Main Menu
User Menu

VI. odbor /politicko-právní/ ministerstva [1927-1938]

6th Department /Political and Legal/ of the Ministry

     
Název:
Name:
VI. odbor /politicko-právní/ ministerstva
Originální název:
Original Name:
VI. odbor /politicko-právní/ ministerstva
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1927
Předchůdce:
Predecessor:
Politicko-právní odbor
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 101
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.01.1927-24.09.1938 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
01.01.1927-24.09.1938 Praha, Budova ministerstva
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.01.1927-DD.06.1935 Vítek, Karel (Přednosta)
DD.06.1935-24.09.1938 Vorel, Jaroslav (Přednosta)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1927-24.09.1938 VI./1. oddělení /legislativní/
01.01.1927-24.09.1938 VI./2. oddělení /civilně zaměstnanecké/
01.01.1927-10.01.1934 VI./3. oddělení /politicko-administrativní/
01.01.1927-24.09.1938 VI./4. oddělení /všeobecně-administrativní/
10.01.1934-24.09.1938 VI./3. oddělení /politické administrativy vojenské/
10.01.1934-24.09.1938 VI./5. oddělení /soukromoprávní a nadační/

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/VI-odbor-politicko-pravni-ministerstva-1927-1938-t70019#246668Verze : 3
MOD
VI. odbor /politicko-právní/ ministerstva [1927-1938]


Odbor vznikl 1. ledna 1927 přejmenováním z Politicko-právního odboru ministerstva [1919-1927] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 42.000-pres.šéf.1926.
Nacházel se v Praze a podléhal přímo ministrovi národní obrany.
URL : https://www.valka.cz/VI-odbor-politicko-pravni-ministerstva-1927-1938-t70019#246527Verze : 0
MOD
Součástí odboru byla:
kancelář přednosty,
VI./1. oddělení /legislativní/ ministerstva [1927-1938] (leden 1927 - září 1938),
VI./2. oddělení /civilně zaměstnanecké/ ministerstva [1927-1938] (leden 1927 - září 1938),
VI./3. oddělení /politicko-administrativní/ ministerstva [1927-1934] (leden 1927 - leden 1934),
VI./3. oddělení /politické administrativy vojenské/ ministerstva [1934-1938] (leden 1934 - září 1938),
VI./4. oddělení /všeobecně administrativní/ ministerstva [1927-1938] (leden 1927 - září 1938),
VI./5. oddělení /soukromoprávní a nadační/ ministerstva [1934-1938] (leden 1934 - září 1938),
pomocná kancelář.
URL : https://www.valka.cz/VI-odbor-politicko-pravni-ministerstva-1927-1938-t70019#246528Verze : 0
MOD
Přednosty odboru byli:
ministerský rada, od května 1928 odborový přednosta JUDr. Karel Vítek (leden 1927 – červenec 1935),
ministerský rada, od 1936 odborový přednosta JUDr. Jaroslav Vorel (od července 1935).
URL : https://www.valka.cz/VI-odbor-politicko-pravni-ministerstva-1927-1938-t70019#246529Verze : 0
MOD