Main Menu
User Menu

16. střelecká divize [1955-1958]

16th Rifle Division

     
Název:
Name:
16. střelecká divize
Originální název:
Original Name:
16. střelecká divize
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.05.1955
Předchůdce:
Predecessor:
6. střelecká divize
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1958
Nástupce:
Successor:
4. motostřelecká divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
09.05.1955-15.07.1958 4. střelecký sbor
15.07.1958-01.10.1958 4. armáda
Dislokace:
Deployed:
09.05.1955-01.10.1958 Brno, ? /
Velitel:
Commander:
09.05.1955-31.07.1958 Moravec, František (Plukovník)
31.07.1958-01.10.1958 Boldaňuk, Ivan (podplukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
09.05.1955-01.10.1957 16. dělostřelecký pluk
09.05.1955-01.10.1958 2. ženijní prapor
09.05.1955-01.10.1958 50. střelecký pluk
09.05.1955-01.10.1958 54. střelecký pluk
09.05.1955-01.10.1958 6. dělostřelecký pluk
09.05.1955-01.11.1955 6. protiletadlový oddíl
09.05.1955-01.11.1955 6. protitankový oddíl
09.05.1955-01.10.1958 6. raketometný oddíl
09.05.1955-01.10.1958 6. spojovací prapor
09.05.1955-01.10.1958 6. tankosamohybný pluk
09.05.1955-30.09.1958 6. četa chemické ochrany
09.05.1955-01.10.1958 60. střelecký pluk
01.11.1955-01.10.1958 6. protiletadlový dělostřelecký oddíl
01.11.1955-01.10.1958 6. protitankový dělostřelecký oddíl

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
09.05.1955-01.10.1958 VÚ 4453 Brno
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA-00595 (16. střelecká divize)
URL : https://www.valka.cz/16-strelecka-divize-1955-1958-t50868#406775Verze : 1
MOD