Main Menu
User Menu

Politicko-právní odbor ministerstva [1919-1927]

Political and Legal Department of the Ministry

     
Název:
Name:
Politicko-právní odbor ministerstva
Originální název:
Original Name:
Politicko-právní odbor ministerstva
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.10.1919
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1927
Nástupce:
Successor:
VI. odbor
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
15.10.1919-01.01.1927 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
15.10.1919-01.01.1927 Praha, Budova ministerstva /
Přednosta / náčelník:
Chief:
15.10.1919-01.01.1927 Vítek, Karel
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Politicko-pravni-odbor-ministerstva-1919-1927-t70043#246672Verze : 1
MOD
Politicko-právní odbor ministerstva [1919-1927]


Odbor vznikl 15. října 1919 přejmenováním z Odboru legislativně právního ministerstva [1918-1919] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 13.591-pol.práv.1919.
Nacházel se v Praze a podléhal přímo ministrovi národní obrany.
Odbor byl 1. ledna 1927, na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 42.000-pres.šéf.1926, přejmenován na VI. odbor /politicko-právní/ ministerstva [1927-1938].
URL : https://www.valka.cz/Politicko-pravni-odbor-ministerstva-1919-1927-t70043#246660Verze : 0
MOD
Součástí odboru byla:
kancelář přednosty,
1. oddělení /osobních záležitostí civilních státních zřízenců/ ministerstva [1919-1920] (říjen 1919 – listopad 1920),
2. oddělení /politicko-administrativních záležitostí branného zákona/ ministerstva [1919-1920] (říjen 1919 – listopad 1920),
2. oddělení /legislativní/ ministerstva [1920-1922] (listopad 1920 – březen 1922),
3. oddělení /politicko-administrativních záležitostí zákona o odvodu/ ministerstva [1919-1920] (říjen 1919 – listopad 1920),
3. oddělení /politicko-administrativní/ ministerstva [1920-1922] (listopad 1920 – březen 1922),
4. oddělení /provádění zákona o válečných úkonech/ ministerstva [1919-1920] (říjen 1919 – listopad 1920),
4a. oddělení /statistické/ ministerstva [1919-1920] (říjen 1919 – listopad 1920),
4. oddělení /sociálních a politických záležitostí/ ministerstva [1920-1922] (listopad 1920 – březen 1922),
9. oddělení /doplňovací/ ministerstva [1920-1922] (listopad 1920 – březen 1922),
10. oddělení /legislativní/ ministerstva [1922-1927] (březen 1922 – leden 1927),
11. oddělení /politicko-administrativní/ ministerstva [1922-1927] (březen 1922 – leden 1927),
12. oddělení /sociálně-politické/ ministerstva [1922-1927] (březen 1922 – leden 1927),
13. oddělení /doplňovací/ ministerstva [1922-1927] (březen 1922 – leden 1927),
30a. oddělení /reparační/ ministerstva [1921-1922] (leden 1921 – březen 1922),
45. oddělení /reparační/ ministerstva [1922-1927] (březen 1922 – leden 1927)
pomocná kancelář.
URL : https://www.valka.cz/Politicko-pravni-odbor-ministerstva-1919-1927-t70043#246661Verze : 0
MOD
Přednostou odboru byl:
ministerský rada JUDr. Karel Vítek (říjen 1919 – leden 1927).
URL : https://www.valka.cz/Politicko-pravni-odbor-ministerstva-1919-1927-t70043#246662Verze : 0
MOD