Main Menu
User Menu

50. střelecký pluk [1955-1958]

50th Rifle Regiment

     
Název:
Name:
50. střelecký pluk
Originální název:
Original Name:
50. střelecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.05.1955
Předchůdce:
Predecessor:
10. střelecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1958
Nástupce:
Successor:
5. motostřelecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
09.05.1955-01.10.1958 16. střelecká divize
Dislokace:
Deployed:
09.05.1955-01.10.1958 Mikulov
Velitel:
Commander:
09.05.1955-DD.10.1955 Bačkora, Otakar
00.10.1955-01.10.1958 Stanka, Miroslav
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

09.05.1955-01.10.1958
Čestný název:
Honorary Name:
09.05.1955-01.10.1958
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
09.05.1955-01.10.1958 VÚ 3866 Mikulov
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond (50. střelecký pluk)
URL : https://www.valka.cz/50-strelecky-pluk-1955-1958-t69371#406744Verze : 0
MOD
50. střelecký pluk [1955-1958]


Velitelství pluku vzniklo 9. května 1955 přejmenováním z velitelství 10. střeleckého pluku.
Nacházelo se v Mikulově a podléhalo velitelství 16. střelecké divize [1955-1958]. Od května 1955 do října 1958 užívalo krycí označení VÚ 3866.
Velitelství pluku bylo 1. října 1958 přejmenováno na velitelství 5. motostřeleckého pluku [1958-1991].


Veliteli pluku byli:
podplukovník Otakar Bačkora (květen 1955 - říjen 1955),
major, od května 1957 podplukovník Miroslav Stanka (říjen 1955 - říjen 1958).
URL : https://www.valka.cz/50-strelecky-pluk-1955-1958-t69371#244148Verze : 0
MOD