1939. Vyznamenaní vojáci z první světové války, kteří získali Železný kříž 1914 II. nebo I. třídy a následně se zúčastnili bojů ve druhé světové válce, během nichž splnili kritéria pro udělení Železného kříže 1939 II. nebo I. třídy, získali ke kříži z roku 1914 Sponu 1939 k Železnému kříži 1914 II. třídy, případně Sponu 1939 k Železnému kříži 1914 I. třídy. Spona symbolizovala opětovné udělení vysokého vyznamenání Železného kříže německému vojákovi.


Jako zajímavost lze uvést jediné "použití" Železného kříže protivníkem německé armády během druhé světové války. Stalo se tak během Varšavského povstání v roce 1944, kdy byly Železné kříže používány povstalci k výrobě vlastního vyznamenání - Kříž Varšavského povstání " Za zabití důstojníka SS v boji"


Rok 1945 - konec Železného kříže (?)


Železný kříž 1957 (Eisernes Kreuz 1957)
Po květnu 1945 se Železný kříž neuděluje a byl odstraněn ze seznamu současných oficiálních vojenských vyznamenání Německa. Nařízením spolkového prezidenta z 1. října 1956 se jeho stylizované podoby staly výsostným znakem na bojových vozidlech, letounech a lodích německé armády.
Dle ústavy Německé Spolkové Republiky ze dne 26 července 1957 je dovoleno nošení Železného kříže v nové podobě (na 711 nositelů železného kříže uděleného za Třetí říše sloužilo později v západoněmeckém Bundeswehru, z nich 114 dosáhlo generálskou hodnost). Na aversu "modifikovaného" vyznamenání je umístěna místo svastiky stylizovaná dubová ratolest s datem 1939 na spodním rameni kříže. Na reversu je na spodním rameni umístěn letopočet založení Železného kříže - 1813.


Na rozdíl od svých spojenců v NATO neuděluje Německo svým vojákům žádné vyznamenání za statečnost v boji. Po účastí Bundeswehru v misích NATO a ONZ byla u německé veřejnosti, ale i na půdě Bundestagu znovu otevřena otázka opětovného zavedení Železného kříže - shodou okolností přesně 195 let poté, co slavnostně oznámil pruský král Fridrich Vilém III. úmysl zavést nový řád. Stoupenci obnovení vyznamenání nepovažují Železný kříž za "historicky zatížený". Připomínají jeho dlouhou historii a zvláštní historickou hodnotu řádu pro Němce. Zdůrazňují, že jsou právem zakázány symboly, jež byly využívány výlučně v době nacismu, Železný kříž k nim však podle nich nepatří. Protivníci opětovného zavedení argumentují jeho asociací s pruským militarismem, profanací Železného kříže nacisty a jeho přílišnou zatížeností zločiny nacionálního socialismu...


O nový řád za odvahu a chrabrost však účastníci mírových zahraničních misí Bundeswehru ochuzeni zřejmě nebudou. Železný kříž to ovšem v brzké době téměř s jistotou nebude. Za "mimořádně odvážné činy" by měli vojáci do budoucna dostávat připravovaný Řád za statečnost.

Zdroje:
Vyznamenání a bojové odznaky třetí říše 1.
Svetozár Pavlík
Vydavatelství Kozák-Press 2007
ISBN 978-80-969292-6-9


Nacistické reálie
E.W.W. Fowler
Nakladatelství: Ottovo nakladatelství
ISBN: 80-7181-173-4


Německé insignie
kolektiv autorů
Nakladatelství: Cesty
ISBN:80-7181-845-3


www.diggerhistory.info/pages-medals/nazi.htm.
www.ritterkreuztraeger-1939-45.de/Auszeichnun....
www.militaria-lexikon.de/index.html
www.lexikon-der-wehrmacht.de/Orden/ekrk.html.Gramaticky upraveno 18.9.2009 Hanyz
URL : https://www.valka.cz/Zelezny-kriz-1813-t71229#250810 Verze : 0
Železný kříž 1813 II. třídy
(Eisernes Kreuz II. Klasse)

Železný kříž II. třídy je složený z kříže a z dvojbarevné stuhy.

Avers: Železný kříž má tvar černého, hladkého tlapatého kříže se stříbrnou obrubou a s rameny rozšiřujícími se na koncích. Rozpětí ramen bylo zhruba 40 mm.
Revers:Má stejný tvar a vzhled jako avers, jen uprostřed kříže byly umístěny dubové ratolesti ve tvaru kříže a písmena "FW" (Friedrich Wilhelm"). Na spodním rameni byl umístěn letopočet založení 1813 a na horním rameni pruská královská koruna.
Stuha: civilním osobám byl Železný kříž 1813 II. třídy udělován na bílé stuze která měla po stranách černé pruhy, pro vojáky byla stuha černá se dvěma bílými pásy.

V létech 1813 - 1815 bylo uděleno :
Třída: Počet:
Železný kříž II. třídy na civilní stuze 371
Železný kříž II. třídy na vojenské stuze 16 131


Zdroje uvedené v prvním příspěvku tématu.

Železný kříž  1813 - Revers.

Revers.
Železný kříž  1813 - Avers.

Avers.
URL : https://www.valka.cz/Zelezny-kriz-1813-t71229#250813 Verze : 0
Železný kříž 1813 I. třídy
(Eisernes Kreuz I. Klasse)

Železný kříž I. třídy má stejnou velikost a tvar jako Železný kříž II. třídy, ale liší se reversem a způsobem zapínání.

Avers: Železný kříž má tvar černého, hladkého tlapatého kříže se stříbrnou obrubou a s rameny rozšiřujícími se na koncích. Rozpětí ramen bylo zhruba 40 mm.
Revers: Je hladký a nachází se na něm vertikální zapínací jehlice. Tvar jehlice nebyl pevně stanoven a je závislý na výrobci.

V létech 1813 - 1815 bylo uděleno :
Třída: Počet:
Železný kříž I. třídy 668


Zdroje uvedené v prvním příspěvku tématu.

URL : https://www.valka.cz/Zelezny-kriz-1813-t71229#250815 Verze : 0
Velkokříž Železného kříže 1813
(Großkreuz des Eisernen Kreuzes)

Velkokříž Železného kříže má stejný tvar jako Železný kříž 1813 II. třídy, ale liší se velikosti a způsobem zavěšení - nosil se na přibližně 45 mm široké stuze jako nákrční dekorace.
Avers: Železný kříž má tvar černého, hladkého tlapatého kříže se stříbrnou obrubou a s rameny rozšiřujícími se na koncích. Rozpětí ramen bylo zhruba 60 mm.
Revers:Má stejný tvar a vzhled jako avers, jen uprostřed kříže byly umístěny dubové ratolesti ve tvaru kříže a písmena "FW" (Friedrich Wilhelm"). Na spodním rameni byl umístěn letopočet založení 1813 a na horním rameni pruská královská koruna.

V létech 1813 - 1815 byl Velký kříž Železného kříže 1813 udělen 5x :
     
datum: nositel:
31.srpen 1813 Gebhard Leberecht von Blücher
15.září 1813 Friedrich Wilhelm Bülow von Dennewitz
podzim 1813 Korunní princ Karl Johann von Schweden
26.leden 1814 Bogislav Friedrich Emanuel von Tauentzien
31.březen 1814 Johann David Ludwig Graf Yorck von Wartenburg


Zdroje uvedené v prvním příspěvku tématu.

URL : https://www.valka.cz/Zelezny-kriz-1813-t71229#250816 Verze : 0
Železný kříž na zlaté hvězdě
(Blücherstern)


Zvláštní zhotovení Železného kříže na zlaté hvězdě nazývaný Blücherstern. Byl pojmenován podle jednoho z největších německých vojevůdců, polního maršála Gebharda Leberechta von Blüchera jemuž byl v 18.6.1815 udělen.

Zdroje uvedené v prvním příspěvku tématu.

URL : https://www.valka.cz/Zelezny-kriz-1813-t71229#250820 Verze : 0
Dovolím si pár doplnění tohoto výborného článku :


Železný kříž 1813
Železný kříž I. třídy založený 10.3.1813 byl nejprve zhotovován z látky, Železný kříž I.třídy zhotovený z kovu byl až v srpnu 1813.
10.3.1813 byl (dle Měřičky) založen také Železný kříž I.a II. třídy pro nebojovníky
Zajímavé je zdůvodnění vztahující se k materiálu kříže - železu V té době pořádal pruský stát sbírku na náklady protinapoleonské války . Prostí občané i šlechtici věnovali státu i zlaté klenoty a šperky a místo nich hrdě nosili šperky železné v duchu hesla : „ Zlato dal jsem za železo" nebo „ Zlato k ochraně, železo ke cti".
Velkokříž železného kříže byl udělen 7x - vedle již uvedených 5 nositelů jsou to ještě polní maršál Friedrich Heinrich Ferdinand Emil Kleist Graf von Nollendorf (1762 -1823)
a ruský generál Alexander Ivanovič Ostermann-Tolstoj ( * 1772; † 12. Únor 1857),


Prameny :
MĚŘIČKA,Václav - Řády a vyznamenání z období napoleonských válek, Vydalo Historické museum ve Slavkově a Moravské museum v Brně 1990, ISBN 80 - 85017 -12 -1
LOBKOWICZ, František - Encyklopedie řádů a vyznamenání, I.vydání, Vydalo nakladatelství LIBRI, 1995 ISBN 80-901579-9-8
http://de.wikipedia.org/wiki/Eisernes_Kreuz
URL : https://www.valka.cz/Zelezny-kriz-1813-t71229#255614 Verze : 0
Železný kříž 1813 do dnešní doby.


K problematice Železného kříže , jeho dělení do tříd , velikostí , výrobě i udělování v rozmezí let 1813 -1945 bylo napsáno množství článků i odborných publikací. Je pochopitelné , že nejvíce informací mají k dispozici právě němečtí sběratelé a historici . Železný kříž není jen spojen s německým militarismem , ale zůstává v paměti dějin jako symbol osvobozovacích válek z let 1813-1815 .V časopise SIGNUM č.1,, IV. řada z března 2003 vyšel zajímavý článek RNDr. Koláčného , který se zabýval problematikou Rytířského kříže Železného kříže 1939 . Navazující článek pánů F. Tuska a F. Kiliana poměrně přesně vysvětluje problematiku Rytířského kříže z pohledu sběratele , klasického faleristy . Existuje však ještě jeden názor na problematiku Železného kříže 1939 z pohledu udělení , ale i vývoje společnosti po roce 1945 a po roce 1957 , kdy žila řada nositelů Železného kříže i Rytířského kříže 1939 doplněného dalšími atributy .V roce 1999 při návštěvě výstavy ve Wagramu , která byla věnována historii Železného kříže od roku 1813 do dnešní doby , jsem si uvědomil , že problematika Železného kříže , a hlavně později následně Rytířského kříže 1939 je složitější , a není možné se zajímat pouze o jeden stupeň Železného kříže .


Mimo celou řadu zajímavých křížů z období 1813 , 1870 , 1914 , a 1939 precisně zhotovených různými výrobci , si pozornost zasloužil kříž 1. třídy udělený 08.05 1945 v anglickém zajateckém táboře . Kříž je zhotoven z 2 . třídy odpilováním závěsného ouška , přední strana má odstraněnou svastiku . Zadní strana je opatřena jednoduchou závěsnou sponou . Kříž není hezký , je celý otlučený , ale jaký význam měl pro dotyčného , který jej uchoval jako památku na hroznou dobu II. světové války ?


V době „studené války „ a výstavby nové německé armády , na které se podíleli vysocí důstojníci Wehrmachtu , ale i nižší a tedy i mladší důstojníci letectva a námořnictva , se ukázala potřeba upravit dekorace získané v boji k nošení na stejnokroji . Ve velitelském sboru Bundeswehru sloužilo množství důstojníků i poddůstojníků , nositelů Železného kříže I. a II. třídy , ale i nositelů Rytířského kříže 1939 . Na otázku , zda kříže vyrobené po roce 1957 jsou pouhými náhradními ražbami , neexistuje tak jednoduchá odpověď . I když někteří jistě měli originál kříže uložený doma , domnívám se , že pokud dotyčný obdržel takovýto náhradní kříž , který ještě ke všemu mohl nosit na stejnokroji , jistě jej považoval za stejně hodnotný exemplář a nedomníval se , že je to pouhý novoděl či jen hezký doplněk uniformy .


Dalším faktem je to , že udělené exempláře Železného kříže , pokud to bylo možné , se pečlivě uschovávaly na polním stejnokroji se nosila sice originální dekorace , ale zakoupena ve specializovaném obchodě . Tuto skutečnost potvrdili jednak pamětníci , ale i v odborné literatuře se na toto téma hovoří . Není možné věřit tomu , že kříž udělený v roce 1942 nošený po celou dobu války a získaný v roce 1980 , nenese žádné stopy otěru či nošení .


V anglické okupační zóně bylo nošení všech stupňů Železného kříže tolerováno ještě v červnu 1945 . Vojáci americké armády kříže prostě zabavovali jako kořist a suvenýr a sovětští vojáci tyto kříže ničili jako symbol ponížení a německého nacismu . Na druhé straně se však ze zajetí vrátila generalita , která využila svého postavení a vysokých hodností , se svými kříži domů .


Železný kříž byl v letech 1914 – 1918 udělován důstojníkům monarchie a tím i budoucím občanům Československa. Železný kříž byl mnohdy uchováván i v rodinách aktivních důstojníků armády ČSR , ale i generality Rakousko-Uherské monarchie , kterou nová republika převzala . Je paradoxem dějin , že mnozí nositelé Železného kříže 1914 ukončili svůj život v nacistických lágrech III . říše .Literatura :
LFS : Železný kříž 1813 do dnešní doby.
Článek byl publikován v časopisu SIGNUM Brno , číslo 3 IV. řada, září 2003.
Redakce časopisu souhlasí s jeho přepisem, pro potřebu faleristů zde zastoupených .
URL : https://www.valka.cz/Zelezny-kriz-1813-t71229#326317 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více