Main Menu
User Menu

Červinka, Jaroslav /1889-1985/

     
Příjmení:
Surname:
Červinka
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Červinka
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.06.1889 Riga /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
03.04.1985 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Cervinka-Jaroslav-1889-1985-t64273#367314Verze : 2
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Červinka
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Červinka
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.10.1899-DD.06.1907 Kadetský sbor, Pskov
DD.10.1907-DD.08.1909 Pavlovské vojenské učiliště, Sankt-Pětěrburg
DD.03.1914-DD.08.1914 Císařská nikolajevská vojenská akademie, Moskva
DD.01.1921-DD.05.1921 Kurs na důstojníky generálního štábu, Praha
DD.10.1925-DD.12.1925 Informační kurs pro generály a plukovníky, Versailles
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
19.08.1909 podporučík ruské armády
19.08.1912 poručík ruské armády
19.08.1913 gardový poručík ruské armády
14.07.1915 gardový podkapitán ruské armády
14.09.1916 gardový kapitán ruské armády
05.09.1917 plukovník ruské armády
07.02.1918 plukovník legií
08.01.1921 plukovník pěchoty
14.05.1921 plukovník generálního štábu
04.05.1928 brigádní generál
01.01.1940 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
09.10.1918-24.07.1920 Velitel : 2. československý jezdecký pluk
24.07.1920-00.01.1921 Velitel : Jezdecký pluk 2
00.01.1921-00.10.1923 Velitel : Jezdecký pluk 2
DD.11.1923-DD.06.1925 Velitel : 9. pěší brigáda
DD.06.1925-DD.09.1927 Velitel : 3. jezdecká brigáda
DD.07.1928-DD.11.1936 Velitel : 3. jezdecká brigáda
DD.11.1936-01.01.1938 Velitel : Okrskové velitelství Brno
01.01.1938-15.09.1938 Velitel : Posádkové velitelství Brno
15.09.1938-24.09.1938 Velitel : Posádkové velitelství Velká Praha

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1899-DD.06.1907 vojenské studium, Pskov
DD.10.1907-DD.08.1909 vojenské studium, Sankt-Pětěrburg
DD.08.1909-DD.11.1909 velitel pěší čety 151. pěšího pluku, Kověl
DD.11.1909-DD.08.1911 praporní pobočník 151. pěšího pluku, Běrjoza Kartuzskaja
DD.08.1911-DD.03.1912 plukovní pobočník 151. pěšího pluku, Kověl
DD.03.1912-DD.03.1914 velitel pěší čety Sankt-pětěrburského pěšího pluku osobní gardy, Sankt-Pětěrburg
DD.03.1914-DD.08.1914 vojenské studium, Moskva
DD.08.1914-DD.10.1914 velitel pěší čety Sankt-pětěrburského pěšího pluku osobní gardy, východoevropské válčiště
DD.10.1914-DD.03.1915 nemocniční ošetřování po zranění
DD.03.1915-DD.10.1915 důstojník štábu 2. armády, východoevropské válčiště
DD.10.1915-DD.05.1916 nemocniční ošetřování
DD.05.1916-DD.05.1917 velitel poddůstojnické školy 3. gardové pěší divize, Pětrograd
DD.05.1917-DD.08.1917 člen Formační komise československých vojenských jednotek, Kyjev
DD.08.1917-DD.04.1918 velitel 6. československého střeleckého pluku, Pirjatin a přesun
DD.04.1918-DD.09.1918 podnáčelník štábu Československého armádního sboru, přesun a sibiřské válčiště
DD.09.1918-DD.07.1920 velitel 2. československého jezdeckého pluku, sibiřské válčiště a přesun
DD.05.1920-DD.07.1920 velitel 27. lodního transportu, přesun
DD.07.1920-DD.10.1920 repatriační dovolená
DD.10.1920-DD.10.1923 velitel Jezdeckého pluku 2, Olomouc
DD.10.1923-DD.06.1925 velitel Pěší brigády 9, České Budějovice
DD.06.1925-DD.10.1925 velitel Jezdecké brigády 3, Bratislava
DD.10.1925-DD.12.1925 vojenské studium, Versailles
DD.12.1925-DD.11.1936 velitel Jezdecké brigády 3, Bratislava
DD.11.1936-DD.01.1938 velitel Okrskového velitelství Brno, Brno
DD.01.1938-DD.09.1938 velitel Posádkového velitelství Brno, Brno
DD.09.1938-DD.03.1939 velitel Posádkového velitelství Velká Praha, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1912

Pamětní medaile k 100. výročí Vlastenecké války 1812
Medal for 100th Anniversary of Patriotic War 1812
Медаль В память 100-летия Отечественной войны 1812 г.
-

DD.MM.1913

Pamětní medaile k 300. výročí panování Romanovců
Medal of 300 Anniversary of Romanov Dynasty
Медаль В память 300-летия царствования дома Романовых
-

DD.MM.1914

Řád Sv. Anny 4. třídy
Order of St. Anne 4th Class
Орден Святой Анны степень
-

DD.MM.1915

Řád Sv. Stanislava 3. třída s meči a mašlí
Order of St Stanislaus 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святого Станислава 3-я степень с мечами
-

DD.MM.1916

Řád Sv. Stanislava 2. třída s meči
Order of St Stanislaus 2nd Class with Swords
Орден Святого Станислава 2-я степень с мечами
-

DD.MM.1916

Řád Sv. Anny 3. třídy s meči a mašlí
Order of St. Anne 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святой Анны 3 степень с мечами
-

DD.MM.1919

Válečný kříž
Croix de Guerre
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1924

Řád Sv. Sávy 3. třída
Order of St. Sava 3rd Class
Орден Светог Саве 3. ред
-

Rumunská spojená knížectví [1861-1881] / United Principalites of Romania [1861-1881] DD.MM.1924

Řád Rumunské hvězdy 3. třída
Order of Star of Romania 3rd Class
Ordinul Steaua României Comandor
-

DD.MM.1925

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1930

Řád Jugoslávské koruny 3. třída
Order of Yugoslav Crown 3rd Class
Orden Jugoslavenske krune 3 stepen
-

DD.MM.1932

Řád rumunské koruny 2. třída
Order of Crown of Romania 2nd Class
Ordinul Coroana României Mare Ofițer
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Cervinka-Jaroslav-1889-1985-t64273#374932Verze : 1
MOD
Brigádní generál Jaroslav Červinka


(24 Jun 1889 - 3 Apr 1985)1 Nov 1923 - 15 Jun 1925: Commander, 9th Infantry Brigade
15 Jun 1925 - 15 Nov 1936: Commander, 3rd Cavalry Brigade
15 Nov 1936 - 15 Sep 1938: Commandant, Brno Garrison
15 Sep 1938 - 1 Jan 1940: Commandant, Prague Garrison
14 Sep 1938 - 1939: Commander, 1st DivisionSources:
Pořadní listina generálů zbrani (Schematismus) 1925, 1930 (Vojenský ústřední archiv, Praha)
Generalita Republiky Československé, stav listopadu 1920, srpnu 1938 (Vojenský ústřední archiv, Praha)
Československá Generalita: Armádní Generálové 1918-1938 by Jiří Fidler, Petr Havel, Petr Hofman, Vladimír Pilát, Andrej Romaňák, Eduard Stehlík
https://www.vojenstvi.cz/
Andris J. Kursietis, personal archives
URL : https://www.valka.cz/Cervinka-Jaroslav-1889-1985-t64273#229159Verze : 0
* 24.06.1889 Riga (carské Rusko, dnes Lotyšsko)
+ 03.04.1985 Praha


Syn generála Jaroslava Červenky


Manželka Margarita narozena 27.6.1897 Trojick Orenburgská oblast Rusko


Po základním ruském vzdělání absolvoval ruská vojenská učiliště


1909 – podporučík Ruské armády


1912 – poručík


10.12.1914 – těžce raněn pod Varšavou ( Góra Kalvarii)


14.07.1915 – povýšen na gardového štábního kapitána


14.09.1916 - povýšen na gardového kapitána


1917 - slouží v Petrohradském gardovém pluku ruské armády


28.04.1917 - podává žádost o zařazení do Čs. legií


06.05.1917 - presentován u Čs. legií v hodnosti kapitána


10.08.1917 – ustanoven předsedou Formační komise pro čs. vojenské jednotky v Kyjevě


18.08.1917 – velitel 6. střeleckého pluku Hanáckého


05.09.1917 – jmenován plukovníkem


08.03.1918 - účastní se bitvy u Bachmače, velí operacím svého pluku


04.10.1918 – velitel 2. jezdeckého pluku Sibiřského


22.05.1920 – velitel 27. transportu legií na lodi Sherman


07.07.1920 - oficiálně ukončil působení v Čs. legiích v hodnosti plukovníka u 2. jízdního pluku, přechází do podřízenosti čs. armády


Říjen 1920 - velitel 2. jezdeckého pluku v Olomouci


08.01.1921 – udělena hodnost plukovníka pěchoty Československé armády


14.05.1921 - udělena hodnost plukovníka generálního štábu


01.11.1923 – velitel 9. pěší brigády v Č. Budějovicích


15.06.1925 – velitel 3. jezdecké brigády v Bratislavě


01.05.1928 – jmenován brigádním generálem


1936-14.09.1938 – posádkový velitel města Brna


14.09.1938 – posádkový velitel Velké Prahy


01.01.1940 – odchod na pensi


Po květnu 1945 - v rámci retribučních procesů obviněn z kolaborace s Němci


Po 1948 – vykázán do nuceného bydliště v Černošicích, šikanovám komunistickým režimem


03.04.1985 - umírá v PrazeZdroj:
https://www.vuapraha.army.cz/
armada.vojenstvi.cz
www.vets.estranky.cz

URL : https://www.valka.cz/Cervinka-Jaroslav-1889-1985-t64273#311950Verze : 0
V roce 1940 byl generál Červinka penzionován. Po roce 1945 již nebyl do činné služby povolán. Po roce 1948 dochází k zabavení majetku a ke krácení penze, která až do roce 1965 není navyšována. Generál Červinka do konce života žil v rodině své dcery. Dožil se požehnaného věku 94 let. Zemřel dne 3.dubna 1985.Řády a vyznamenání:


Řád Sv. Anny
s meči 2., 3. a 4. stupně


Řád Sv.Stanislava
s meči 2. a 3. stupně


Řád Sv.Vladimíra
s meči 4. stupně


Československý řád Sokola s meči
Československý válečný kříž 1918
Československá medaile Vítězství


Francie:
Válečný kříž 1914-1918


zdroje:
R.Gajda:Moje paměti Praha 1920
J.Fidler:Generálové legionáři,1999 Brno
URL : https://www.valka.cz/Cervinka-Jaroslav-1889-1985-t64273#311952Verze : 0
Hrob na Olšanských hřbitovech. Je zde také pohřben jeho otec gen. J. Červinka.


Foto vlastní.
URL : https://www.valka.cz/Cervinka-Jaroslav-1889-1985-t64273#602489Verze : 0
MOD